Med känsla för lärande!
IVANA EKLUND: FORTBILDNING FÖR LÄRARE

Designa undervisningen med eleven i fokus

”Jag är en multikompetent kunskapsförmedlare och inspiratör som brinner för lärande och erbjuder en lärarfortbildning som lyfter.”

Jag har mött många arbetslag och enskilda lärare som har idéer om att undervisa mer individanpassad eller bli bättre på att använda digitala verktyg som stöd. Många försöker greppa formativa strategier, skapa språkutvecklande lärmiljöer eller hantera väldigt heterogena grupper. Ytterligare andra diskuterar hur man kan stötta eleverna gällande digital kompetens eller vad man kan göra för att få fler nyanlända vuxna i behov av grundläggande läs- och skrivinlärning att klara utbildningen. En vanlig fråga är också hur man kan göra undervisningen mer tillgänglig och därmed öka elevernas motivation och delaktighet. Listan på utmaningar kan göras lång.

Kanske är det så att även ditt arbetslag försöker förverkliga idéer och utveckla undervisningen på egen hand. Ni stöttar varandra så gott det går. Ni pratar och testar nya arbetssätt lite här och lite där och ni bekräftar varandra. Men de varaktiga beteendeförändringarna i undervisningen uteblir. Likaså effekterna på elevernas lärande. Ni får av någon anledning inte till det.

Känner du igen dig i beskrivningen ovan? Känns det som att någon eller några av de utmaningar som jag listar i början ligger dig nära? I så fall tror jag att ditt arbetslag behöver stöd för att komma vidare. Ni behöver antagligen fylla på med relevant kunskap och även få praktiska verktyg och tekniker för att ta er undervisning till nya nivåer. Och en sak till behöver ni nästan helt säkert: ett gemensamt språk och en adekvat begreppsapparat för att kunna föra era diskussioner på en god professionell nivå.

Om du tror att en fortbildning som leder till beteendeförändringar i undervisningen är något för ditt arbetslag, så kan du sluta leta efter en fortbildare. Du har just hittat en.

Lärarfortbildning på premiumnivå - som standard

Jag brinner för lärarnas lärande och erbjuder skräddarsydda fortbildningar enligt ett eget koncept och inom 10 olika kompetensområden. Föreläsningar, workshops, webbinarier och grupphandledning i kollegialt lärande. Det finns ingen åldersgräns för lärande. Inte för elevernas och inte heller för ditt och dina kollegors. Är inte det fantastiskt? 

Genom att skapa utbildningar som matchar ditt arbetslags aktuella behov av kompetensutveckling, bäddar jag för en användbar och meningsfull fortbildning. Min fasta övertygelse är att det är svårt att förbättra elevernas lärande om inte ni lär och utvecklas först. Håller du med om det? Låt mig hjälpa er! 

Att jag skapar flexibla fortbildningar enligt ett eget koncept innebär att fortbildningen förutom själva fortbildningstillfället också inbegriper lärande och reflekterande aktiviteter före och efter, enskilt och i kollegiet. Beroende på fortbildningens upplägg och omfattning erbjuder jag även olika typer av observations- och reflektionsmallar, stödmaterial med diskussionsfrågor och tid för grupphandledning i kollegialt lärande. Vi hittar en passande lösning och planerar tillsammans.

Omfånget, innehållet och typen av aktiviteter varierar beroende på upplägg, men principen är alltid den samma. Man lär sig när man utmanas och behöver tänka. På det sättet skapar jag goda förutsättningar för att fortbildningen ska leda till lärande över tid och i förlängningen orsaka positiva beteendeförändringar i undervisningen. Därigenom kan undervisningen utvecklas och ert eget lärande och förändrade arbetssätt komma eleverna till del.

Låter det intressant? Mejla mig, så kan vi prata.

Elevernas goda lärande börjar med lärarnas lärande!

En utbildning leder inte till lärande om inte den som ska lära dels är engagerad och aktiv, dels får ett adekvat stöd och input i processen. En beteendeförändring sker aldrig redan på utbildningsdagen, men den kan börja där. Jag hjälper er på vägen, men det är ni själva som behöver göra det största jobbet.

En fortbildning är inget hastverk!  

Jag erbjuder min breda kompetens och gedigna praktiska erfarenhet som pedagog och utbildare. Mejla din förfrågan eller skicka ett meddelande via kontaktrutan längst ner på sidan. Välkommen!

Mina ledord som utbildare

Det här är jag

En leende Ivana Eklund sitter framför sin dator.

Jag heter Ivana Eklund och är en passionerad föreläsare, lärarutbildare och utbildningskonsult. Jag älskar att sprida kunskap, lärandets glädje och inspiration!

I grunden är jag ämneslärare på gymnasienivå med lärarlegitimation i tyska, svenska och svenska som andraspråk. Jag har bl. a. en drygt tioårig erfarenhet av sfi-undervisning, inklusive erfarenheten av att undervisa nyanlända vuxna med kort eller ingen skolbakgrund.

Sedan 2017 frilansar jag på heltid som föreläsare och utbildare och gör även konsultuppdrag. Förutom i Sverige har jag föreläst, hållit workshops och medverkat vid lärarkonferenser i Norge, Finland och Danmark. Jag har samarbetat med Mälardalens universitet och med Nationellt centrum för svenska som andraspråk på Stockholms universitet. Tack vare min sfi-expertis har jag även några gånger anlitats för olika uppdrag av Skolverket, senast under 2020-2021 då jag var projektledare för EU-Agenda 5 om vuxnas lärande. Under 2021-2022 bloggade jag för Universitets- och högskolerådet på den elektroniska plattformen för vuxnas lärare EPALE. Dessa inlägg kan du läsa här. Jag har också skrivit två böcker och medverkat i antologier och pedagogiska tidskrifter (se här).

Kika gärna i min portfolio eller spana in mitt Instagramkonto eller Youtube där du hittar kunskap, inspiration och tips. Jag har också ett annorlunda nyhetsbrev om lärande: Lärandebrevet. Skriv upp dig och börja prenumerera.