Först pedagogik, sedan teknik

Undervisning och lärande med hjälp av digitala resurser

Fortbildning för lärare inom vux/sfi: föreläsningar, workshops, webbinarier och grupphandledning