Föreläsningar & workshops Vux/Sfi
Inspiration, kunskap och praktiska verktyg

Skräddarsydd fortbildning: föreläsningar & workshops

 • Utifrån lärarnas aktuella kompetensnivå, önskemål och behov
 • Med den vuxne eleven i fokus
 • Utifrån ett andraspråksperspektiv
 • För inspiration, ny kunskap och professionell utveckling
 • Flexibla upplägg inom 10 olika kompetensområden
 • På plats eller online
 • Från knappt 1 timme, en halv- eller heldag till en längre processutbildning
 • På vetenskaplig grund
 • Utifrån vuxenutbildningens styrdokument
 • Målgrupp: lärare och skolledare inom vux/sfi

Ett eget koncept

Jag erbjuder fortbildningar enligt ett koncept som förutom själva fortbildningstillfället också inbegriper lärande och reflekterande aktiviteter före och efter föreläsningen/workshopen. På det sättet skapar jag förutsättningar för att utbildningen ska bädda för lärande över tid och leda till positiva beteendeförändringar i undervisningen.

Beroende på utbildningens upplägg och omfattning kan följande ingå:

 • olika typer av observations- och reflektionsmallar
 • stödmaterial med reflektions- och diskussionsfrågor att använda enskilt och tillsammans i arbetslaget
 • grupphandledning i kollegialt lärande (2 timmar, online)

Skräddarsydda fortbildningar inom 10 kompetensområden

Det finns något för alla inom vuxenutbildning/sfi. Vad passar era behov av kompetensutveckling? Jag skräddarsyr fortbildningen helt efter era behov!
 1. Att undervisa vuxna och att lära som vuxen
 2. Individanpassning och motivationsarbete i sfi-undervisningen
 3. Språkutvecklande arbetssätt i ämnesundervisningen
 4. Att undervisa elever med kort eller ingen skolbakgrund
 5. Skriv- och läsutveckling med hjälp av cirkelmodellen
 6. Formativa arbetssätt i sfi-undervisningen
 7. Bedömning, kursplaner och kunskapssyn i sfi
 8. Digitala verktyg som stöd i undervisningen
 9. Digital kompetens och digitalisering
 10. Värdeskapande digitala lektioner och möten: kraften av det analoga i det digitala

Skicka förfrågan

Hör av dig och berätta om era önskemål och utvecklingsbehov. Jag bokar gärna ett inledande presentationsmöte med dig, naturligtvis helt utan kostnad. Att pratas vid är alltid en bra och trevlig början, tycker jag. Utifrån den information som du ger mig gällande ert nuläge tar jag sedan fram ett förslag på upplägg och innehåll. Har du frågor? Önskar du en offert? Mejla mig, så återkommer jag inom kort. Välkommen!

Färdigpaketerade webbinarier och videoföreläsningar

Som ett flexibelt alternativ till skräddarsydda föreläsningar kan ni boka något av mina färdigpaketerade webbinarier. Dessa handlar antingen om motivationsarbete i sfi-klassrummet eller om att greppa formativ bedömning i undervisningen. Klicka här för mer information om webbinarierna. 

Eller föredrar ni ännu mer flexibilitet och effektivitet gällande lärarfortbildning? I så fall rekommenderar jag ett eller flera av mina förinspelade videoföreläsningar med tillhörande stödmaterial och enligt flippat-klassrum-tänket. Detta är en modern form av kompetensutveckling med hög kvalitet. Komplettera med uppföljningssamtal, grupphandledning online eller workshop på plats. Klicka här för mer information.

Referens nr 1:
Läs mer
Genom att anlita Ivana har vi fått kontinuitet och långsiktighet i vår kompetensutveckling. Ivana är mycket noga med att få en god förförståelse för verksamheten och lärarlaget hon ska möta. Hon har en förmåga att lyssna in och omsätta det man efterfrågar till intressanta och givande workshops och föreläsningar. Hennes långa erfarenhet och kunskap har gjort att vår satsning lett till fördjupad förståelse samt positiva förändringar i undervisningspraktiken och i förhållningssätt till lärande. Ivana följer alltid upp efter workshop/föreläsning för att se hur det har landat in. Det har då underlättat för att återkomma och ta tag i den röda tråden igen inför nästa steg i vår kompetensutvecklingsplan. (Skolledare, Komvux Burlöv)
Referens nr 2:
Läs mer
”Den bästa kompetensutveckling vi någonsin haft” är det samlade omdömet av den serie föreläsningar, workshops och grupphandledningar som Ivana har hållit hos oss under snart 3 terminer. Lärare, studiehandledare och en skolledare deltar i en stimulerande och givande fortbildning. Ivanas förmåga att väva ihop teori med konkreta exempel ger en stadig grund och förståelse för vuxnas lärande. För skolledning har det underlättat arbetet med att skapa samsyn och få igång samarbete mellan olika kompetenser. Under processens gång har arbetslaget utvecklat ett gemensamt pedagogiskt språk. En stor vinst är också en ökad förmåga att diskutera, reflektera och lära av varandra. Den glädje som arbetslaget upplever och visar i samband med fortbildningstillfällena saknar motstycke. Tack vare sin varma och humoristiska personlighet, särskilda förmåga att förmedla kunskaper och entusiasmera deltagarna, har Ivana gjort tydliga avtryck i verksamheten. (Skolledare, Komvux Borlänge)
Föregående
Nästa