Självrättande appar för sfi

Det finns tre självrättande digitala språkträningsverktyg (appar) för sfi-undervisning som jag rekommenderar att ha i sin verktygslåda: Alfavux, Läskod och Hejsvenska. Alla tre verktygen är interaktiva, multimodala och självrättande. I alla 3 verktygen är så väl innehållet som layouten anpassade för vuxna andraspråksinlärare.

Hejsvenska!

Hejsvenska! är ett digitalt och självrättande språkträningsverktyg som ger sfi-elever en flexibel möjlighet att laborera med språket, träna ordkunskap och sin läs- och skrivförmåga. Innehållet är uppbyggt i teman med gradvis ökad svårighetsgrad. Hejsvenska! finns för kurs A-D. Fokus ligger på ett funktionellt språk och man börjar alltid med ordens och frasernas betydelse innan läs- och skrivträning kommer igång. Hejsvenska! kan användas på datorer via webben eller som app på mobiler/surfplattor.

Jag uppskattar Hejsvenska! väldigt mycket och har goda erfarenheter av att använda verktyget med sfi-elever. Det finns flera anledningar till det: det är pedagogiskt, har ett användar- och vuxenperspektiv, är lättillgängligt oavsett plattform/enhet, fokuserar på ett funktionellt och kommunikativt språk och är användarvänligt. Dessutom är det gratis och icke kommersiellt och fritt från reklam. För stödmaterial, innehållsförteckningar och länkar till teman och kapitel klicka på länken.
Skarmavbild 2021-05-06 kl 102907png


Alfavux

Alfavux är en app för grundläggande ordinlärning och automatisering av avkodning. Det finns 7 inbyggda nivåer som tillsammans täcker det svenska ljudsystemet. Nivå 8 är tomt och avsett att fylla med eget innehåll. Verktyget finns endast tillgängligt för iPad och kostar några kronor. Om du är intresserad av att få en avcheckningsblankett som stöd för elevernas användande av appen, kan du ladda ner den som pdf från denna sida.

FullSizeRender 7jpg


Läskod

Läskod jobbar mycket med uttal, koppling ljud/bokstav, stavelser och stavning och passar utmärkt för alla elever som har svårigheter med uttal och/eller stavning, helt oavsett studieväg och kurs. Inlärning av nya ord följer med. Det finns 18 nivåer i appen och tillsammans täcker dem hela det svenska ljud- och stavningssystemet. Progression finns både mellan nivåer och inom varje nivå. Läskod är en betalapp och finns för iPad och iPhone. Om du är intresserad av att få en avcheckningsblankett som stöd för elevernas användande av appen, kan du ladda ner den som pdf från denna sida.

Skarmavbild 2021-05-16 kl 172618png


Självrättande appar och formativ bedömning

Ett självrättande digitalt verktyg bedömer om eleven löser en uppgift rätt eller fel, men ger ingen framåtsyftande formativ återkoppling. Jag har skrivit ett inlägg om hur du kan arbeta mer formativt och utveckla elevernas förmåga till självbedömning när självrättande appar används.