Fortbildning & skolutveckling  

VUX/SFI

Ivana Eklund: föreläsare, utbildningskonsult

Litteracitetsundervisning. Formativ bedömning. Genrepedagogikens cirkelmodell.
Vuxnas lärande. Individanpassning.
Språkutvecklande ämnesundervisning. Digitala verktyg. Digital kompetens.
Mer info ->
Mer info ->
Mer info ->

fortbildning vux/sfi ivana eklund