Fortbildning & skolutveckling  

VUX/SFI

Ivana Eklund: föreläsare, utbildningskonsult

Vuxnas lärande. Språkutvecklande arbetssätt. Kunskapande distansundervisning.
Digitala verktyg. Formativ bedömning. Grundläggande litteracitetsundervisning.


Skräddarsydd fortbildning som passar arbetslagets utvecklingsbehov: Boka en (online) föreläsning med inslag av blandat lärande, ett flexibelt webbinarium med tillfällen för interaktion eller beställ en förinspelad videoföreläsning med tillhörande handledning och diskussionsmaterial.  

Inspirationsföreläsning om kraften av det analoga i det digitala: Boka en online föreläsning om hur man planerar för kunskapande distansundervisning och videomöten där människor mår bra och kan växa. Obs! Ingen skärmdelning under föreläsningen.

Handledning i kollegialt lärande:  Boka en processutbildning. Jag stöttar arbetslaget genom arbetet med utvecklandet av undervisningen.

Mer info ->
Mer info ->
Info & bokning ->
Info & bokning ->
Mer info ->
Mer info ->
Läs & prenumerera - >
Kunskapande distanslektioner & mänskliga videomöten: 20 tips
Läs bloggen ->


fortbildning