Med känsla för lärande!
FORTBILDNING FÖR LÄRARE Vux/Sfi

Modern vuxenutbildning med eleven i fokus

Jag brinner för lärarnas lärande och erbjuder skräddarsydda fortbildningar enligt ett eget koncept och inom 10 olika kompetensområden. Det finns något för alla! Föreläsningar, workshops, webbinarier och grupphandledning i kollegialt lärande.

Genom att skapa utbildningar som matchar lärarnas aktuella behov av kompetensutveckling, bäddar jag för en användbar och meningsfull fortbildning. Min fasta övertygelse är att det är svårt att förbättra elevernas lärande om inte lärarna lär och utvecklas först.

Att jag skapar flexibla fortbildningar enligt ett eget koncept innebär att fortbildningen förutom själva fortbildningstillfället också inbegriper lärande och reflekterande aktiviteter före och efter, enskilt och i kollegiet. Beroende på fortbildningens upplägg och omfattning erbjuder jag även olika typer av observations- och reflektionsmallar, stödmaterial med diskussionsfrågor och tid för grupphandledning i kollegialt lärande.

Omfånget, innehållet och typen av aktiviteter varierar beroende på upplägg, men principen är alltid den samma. Man lär sig när man utmanas och behöver tänka. På det sättet skapar jag goda förutsättningar för att utbildningen ska leda till lärande över tid och i förlängningen orsaka positiva beteendeförändringar i undervisningen. Därigenom kan undervisningen utvecklas och lärarnas lärande och förändrade arbetssätt komma eleverna till del.

Elevernas goda lärande börjar med lärarnas lärande!

En utbildning leder inte till lärande om inte den som ska lära dels är engagerad och aktiv, dels får ett adekvat stöd och input i processen. En beteendeförändring sker aldrig redan på utbildningsdagen, men den kan börja där. Jag hjälper er på vägen och gärna ända fram.

Jag erbjuder min breda kompetens och gedigna praktiska erfarenhet som pedagog och utbildare. Välkommen med er förfrågan!

Mina ledord som utbildare

Boka mig för en skräddarsydd fortbildning

Ivana Eklund

Föreläsare och utbildningskonsult inom Vux/Sfi

Jag heter Ivana Eklund och är utbildad ämneslärare på gymnasienivå med lärarlegitimation i tyska, svenska och svenska som andraspråk. I bagaget har jag bl. a. en drygt tioårig erfarenhet av sfi-undervisning, inklusive erfarenheten av att undervisa nyanlända vuxna med kort eller ingen skolbakgrund.

Sedan 2017 frilansar jag på heltid som föreläsare och utbildningskonsult. Förutom i Sverige har jag föreläst, hållit workshops och medverkat vid lärarkonferenser i Norge, Finland och Danmark. Jag har samarbetat med Mälardalens högskola och med Nationellt centrum för svenska som andraspråk på Stockholms universitet. Tack vare min sfi-expertis har jag även några gånger anlitats för olika uppdrag av Skolverket, senast under 2020-2021 då jag var projektledare för EU-Agenda 5 om vuxnas lärande. Ett roligt pågående uppdrag är att blogga för Universitets- och högskolerådet på den elektroniska plattformen för vuxnas lärare EPALE.

Jag har skrivit 2 böcker och medverkat i antologier och tidskrifter.