Grupphandledning
i kollegialt lärande

Professionell utveckling med eleven i fokus

Så bra att ni är i färd med att utveckla undervisningen med hjälp av kollegialt lärande! Behöver ni stöd? Helst av någon utifrån?

Jag kan både hjälpa er att komma igång och stötta er på vägen och genom hela processen. I stort som i smått. Oavsett behov kan jag fungera som er bollplank.

Era yrkeskunskaper och professionella färdigheter utvecklas och förbättras om ni aktivt och på ett strukturerat sätt delar med er av era erfarenheter och kompetenser och reflekterar och diskuterar tillsammans i kollegiet. Ni blir mer medvetna om er syn på undervisning och lärande och ert sätt att undervisa. 

Grupphandledning i professionellt kollegialt lärande innebär en effektiv fortbildningsinsats i syfte att förbättra undervisningen så att era eleverna får bättre förutsättningar att lära sig. Boka mig för att få ett praktiskt stöd och handledning.

Boka mig och få hjälp med att:

 • kartlägga nuläget och välja riktning
 • fånga era kompetenser och hitta era styrkor
 • lokalisera svagheter och precisera ert utvecklingsbehov
 • precisera utmaningar och få syn på möjliga lösningar
 • se mönster och strukturer i er undervisning
 • observera och analysera undervisningen
 • ta fram stödmaterial och diskussionsunderlag
 • utveckla ett gemensamt professionellt språkbruk
 • reflektera på ett effektivt sätt
 • föra strukturerade samtal
 • sätta upp mål och delmål och bestämma nästa steg

 

Ditt arbetslag får ett professionellt och processinriktat stöd som går utöver enskilda föreläsningar. 

Bjud in mig till era möten när ni diskuterar pedagogik och didaktik och få feedback, råd, tips och vägledning. Om ni vill, kan jag även närvara på lektioner och sedan ge effektiv feedback.

Grupphandledning i kollegialt lärande kan köpas som separata handledningstimmar (timtaxa), men den kan även ske som en del av en större fortbildningsinsats där även föreläsning(ar) eller workshop(s) ingår (paketpris).

Välkommen med din förfrågan! Skicka mejl eller ett meddelande via kontaktformuläret, så bokar vi ett kostnadsfritt samtal.