Med känsla för lärande!
FORTBILDNING FÖR LÄRARE

Designa undervisningen med eleven i fokus

Vill du och dina kollegor utveckla undervisningen? Är målet att alla sfi- och andraspråkselever klarar kurserna och hela utbildningen? Behöver er undervisning bli mer individanpassad och elevernas motivation större? Vill ni bli bättre på att använda digitala verktyg som stöd för elevernas lärande? Saknar ni verktyg för att skapa språkutvecklande lärmiljöer i olika ämnen? Är utmaningen att designa undervisningen utifrån de behov av stöd som nyanlända med kort eller ingen skolbakgrund har?

Om ditt svar är JA på någon eller några av frågorna ovan, så kan du sluta leta efter en fortbildare. Du har nämligen just hittat en! 

Jag brinner för lärarnas lärande och erbjuder skräddarsydda fortbildningar enligt ett eget koncept och inom 10 olika kompetensområden. Föreläsningar, workshops, webbinarier och grupphandledning i kollegialt lärande. Det finns ingen åldersgräns för lärande. Inte för elevernas och inte heller för ditt och dina kollegors. Är inte det fantastiskt? 

Genom att skapa utbildningar som matchar era aktuella behov av kompetensutveckling, bäddar jag för en användbar och meningsfull fortbildning. Min fasta övertygelse är att det är svårt att förbättra elevernas lärande om inte lärarna lär och utvecklas först. Håller du med om det? Låt oss lära tillsammans!

Att jag skapar flexibla fortbildningar enligt ett eget koncept innebär att fortbildningen förutom själva fortbildningstillfället också inbegriper lärande och reflekterande aktiviteter före och efter, enskilt och i kollegiet. Beroende på fortbildningens upplägg och omfattning erbjuder jag även olika typer av observations- och reflektionsmallar, stödmaterial med diskussionsfrågor och tid för grupphandledning i kollegialt lärande. Vi hittar en passande lösning och planerar tillsammans.

Omfånget, innehållet och typen av aktiviteter varierar beroende på upplägg, men principen är alltid den samma. Man lär sig när man utmanas och behöver tänka. På det sättet skapar jag goda förutsättningar för att fortbildningen ska leda till lärande över tid och i förlängningen orsaka positiva beteendeförändringar i undervisningen. Därigenom kan undervisningen utvecklas och ert eget lärande och förändrade arbetssätt komma eleverna till del.

Elevernas goda lärande börjar med lärarnas lärande!

En utbildning leder inte till lärande om inte den som ska lära dels är engagerad och aktiv, dels får ett adekvat stöd och input i processen. En beteendeförändring sker aldrig redan på utbildningsdagen, men den kan börja där. Jag hjälper er på vägen och gärna ända fram.

Jag erbjuder min breda kompetens och gedigna praktiska erfarenhet som pedagog och utbildare. Mejla din förfrågan eller skicka ett meddelande via kontaktrutan längst ner på sidan. Välkommen!

Mina ledord som utbildare

Välkommen!

Jag heter Ivana Eklund och är en passionerad föreläsare, lärarutbildare och utbildningskonsult. Jag älskar att sprida kunskap, lärandets glädje och inspiration!

I grunden är jag ämneslärare på gymnasienivå med lärarlegitimation i tyska, svenska och svenska som andraspråk. Jag har bl. a. en drygt tioårig erfarenhet av sfi-undervisning, inklusive erfarenheten av att undervisa nyanlända vuxna med kort eller ingen skolbakgrund.

Sedan 2017 frilansar jag på heltid som föreläsare och utbildare och gör även konsultuppdrag. Förutom i Sverige har jag föreläst, hållit workshops och medverkat vid lärarkonferenser i Norge, Finland och Danmark. Jag har samarbetat med Mälardalens universitet och med Nationellt centrum för svenska som andraspråk på Stockholms universitet. Tack vare min sfi-expertis har jag även några gånger anlitats för olika uppdrag av Skolverket, senast under 2020-2021 då jag var projektledare för EU-Agenda 5 om vuxnas lärande. Ett roligt pågående uppdrag är att blogga för Universitets- och högskolerådet på den elektroniska plattformen för vuxnas lärare EPALE. Jag har skrivit två böcker och medverkat i antologier och pedagogiska tidskrifter.

Kika gärna i min portfolio eller spana in mitt Instagramkonto. Skriv också gärna upp dig på mitt Lärandebrev – ett annorlunda nyhetsbrev. Välkommen att hänga med mig där!