Portfolio

Om att undervisa vuxna och att lära som vuxen

En guldgruva med gratis kunskap för lärare och skolledare inom vux/sfi

Hej, jag är så glad att du har hittat hit!

Här hittar du massor av pedagogisk kunskap: blogginlägg, artiklar och böcker som jag har skrivit och poddar och videoinspelningar som jag har medverkat i. Jag kallar sidan för portfolio eftersom jag har samlat allt som ligger fritt åtkomligt på nätet på ett ställe, dvs. just här.

Allt innehåll är relevant för vuxenutbildningen och riktar sig till dig som är sfi-lärare, ämneslärare, yrkeslärare, specialpedagog, språkstödjare eller skolledare inom vux/sfi. 

Ta dig en titt. Botanisera bland texterna, poddarna och videoföreläsningarna. Allt kan med fördel användas för egen kompetensutveckling och reflektion men även som underlag för kollegiala samtal i arbetslaget. Skulle ni sedan vilja få mer input av mig, är det bara att mejla

Ibland får jag höra från vux- och sfi-lärare runt om i landet att de läser mina artiklar och bloggar och diskuterar dem sedan tillsammans i arbetslaget. På samma sätt använder många även mina inlägg på Instagram och innehållet i Lärandebrevet (mitt nyhetsbrev om lärande). Det är fantastiskt roligt! Och perfekt som gratis fortbildning, tycker du inte det?

Du och ditt arbetslag kan göra så också. Gå in och gräv i guldgruvan, alldeles gratis.

Jag blir så otroligt glad när det jag gör, skriver och skapar används. Så, passa på du med! 

Blogginlägg på EPALE

EPALE är EU:s digitala plattform för vuxnas lärande och jag har bloggat där och skrivit artiklar om vux/sfi sedan 2020. Först på uppdrag av Skolverket när jag var projektledare för Litteracitetsverkstaden och sedan på uppdrag av Universitets- och högskolerådet (UHR). Nedan kan du ta del av samtliga texter.

Vuxenutbildningen behöver bli bättre på att både ge eleverna ämnesspecifik kunskap och stärka dem i själva lärandeprocessen. Läs mer om varför och hur.

Läs hela blogginlägget ->

En fortbildning som ska passa alla, passar ofta ingen alls. I vuxenutbildningens brokiga landskap finns det många olika lärargrupper med specifika pedagogiska utmaningar. Läs om vikten av regelbunden ämnesrelaterad kompetensutveckling.

Läs hela blogginlägget ->

Det är inte läge att redan tröttna på ChatGPT, för det är nu det börjar. Läs om många positiva och kreativa exempel på användning som stöd för lärande.

Läs hela blogginlägget ->

Den teknologiska utvecklingen går supersnabbt och det är inte lätt att som lärare hänga med. Det gäller att våga utforska möjligheterna. Läs om hur.

Läs hela blogginlägget ->

Med nya digitaliseringsstrategin kommer undervisningen i fokus, inte tekniken i sig. Hur kan vuxenutbildningen göra på bästa sätt redan nu?

Läs hela blogginlägget ->

Utifrån ett sociokulturellt perspektiv lär vi bäst när vi kan samspela med andra och lösa problem tillsammans. Kollegialt lärande bygger på den tanken.

Läs hela blogginlägget ->

Lärarens pedagogik, metodik och didaktik behöver förhålla sig till alla elevers lika rätt till kunskap. Men får alla likvärdiga möjligheter att lära?

Läs hela blogginlägget ->

Varför kan vi inte sluta använda ordet bedömning när vi menar framåtsyftande återkoppling och bara säga bedömning när vi pratar om betyg?

Läs hela blogginlägget här ->

Obligatoriska progressionstester som kvalitetsmätare i sfi-utbildningen och en sfi-peng till utbildningsanordnare? Nej, tack.

Läs hela blogginlägget här ->

Vuxenutbildningen ska enligt läroplanen ”främja elevers utveckling och lärande”. Det låter så självklart att vi knappt reflekterar över det.

Läs hela blogginlägget här ->

I fråga om individanpassning i sfi är styrdokumenten tydliga: undervisningen ska utgå från individens behov och tidigare erfarenheter. Samtidigt är det svårt för lärare att veta vad individanpassning egentligen innebär rent praktiskt. 

Läs hela blogginlägget här ->

Nyanlända vuxna som saknar utbildning och kunskaper i svenska har svårt att komma i arbete. Från och med i höst kan deras förutsättningar förbättras.

Läs hela blogginlägget här ->

Elever som kommer till vuxenutbildningen har med sig, förutom en mängd tidigare erfarenheter även en uppfattning om vad kunskap och lärande är.

Läs hela blogginlägget här ->

2017 fick vi en nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet med mål att uppnå 2022. Det fanns också en vision för digital kompetens till 2022.

Läs hela blogginlägget här ->

Summativ bedömning tar ofta en alldeles för stor plats i sfi-undervisningen. Det är kapiteltext, förtest och nationella prov om vartannat.

