Fortbildning för lärare

SFI och VUX

Språkutvecklande undervisning. Formativ bedömning. Litteracitetsundervisning.
Vuxnas lärande. Digitala verktyg i undervisningen. Digital kompetens. 

Jag hjälper ditt arbetslag med fortbildning - på plats hos er, online eller i kombination i fall ni vill vara samlade medan jag medverkar live via en skärm. Boka en föreläsning med inslag av blandat lärande, ett flexibelt webbinarium med tillfällen för interaktion eller en längre grupphandledning för kollegialt lärande med både fysiska träffar och träffar online. 

***

Jag arbetar även med rådgivning i frågor gällande sfi-undervisning och tar skrivuppdrag.

Kontakta mig gärna för mer information. Mejla eller ring.

Fortbildning för sfi-lärare och lärare inom vux Ivana Eklund: föreläsare, utbildare och utbildningskonsult