Föreläsningar och workshops
Kunskap, inspiration och praktiska verktyg

Söker du lärarfortbildning för ditt arbetslag?
Då har du kommit rätt!

Jag erbjuder SKRÄDDARSYDD FORTBILDNING och kompetendutveckling för lärare inom främst vuxenutbildning och sfi men även inom gymnasiets introduktionsprogram.

FÖRELÄSNINGAR OCH WORKSHOPS:

 • Utifrån lärarnas aktuella kompetensnivå, önskemål och behov
 • Med eleven i fokus
 • Utifrån ett andraspråksperspektiv
 • För inspiration, ny kunskap och professionell utveckling
 • Flexibla upplägg inom 10 olika kompetensområden
 • På plats eller online
 • Från knappt 1 timme, en halv- eller heldag till en längre processutbildning
 • På vetenskaplig grund
Lärarfortbildning på premiumnivå - som standard

Det här får ni!

Genom att boka mig som utbildare får ditt arbetslag en kompetensutveckling enligt ett koncept som förutom själva fortbildningstillfället också inbegriper lärande och reflekterande aktiviteter före och efter själva föreläsningen/workshopen. På det sättet får ni bra förutsättningar för att utbildningen ska bädda för ert eget lärande över tid och också leda till positiva beteendeförändringar i er undervisning.

Beroende på utbildningens upplägg och omfattning kan följande ingå:

 • olika typer av observations- och reflektionsmallar
 • stödmaterial med reflektions- och diskussionsfrågor att använda enskilt och tillsammans i arbetslaget
 • grupphandledning i kollegialt lärande (online, ett eller flera tillfällen á 2 tim)

Inom vilket område behöver ni utveckla er undervisning?

Vilka utmaningar står ni inför? Jag ger er teoretisk input, praktiska verktyg och stöd. Inom ramen för mina kompetensområden skräddarsyr jag en fortbildning utifrån era behov och önskemål.

 1. Att undervisa vuxna och att lära som vuxen
 2. Individanpassning och motivationsarbete i sfi-undervisningen
 3. Språkutvecklande arbetssätt i ämnesundervisningen
 4. Att undervisa nyanlända med kort eller ingen skolbakgrund
 5. Skriv- och läsutveckling med hjälp av cirkelmodellen
 6. Formativa arbetssätt och tekniker i undervisningen
 7. Bedömning, kursplaner och kunskapssyn i sfi
 8. Digitala verktyg som stöd i undervisningen och för lärande
 9. Digital kompetens för lärare och elever inom vux/sfi
 10. Värdeskapande digitala lektioner och möten: kraften av det analoga i det digitala

Intresserad? Mejla och få veta mer!

Hör av dig och berätta om era önskemål och utvecklingsbehov, så kan vi boka ett kostnadsfritt presentationsmöte. Utifrån den information som du ger mig gällande ert nuläge och aktuella utmaningar tar jag fram ett förslag på upplägg och innehåll samt en offert. Har du frågor? Mejla mig, jag återkommer inom kort. Välkommen!

Färdigpaketerade webbinarier och videoföreläsningar som alternativ

Som ett flexibelt alternativ till skräddarsydda föreläsningar kan ni boka något av mina färdigpaketerade webbinarier. Dessa handlar antingen om motivationsarbete i sfi-klassrummet eller om att greppa formativ bedömning i undervisningen. Klicka här för mer information om webbinarierna. 

Om ni föredrar ännu mer flexibilitet och effektivitet gällande kompetensutveckling, rekommenderar jag något av mina tre förinspelade videoföreläsningar enligt flippat-klassrum-tänket. Stödmaterial ingår. Boka via Preparus.

Videoföreläsningar är en modern form av kompetensutveckling med hög kvalitet. Komplettera gärna med uppföljningssamtal, grupphandledning online eller workshop på plats. Kontakta mig för mer info. 

Kundreferenser

Referens nr 1:
Läs mer
Genom att anlita Ivana har vi fått kontinuitet och långsiktighet i vår kompetensutveckling. Ivana är mycket noga med att få en god förförståelse för verksamheten och lärarlaget hon ska möta. Hon har en förmåga att lyssna in och omsätta det man efterfrågar till intressanta och givande workshops och föreläsningar. Hennes långa erfarenhet och kunskap har gjort att vår satsning lett till fördjupad förståelse samt positiva förändringar i undervisningspraktiken och i förhållningssätt till lärande. Ivana följer alltid upp efter workshop/föreläsning för att se hur det har landat in. Det har då underlättat för att återkomma och ta tag i den röda tråden igen inför nästa steg i vår kompetensutvecklingsplan. (Skolledare, Komvux Burlöv)
Referens nr 2:
Läs mer
”Den bästa kompetensutveckling vi någonsin haft” är det samlade omdömet av den serie föreläsningar, workshops och grupphandledningar som Ivana har hållit hos oss under snart 3 terminer. Lärare, studiehandledare och en skolledare deltar i en stimulerande och givande fortbildning. Ivanas förmåga att väva ihop teori med konkreta exempel ger en stadig grund och förståelse för vuxnas lärande. För skolledning har det underlättat arbetet med att skapa samsyn och få igång samarbete mellan olika kompetenser. Under processens gång har arbetslaget utvecklat ett gemensamt pedagogiskt språk. En stor vinst är också en ökad förmåga att diskutera, reflektera och lära av varandra. Den glädje som arbetslaget upplever och visar i samband med fortbildningstillfällena saknar motstycke. Tack vare sin varma och humoristiska personlighet, särskilda förmåga att förmedla kunskaper och entusiasmera deltagarna, har Ivana gjort tydliga avtryck i verksamheten. (Skolledare, Komvux Borlänge)
Föregående
Nästa
Lärandebrevet - ett nyhetsbrev
Skriv upp dig på Lärandebrevet - mitt inspirerande nyhetsbrev med tankar om lärande.

Vad är Lärandebrevet? Varannan vecka bjuder jag på pedagogisk kunskap, tankar om lärande, tips och inspiration. En mix av professionellt och personligt. Skriv upp dig som prenumerant, så kommer redan nästa nummer till dig på mejlet. Välkommen!

Obs! Glöm inte att kolla skräpposten i fall du skriver upp dig. Tack.