Fortbildning för lärare inom vux/sfi 

Elevernas goda lärande börjar med lärarnas lärande.
Ivana Eklund: föreläsare, utbildningskonsult

Litteracitetsundervisning. Formativ bedömning. 
Språkutvecklande arbetssätt. Digitala verktyg. Vuxnas lärande. Individanpassning.
Mer info ->
Mer info ->
Mer info ->

fortbildning vux/sfi ivana eklund