Först pedagogik, sedan teknik

Fortbildning för lärare, föreläsningar och konsulttjänster inom vux/sfi