Grupphandledning Vux/Sfi
Kollegialt lärande

Professionell utveckling med eleven i fokus

Bedriver ni ett arbete med att utveckla undervisningen med hjälp av kollegialt lärande? Jag kan både hjälpa er att komma igång och stötta er på vägen och genom hela processen. I stort som i smått. Oavsett behov kan jag fungera som bollplank.

Lärarnas yrkeskunskaper- och färdigheter utvecklas och förbättras om man aktivt och på ett strukturerat sätt delar med sig av sina erfarenheter och kompetenser och reflekterar och diskuterar tillsammans. Man blir mer medveten om sin syn på undervisning och lärande och sitt sätt att undervisa. 

Grupphandledning i professionellt kollegialt lärande innebär en effektiv fortbildningsinsats i syfte att förbättra undervisningen så att eleverna får bättre förutsättningar att lära sig.

Jag kan hjälpa er med följande

 • kartlägga nuläget och välja riktning
 • fånga era kompetenser och hitta era styrkor
 • lokalisera svagheter och precisera ert utvecklingsbehov
 • precisera utmaningar och få syn möjliga på lösningar
 • se mönster och strukturer i undervisningen
 • coaching genom observation och analys av undervisningsmetoder
 • ta fram stödmaterial och diskussionsunderlag
 • utveckla ert gemensamma professionella språkbruk
 • ge er verktyg för reflektion
 • ge er strukturerat samtalsstöd
 • sätta upp mål och delmål för undervisningsförbättring
 • ge er feedback, råd och vägledning 

 

Jag ger lärargrupper inom vux/sfi ett professionellt och processinriktat stöd som går utöver enskilda föreläsningar. T.ex. kan jag närvara på era möten när pedagogik och didaktik diskuteras och ge feedback, råd, tips och vägledning. Jag kan även, om så önskas, närvara på lektioner och ge effektiv feedback.

Grupphandledning i kollegialt lärande kan köpas som separata handledningstimmar (timtaxa), men den kan även ske som en del av en större fortbildningsinsats där även föreläsning(ar) eller workshop(s) ingår (paketpris).

Välkommen med er förfrågan!