Blanketter för stöd

Avcheckningsblanketter: Hejsvenska, Alfavux, Läskod


När jag undervisade på kurs A och B1, använde jag regelbundet de digitala verktygen Hej Svenska!, Alfavux och Läskod (läs mer här). För att skapa struktur i arbetet för mina elever och för att utveckla deras studieteknik, skapade jag enkla avcheckningsblanketter som stöd. Syftet var att lära eleverna att följa ett arbetsflöde från början till slut och inte hoppa mellan olika nivåer och teman med risk för att alltid bara öva på sådant som man redan kunde och sluta så snart innehållet började bli för svårt. Du kan läsa mer om att jobba formativt med självrättande språkträningsappar genom att följa länken som leder till ett blogginlägg.

Hejsvenska!

Annika Hansen som är en av dem som har skapat det pedagogiska innehållet i Hejsvenska! har gett mig tillgång till avcheckningsblanketter till Hejsvenska 2 som de har utarbetat utifrån min ursprungliga idé med avcheckningsblanketter för Hejsvenska 1. Jag har även fått pdf-versioner av innehållsförteckningar (se nedan). En annan bra sak som jag har fått ta del och lov att publicera här, är förklaringar för hur man kan få länkar till specifika teman och kapitel i Hejsvenska! på webben. Det är något som underlättar planering och grupp- och individanpassning.

Nu, när hela Hejsvenska-materialet 1-4 med webbversioner och appar är färdigt, har jag valt att även komplettera med avcheckningsblanketter för nivå 3 och 4. Bra att ha, tycker jag.

Det innebär att du nu har fri tillgång till både avcheckningsblanketter för Hejsvenska 1, 2, 3, och 4 och innehållsförteckningar till Hej svenska 1, 2 och 3 (4:an är på gång) samt "nyckeln" till länkar. Varsågod!

 
Hejsvenska 1

Direkt länk till Hejsvenska 1 på webben: http://www.hejsvenska.se/index1.html

Länk till ett enskilt tema inom Hejsvenska 1, t.ex. tema nr 3: http://hejsvenska.se/index1.html?t=3

Så här funkar det: Siffran efter “t=” i länken ovan visar vilket tema den leder till. Eftersom det finns tio teman inom varje Hejsvenska, kan man skriva en siffra mellan 1 och 10.
Eftersom det står “index1” och “t=3” leder länken ovan till Hejsvenska 1, tema 3.

Länk till ett enskilt kapitel: http://hejsvenska.se/index1.html?t=9&ch=4

Så här funkar det: Siffran efter “ch=” visar vilket kapitel (genvägsruta) länken leder till. Eftersom det står “index1”, “t=9 och ”“ch=4” leder länken ovan till Hejsvenska 1, tema 9, kapitel 4.


Här finns appen för iPad/iPhone.

Här finns appen för Android.

Hej1_123abc.pdf
Hej1_klocka.pdf
Hej1_yrken.pdf
Hej1_staden.pdf
Hej1_bostad.pdf
Hej1_kläder.pdf
Hej1_matdryck.pdf
Hej1_översikt.pdf
Hej1_familj.pdf
Hej1_kroppen.pdf
Hej1_SOS112.pdf
Hej1_Innehållsförteckning.pdf

Obs! Eftersom jag upptäckte att skärmbilderna i mina pdf:er till Hejsvenska1 inte längre stämde med utseendet i webbversionen av Hejsvenska 1, har jag gjort en uppdatering av blanketterna (210311). Om du har en tidigare version, kan du således skriva ut en ny. Det är ju bra om eleverna kan känna igen sig, eller hur?

 
Hejsvenska 2

Direkt länk till Hej svenska 2 på webben: http://hejsvenska.se/index2.html 

Länk till ett enskilt tema inom Hej svenska 2, t.ex. tema nr 5: http://hejsvenska.se/index2.html?t=5

Så här funkar det: Siffran efter “t=” i länken ovan visar vilket tema den leder till. Eftersom det finns tio teman inom varje Hejsvenska, kan man skriva en siffra mellan 1 och 10.
Eftersom det står “index2” och “t=5” leder länken ovan till Hejsvenska 2, tema 5.

Länk till ett enskilt kapitelhttp://hejsvenska.se/index2.html?t=9&ch=4

Så här funkar det: Siffran efter “ch=” visar vilket kapitel (genvägsruta) länken leder till. Eftersom det står “index2”, “t=9 och ”“ch=4” leder länken ovan till Hejsvenska 2, tema 9, kapitel 4.

