5 webbinarier och 1 onlinekurs
flexibel och effektiv fortbildning
VUX/sfi, GY/gr

Upplev en snabb och effektiv kompetensutveckling
- utan att tumma på kvalitet och fortbildningsvärde!

Webbinarier - välj ett eller kombinera flera

Mina färdigpaketerade webbinarier som främst riktar sig till sfi- och sva-lärare är en smidig och flexibel lösning för att höja kompetensnivån – även med relativt kort varsel.

Utforska mitt utbud av webbinarier som till viss del bygger på varandra, men där varje webbinarium samtidigt fungerar utmärkt  som en fristående onlineföreläsning.

Välj och kombinera dem för att skapa det perfekta fortbildningspaketet som matchar era specifika kompetensbehov och undervisningssituation.

Varje webbinarium erbjuder en viss teoretisk baskunskap, praktiska exempel och interaktivitet. Upplägget bygger på formativa arbetssätt och utgår också från flippat-klassrum-tänket. Därför inkluderar jag alltid en kort förberedande uppgift i samband webbinariet och ger återkoppling på den i början av föreläsningen.

Målgruppen för mina webbinarier inkluderar sfi- och sva-lärare, studiehandledare, modersmålslärare och skolledare inom sfi och gymnasiets introduktionsprogram. Varje webbinarium varar 2-3 timmar, inklusive 1-2 paus á 15 minuter, och äger rum online via länk i Zoom. Datumet kommer vi tillsammans överens om.

Priset varierar beroende på antalet deltagare och eventuella tillägg i form stödmaterial eller grupphandledning. Kontakta mig för mer information och en offert.

När du väljer ett av mina webbinarier, väljer du inte bara kunskap, utan också en annorlunda och engagerande upplevelse av kompetensutveckling online.

Som andra flexibla varianter av fortbildning för arbetslag och även enskilda lärare erbjuder jag både en onlinekurs (se längst ner) och en kortare onlineföreläsning om distansundervisning (se här).

Att undervisa vuxna – grundstenar för ett motivationsarbete i sfi/sva-grund

Webbinariet ger en kortfattad baskunskap om vilka faktorer som påverkar vuxna elevers vilja att lära och utvecklas. Innehållet bottnar i skärningspunkten mellan vuxenpedagogik, litteracitetsutveckling, andraspråksinlärning och formativa strategier. Fokus ligger på framför allt 3 begrepp: motivation, investering och identitetsutveckling. Längd: 2 timmar inkl. paus 15 min.

 • Vuxenperspektiv och resursperspektiv: Varför är det så viktigt?
 • Lärande, motivation, språk och identitet: Vad har de med varandra att göra och vad spelar det för roll?
 • Professionell kunskap: framgångsfaktorer och verktyg för ett motivationsarbete

Röster från nöjda deltagare:

Formativ bedömning - ett förhållningssätt
till undervisning och lärande

Detta är ett webbinarium som på en grundläggande nivå presenterar, förklarar och konkretiserar de viktigaste delarna i formativ bedömning. Syftet är att klargöra vad formativ undervisning är men också vad den inte är. Längd: 3 timmar inkl. 2 pauser á 15 min.

 • 5 möjliga förklaringar till varför elever inte lyckas
 • de 5 formativa strategierna
 • de 3 formativa frågorna
 • 4 nivåer av återkoppling

Greppa formativ bedömning
– omvandla teori till undervisning

Det här webbinariet ger en fördjupad förståelse för vad det innebär att undervisa formativt och vilka arbetssätt och arbetsformer som fungerar. Webbinariet innehåller flera exempel på konkreta formativa tekniker att direkt använda i klassrummet. Längd: 3 timmar inkl. 2 pauser á 15 min.

 • 3 nyckelprocesser: klargöra, aktivera och återkoppla
 • 3 nyckelroller: läraren, kamraterna och den enskilda eleven
 • klargöra mål/kvalitetskriterier – exempel på formativa tekniker
 • ställa språk- och kunskapsutvecklande frågor – exempel på formativa tekniker
 • kamratstöd och självbedömning – så kommer man igång

Digitala verktyg för formativ bedömning

I det här webbinariet ligger fokus på digitala verktyg. Deltagarna får exempel och inspiration för hur man med hjälp av digitala verktyg som stöd kan undervisa mer formativt, dvs. skapa aktiviteter som innebär interaktion, innefattar återkoppling och leder till ökad elevdelaktighet. Längd: 3 timmar inkl. 2 pauser á 15 min.

 • visualisering – att klargöra mål, kvalitetskriterier, instruktioner, exempel mm
 • skapa system för svar från alla samtidigt – digitala frågesporter och responssystem
 • digitalt läs- och skrivstöd – självbedömning
 • didaktisk planering för digitala verktyg

Formativ bedömning av skriftlig färdighet
i sfi-undervisningen

Detta webbinarium är en praktisk workshop. Vi fokuserar vi på elevens förmåga att kommunicera i skrift och lär oss att klargöra kvalitetskriterier och ge varierad återkoppling på olika nivåer och utifrån kunskapskraven. Längd: 3 timmar inkl. 2 pauser á 15 min.

 • tydliga kvalitetskriterier – grunden för fungerande återkoppling
 • enkla matriser och checklistor
 • återkoppling som leder elevens lärande framåt
 • formativ återkoppling på skriftlig färdighet – mer än att rätta grammatik

Röster från nöjda deltagare:

Onlinekurs för vux/sfi och gy/gr

Jag har länge drömt om att kunna erbjuda en fortbildning även till enskilda lärare som är intresserade av individuell kompetensutveckling för att utveckla sina arbetssätt på egen hand – oavsett skolform. