FORTBILDNING FÖR LÄRARE

Vux/Sfi

Med känsla för lärande!

Vuxnas lärande. Individanpassning. Språkutvecklande arbetssätt. Litteracitet. Formativ bedömning. Digitala verktyg. Digital kompetens.
Mer info ->
Mer info ->
Mer info ->
 
För en modern vuxenutbildning med eleven i fokus

Jag brinner för lärarnas lärande. Därför erbjuder jag skräddarsydda upplägg som utgår från lärarnas aktuella behov av kompetensutveckling och har elevernas bästa för ögonen. Min fasta övertygelse är att det är svårt att förbättra elevernas lärande om inte lärarna lär och utvecklas först. Något som hör nära samman med lärarnas lärande är reflektion och kollegialt lärande. Oavsett om det är en föreläsning i ett kort format eller en halv- eller heldagsutbildning, vill jag att deltagarna är aktiva både före, under och efter själva fortbildningstillfället. Omfånget, innehållet och typen av aktiviter varierar beroende på upplägg, men principen är alltid den samma. Man lär sig när man utmanas och behöver tänka!