Här finns appen för iPad/iPhone

Här finns appen för Android

Hej2_Arbete.pdf
Hej2_Vårdhälsa.pdf
Hej2_Resortransport.pdf
Hej2_Presentation.pdf
Hej2_Fritid.pdf
Hej2_Bostad.pdf
Hej2_Tidkalender.pdf
Hej2_blanketter-samlade.pdf
Hej2_Mindag.pdf
Hej2_Handla.pdf
Hej2_Familj.pdf
Hej2_Innehållsförteckning.pdf
 
Hejsvenska 3

Direkt länk till Hej svenska 3 på webben: http://www.hejsvenska.se/index3.html 

Länk till ett enskilt tema inom Hej svenska 3, t.ex. tema nr 9: http://hejsvenska.se/index3.html?t=9

Så här funkar det: Siffran efter “t=” i länken ovan visar vilket tema den leder till. Eftersom det finns tio teman inom varje Hejsvenska, kan man skriva en siffra mellan 1 och 10.
Eftersom det står “index3” och “t=9” leder länken ovan till Hejsvenska 3, tema 9. 

Länk till ett enskilt kapitelhttp://hejsvenska.se/index3.html?t=9&ch=4

Så här funkar det: Siffran efter “ch=” visar vilket kapitel (genvägsruta) länken leder till. Eftersom det står “index3”, “t=9 och ”“ch=4” leder länken ovan till Hejsvenska 3, tema 9, kapitel 4.


Här finns appen för iPad/iPhone.

Här finns appen för Android.

Hej3_Landstad.pdf
Hej3_Samhälle.pdf
Hej3_Vårdhälsa.pdf
Hej3_Resor.pdf
Hej3_Miljö.pdf
Hej3_Familj.pdf
Hej3_Kärlek.pdf
Hej3_allateman.pdf
Hej3_Tidpengar.pdf
Hej3_Bostad.pdf
Hej3_Arbete.pdf
Hej3_Innehållsförteckning.pdf
 
Hejsvenska 4

Direkt länk till Hej svenska 4 på webben: http://www.hejsvenska.se/index4.html 

Länk till ett enskilt tema inom Hej svenska 4, t.ex. tema nr 9: http://hejsvenska.se/index4.html?t=9

Så här funkar det: Siffran efter “t=” i länken ovan visar vilket tema den leder till. Eftersom det finns tio teman inom varje Hejsvenska, kan man skriva en siffra mellan 1 och 10.
Eftersom det står “index4” och “t=9” leder länken ovan till Hejsvenska 4, tema 9.

Länk till ett enskilt kapitel: http://hejsvenska.se/index4.html?t=9&ch=4

Så här funkar det: Siffran efter “ch=” visar vilket kapitel (genvägsruta) länken leder till. Eftersom det står “index4”, “t=9 och ”“ch=4” leder länken ovan till Hejsvenska 4, tema 9, kapitel 4.


Här finns appen för iPhone/iPad. 

Här finns appen för Android.

Hej4_Fritid.pdf
Hej4_Rättigheterskyldigheter.pdf
Hej4_Demokrati.pdf
Hej4_Nuochdå.pdf
Hej4_Relationer.pdf
Hej4_Ekonomi.pdf
Hej4_Arbetsliv.pdf
Hej4_Allateman.pdf
Hej4_Hållbarmiljö.pdf
Hej4_Kändasvenskar.pdf
Hej4_Sjukvård.pdf

Innehållsförteckning kommer inom kort.

 

Alfavux

En annan app som jag har använt flitigt med mina elever på kurs A och B1 är Alfavux. Det är en pedagogisk app för ordinlärning som riktar sig främst till ungdomar och vuxna med ett annat modersmål än svenska och som saknar läs- och skrivkunskaper helt eller delvis. Det är fokus på avkodning och det svenska ljudsystemet. Appen är mycket bra, men kostar en liten slant och kan endast användas på iPad.

Här finns appen.

Nedan kan du ladda ner en avcheckningsblankett. 

Alfavux_blankett.pdf
 

Läskod

Med Läskod övar eleverna uttal, koppling ljud/bokstav, stavelser och stavning. Den passar på alla nivåer, för det är elevens behov att öva som avgör. Appen finns för iPad och iPhone och det är en betalapp.

Här finns appen. 

Nedan kan du ladda ner en avcheckningsblankett.

Läskod_blankett.pdf