Blanketter för stöd

Avcheckningsblanketter: Hejsvenska och Läskod

Sfi/Sva

Hej och välkommen till Ivana Eklunds hemsida!

Om den här sidan

Den här sidan är för dig som använder de självrättande apparna Hejsvenska och Läskod. Här kan du ladda ner avcheckningsblanketter och använda dem som stöd för att utveckla elevernas förmåga till självbedömning och hjälpa dem med studieteknik.

Tips till dig som är här för första gången: ta gärna en rundtur på hemsidan.

Det finns mycket att ta del av här på ivanaeklund.se:

Självrättande digitala verktyg och självbedömning

När jag undervisade på kurs A och B1, använde jag regelbundet de digitala verktygen Hej Svenska!Alfavux och Läskod (läs mer här). För att skapa struktur i arbetet för mina elever och för att utveckla deras studieteknik, skapade jag enkla avcheckningsblanketter som stöd.

Syftet var att lära eleverna att följa ett arbetsflöde från början till slut och inte hoppa mellan olika nivåer och teman med risk för att alltid bara öva på sådant som de redan kunde och sluta så snart innehållet började bli för svårt. Jag ville också hjälpa eleverna att utveckla förmågan till självbedömning och öka deras medvetenhet kring vad de övade på och varför.

Jag tyckte också att det var viktigt att eleverna lärde sig att förstå när de inte förstod och kunde agera utifrån den insikten. Ta mer ansvar för sitt eget lärande, så att säga. Inte bara klicka sig igenom appen och sedan säga att man är klar.

Hejsvenska!

Annika Hansen som är en av dem som har skapat det pedagogiska innehållet i Hejsvenska! har gett mig tillgång till avcheckningsblanketter till Hejsvenska 2 som de har utarbetat utifrån min ursprungliga idé med avcheckningsblanketter för Hejsvenska 1. Jag har även fått pdf-versioner av innehållsförteckningar (se nedan). En annan bra sak som jag har fått ta del och lov att publicera här, är förklaringar för hur man kan få länkar till specifika teman och kapitel i Hejsvenska! på webben. Det är något som underlättar planering och grupp- och individanpassning.

Nu, när hela Hejsvenska-materialet 1-4 med webbversioner och appar är färdigt, har jag valt att även komplettera med avcheckningsblanketter för nivå 3 och 4. Bra att ha, tycker jag.

Det innebär att du nu har fri tillgång till både avcheckningsblanketter för Hejsvenska 1, 2, 3, och 4 och innehållsförteckningar till Hej svenska 1, 2 och 3 (4:an är på gång) samt ”nyckeln” till länkar. Varsågod!

Hejsvenska 1

Direkt länk till Hejsvenska 1 på webben: http://www.hejsvenska.se/index1.html

Länk till ett enskilt tema inom Hejsvenska 1, t.ex. tema nr 3: http://hejsvenska.se/index1.html?t=3

Så här funkar det: Siffran efter “t=” i länken ovan visar vilket tema den leder till. Eftersom det finns tio teman inom varje Hejsvenska, kan man skriva en siffra mellan 1 och 10.
Eftersom det står “index1” och “t=3” leder länken ovan till Hejsvenska 1, tema 3.

Länk till ett enskilt kapitelhttp://hejsvenska.se/index1.html?t=9&ch=4

Så här funkar det: Siffran efter “ch=” visar vilket kapitel (genvägsruta) länken leder till. Eftersom det står “index1”, “t=9 och ”“ch=4” leder länken ovan till Hejsvenska 1, tema 9, kapitel 4.

Här finns appen för iPad/iPhone.

Här finns appen för Android.

Obs! Eftersom jag upptäckte att skärmbilderna i mina pdf:er till Hejsvenska1 inte längre stämde med utseendet i webbversionen av Hejsvenska 1, har jag gjort en uppdatering av blanketterna (210311). Om du har en tidigare version, kan du således skriva ut en ny. Det är ju bra om eleverna kan känna igen sig, eller hur?

Hejsvenska 2

Direkt länk till Hej svenska 2 på webben: http://hejsvenska.se/index2.html 

Länk till ett enskilt tema inom Hej svenska 2, t.ex. tema nr 5: http://hejsvenska.se/index2.html?t=5

Så här funkar det: Siffran efter “t=” i länken ovan visar vilket tema den leder till. Eftersom det finns tio teman inom varje Hejsvenska, kan man skriva en siffra mellan 1 och 10.
Eftersom det står “index2” och “t=5” leder länken ovan till Hejsvenska 2, tema 5.

Länk till ett enskilt kapitelhttp://hejsvenska.se/index2.html?t=9&ch=4

Så här funkar det: Siffran efter “ch=” visar vilket kapitel (genvägsruta) länken leder till. Eftersom det står “index2”, “t=9 och ”“ch=4” leder länken ovan till Hejsvenska 2, tema 9, kapitel 4.

Här finns appen för iPad/iPhone

Här finns appen för Android

Hejsvenska 3

Direkt länk till Hej svenska 3 på webben: http://www.hejsvenska.se/index3.html 

Länk till ett enskilt tema inom Hej svenska 3, t.ex. tema nr 9: http://hejsvenska.se/index3.html?t=9

Så här funkar det: Siffran efter “t=” i länken ovan visar vilket tema den leder till. Eftersom det finns tio teman inom varje Hejsvenska, kan man skriva en siffra mellan 1 och 10.
Eftersom det står “index3” och “t=9” leder länken ovan till Hejsvenska 3, tema 9. 

Länk till ett enskilt kapitelhttp://hejsvenska.se/index3.html?t=9&ch=4

Så här funkar det: Siffran efter “ch=” visar vilket kapitel (genvägsruta) länken leder till. Eftersom det står “index3”, “t=9 och ”“ch=4” leder länken ovan till Hejsvenska 3, tema 9, kapitel 4.

Här finns appen för iPad/iPhone.

Här finns appen för Android.

Hejsvenska 4

Direkt länk till Hej svenska 4 på webben: http://www.hejsvenska.se/index4.html 

Länk till ett enskilt tema inom Hej svenska 4, t.ex. tema nr 9: http://hejsvenska.se/index4.html?t=9

Så här funkar det: Siffran efter “t=” i länken ovan visar vilket tema den leder till. Eftersom det finns tio teman inom varje Hejsvenska, kan man skriva en siffra mellan 1 och 10.
Eftersom det står “index4” och “t=9” leder länken ovan till Hejsvenska 4, tema 9.

Länk till ett enskilt kapitelhttp://hejsvenska.se/index4.html?t=9&ch=4

Så här funkar det: Siffran efter “ch=” visar vilket kapitel (genvägsruta) länken leder till. Eftersom det står “index4”, “t=9 och ”“ch=4” leder länken ovan till Hejsvenska 4, tema 9, kapitel 4.


Här finns appen för iPhone/iPad. 

Här finns appen för Android.

Skärmdumpar från appen Läskod

Läskod

Med Läskod övar eleverna uttal, koppling ljud/bokstav, stavelser och stavning. Den passar på alla nivåer, för det är elevens behov att öva som avgör. Appen finns för iPad och iPhone och det är en betalapp.

Här finns appen.

Nedan kan du ladda ner en avcheckningsblankett.