Fortbildning & skolutveckling  

VUX/SFI

Ivana Eklund: föreläsare, utbildningskonsult

Litteracitetsundervisning. Språkinriktad ämnesundervisning. Formativ bedömning. Digitalisering. Digitala verktyg. Distansundervisning. Vuxnas lärande.
Mer info ->
Flippad föreläsning: mer info ->
Mer info ->
Mer info ->

fortbildning vux/sfi ivana eklund