Läs hela blogginlägget här ->

Skolrelaterad forskning bidrar med viktig kunskap som lärare behöver känna till för att utveckla undervisningen, men några enkla svar ger den sällan.

Läs hela blogginlägget här ->

Kartläggning av nyanlända vuxnas litteracitetserfarenheter: Intervju med två forskare

När jag var projektledare för Skolverkets blogg Litteracitetsverkstaden som handlar om kartläggning av nyanlända vuxnas litteracitetserfarenheter, träffade jag forskarna Eva Lindström och Maria Eklund Heinonen för ett samtal om Skolverkets material för kartläggning.

Både Eva Lindström och Maria Eklund Heinonen ingick nämligen i det team som under 2018–2019 arbetade med att ta fram kartläggningsmaterialet.

Det blev ett fantastiskt samtal. Vi pratade mycket om hur de har tänkt kring kartläggningsmaterialet och vilka utmaningar de brottades med under resans gång, men också om vilka handfasta råd och tips som de kan ge till lärare som arbetar med kartläggning inom vuxenutbildning/sfi. Mycket spännande!

Eftersom intervjun blev ganska lång, delade jag upp den i två delar. Båda delarna finns publicerade på bloggen Litteracitetsverkstaden på EPALE. 

Läs del 1 av intervjun här ->

Läs del 2 av intervjun här ->

Webbinarium om kartläggningsmaterialet

Vill du veta mer om kartläggningsmaterialet? Se Skolverkets webbinarium som även jag medverkar i (60 min, från 2020).

Radiointervju: Språket i P1

Så spännande att bli inbjuden till ett specialavsnitt av radioprogrammet Språket i P1 och få möjlighet att prata om alfabetisering och litteracitet och det idag rätt så känsliga ordet analfabetism. Många pedagoger och forskare undviker det idag och det gör jag också. Men människor som inte kan läsa och skriva fast de är vuxna finns ju, så problematiken är högst aktuell. Att inte kunna läsa och skriva i ett informationssamhälle är ett funktionshinder.

Det här specialavsnittet av Språket i P1 handlar om hur är det att vara barn till föräldrar som inte kan läsa och skriva, vem som kan betecknas som analfabet och vad är det bästa sättet att knäcka bokstavskoden för en som är vuxen.

Förutom mig och några sfi-elever medverkar Gulistan Kavak i programmet. Hon är socionom, skolkurator och författare till boken Analfabetism: det osynliga funktionshindret.

Programmet Språket special: Mina föräldrar är analfabeter sändes i Sveriges radio den 23 januari 2023. Lyssna här nedan, på SR:s hemsida, i appen eller där poddar finns.

Poddar

På tal om lärande

”Det är eleverna som är huvudpersonerna i undervisningen – inte jag.”

När jag var gäst i Patricia Diaz podd På tal om lärande, pratade vi om digitala verktyg, vuxnas lärande, presentationsteknik, litteracitet, undervisningshack, eurekamoments och formativt arbete. Allt som är roligt och intressant helt enkelt! 

Anna och Philips lärarpodcast

Hösten 2018 gästade jag Anna och Philips lärarpodcast och vi pratade bl.a. om att våga testa nytt och genom det ta sin undervisning till nästa nivå. Jag berättar hur jag arbetade för att skapa en prestigelös ton i mitt klassrum och delar med mig av några magiska lektionsögonblick.

Digital kompetens för sfi-lärare
I januari 2018 skrevs digital kompetens in i kursplanen för sfi-utbildningen. Hur ger vi sfi-eleverna en intressant undervisning med relevant innehåll, så att de kan hantera livet i dessa olika domäner även digitalt? Det är vad jag och Annsofie Enborg samtalar om med programledaren Staffan Dopping i podden På ren svenska: en podcast för sfi-lärare. Utgångspunkten för samtalet är bl.a. vår bok Digital kompetens för sfi-lärare – vad innebär vuxenutbildningens digitalisering?
Digitala resurser i sfi

I den digitala verklighet som vi lever i behöver sfi-elever både digital kompetens och digitala resurser. Forskning bland barn i skolan visar att eleven utvecklar språket snabbare och bättre med hjälp av digitala verktyg. Inom vuxenutbildningen bedrivs just nu liknande forskning. Hur kan undervisningen verklighetsanpassas och hur kan du som sfi-lärare enkelt använda digitala resurser i din undervisning? Det är vad jag och programledaren Staffan Dopping pratar om i det här avsnittet av På ren svenska: en podcast för sfi-lärare.

Videoinspelningar

Digitala verktyg och flerspråkighet – teori möter praktik

När nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) anordnade konferensen Symposium 2018, var jag inbjuden att tillsammans med forskaren Annika Norlund Shaswar hålla en lärar- och forskargemensam presentation. Vi föreläste om hur forskningsresultat kring vuxnas litteracitetsutveckling behandlas utifrån en tillämpning i undervisningspraktiken och fokuserade på grundläggande läs- och skrivundervisning inom sfi. In föreläsningen som spelades in och och som du kan ta del av här nedan belyser vi möjligheterna att i undervisningen ta tillvara elevernas flerspråkighet och erfarenheter av att använda digitala verktyg i vardagslivet. Även elever som ännu inte har haft möjligheten att lära sig att läsa och skriva har rika erfarenheter av att använda skrift för skilda syften.

