Ivana Eklund - fortbildning


Jag hjälper ditt arbetslag med fortbildning

på plats, online eller i kombination

Språkutvecklande undervisning. Formativ bedömning. Grundläggande litteracitet.
Vuxnas lärande. Digitala verktyg i undervisningen. Digital kompetens. 

Boka en fortbildning som passar era utvecklingsbehov: välj en föreläsning med inslag av blandat lärande, ett flexibelt webbinarium med tillfällen för interaktion eller en grupphandledning för kollegialt lärande med både fysiska träffar och träffar online.

Jag kan även hjälpa er med att skapa internt pedagogiskt material för såväl lärare som elever och kan bistå med rådgivning i frågor rörande sfi-utbildning, digital kompetens och digitalisering.

Kontakta mig gärna för mer information, mejla eller ring.

Lärarfortbildning: lärare inom vux/sfi Ivana Eklund: föreläsare, utbildningskonsult