Presentationen handlar om hur de studerandes vardagliga erfarenheter av skrift kan synliggöras i klassrummet och hur de kan ges möjlighet att dra nytta av dessa erfarenheter i sitt lärande.

Åhörarkopior till presentationen finns här

Lästips: I Symposium-antologin Litteraciteter och flerspråkighet finns ett kapitel som Annika och jag har skrivit som en fördjupning av innehållet i presentationen.

Att använda digitala verktyg i sfi-undervisningen

Digitala resurser – datorer, surfplattor, smartboards och smarta telefoner – är ett vardagligt inslag i den vuxnes liv. Därmed är digital kompetens en demokratisk rättighet för vuxna. De två presentationerna som jag delar här nedan ingår båda i Skolverkets stödmaterial om alfabetisering och och grundläggande läs- och skrivinlärning för lärare i sfi/sva grund. Jag medverkar tillsammans med Hülya Basaran. 

Videoföreläsningar från bokmässan 2017

Effektiv webbaserad alfabetisering (ca 17 min, i samarbete med Lärarnas riksförbund). I den här korta föreläsningen ger jag tips på hur du genom att sätta på dig pedagogiska glasögon kan värdera och välja ut appar till din sfi-undervisning.

Digitala resurser i sfi-undervisningen: så väljer du rätt (ca 18 min, i samarbete med Lärarnas riksförbund). Det här är en presentation om vikten av att tänka didaktiskt och pedagogiskt när du ska välja digitala resurser för sfi-undervisningen. Genom att göra det säkerställer du att eleverna får öva på olika sätt och använda olika uttrycksformer så som tala, skriva, lyssna, läsa och berätta.

Mina böcker

Bokomslag till boken Webbaserad alfabetisering
Webbaserad alfabetisering

Boken Webbaserad alfabetisering är en praktisk och inspirerande handbok för sfi-lärare som undervisar elever med kort eller ingen skolbakgrund. Jag bjuder på exempel för webbaserade arbetssätt som fungerar och där forskning och beprövad erfarenhet ligger till grund.

Boken innehåller konkreta arbetsgångar och lärprocesser där jag visar tydligt vad som sker med språkinlärningen när eleverna lär sig att använda sig av webbaserade verktyg och multimodalt material.

Natur och kultur, 2016

Bokomslag till boken Digital kompetens för sfi-lärare. Vad innebär vuxenutbildningens digitalisering?
Digital kompetens för sfi-lärare. Vad innebär vuxenutbildningens digitalisering?

Boken Digital kompetens för sfi-lärare har jag skrivit tillsammans med Annsofie Thörnroth Engborg. Vi synar begreppen digitalisering och digital kompetens utifrån forskning och erfarenhetsbaserad kunskap om sfi och vuxenutbildningen. Vi identifierar utmaningar och fallgropar i samband med digitaliseringen – och presenterar vägvisare för det fortsatta digitaliseringsarbetet.

Boken innehåller ett flertal användbara frågeställningar som kan vara till hjälp för att mäta verksamhetens digitala mognad, listor med relevanta steg i digitaliseringsprocessen, samt en checklista med exempel på vad du bör känna till för att vara en digitalt kompetent sfi-lärare.

Gothia Fortbildning, 2018

Bokomslag till boken Litteraciteter och flerspråkighet
Litteraciteter och flerspråkighet

Antologin Litteraciteter och flerspråkighet innehåller artiklar av forskare och verksamma lärare som medverkade vid konferensen Symposium 2018.

Jag medverkar med kapitlet Digitala resurser och flerspråkighet - teori möter praktik som jag har skrivit tillsammans med litteracitetsforskaren Annika Norlund Shaswar.

Liber, 2019

Diverse artiklar - mer att läsa

Dagens Arena, 220209: Digitalt Komvux väcker frågor

SVT Sörmland, 200521: Infrastrukturen inom SFI måste byggas upp

Lisetten, 2019 nr 4: Hur bedömer vi rätt saker på rätt sätt? Några frågor och svar om formativ bedömning

Lisetten, 2019 nr 1: Digital kompetens bor granne med digital litteracitet

SFI-lärartidningen, 2018-2021: Krönikor och intervjuer

Nationellt centrum för svenska som andraspråk, 190628: Om eleverna ska kunna utveckla sin digitala kompetens måste lärarna få rätt förutsättningar

FOKUS – på dansk som andetsprog for voksne, nr 73/2019 s. 32: Digitala resurser med fokus på lärande

Skolvärlden, 170929: Växla uttrycksformer och nå bättre resultat

Lisetten, 2016 nr 4: Fördelar och utmaningar med webbaserad alfabetiseringsundervisning på sfi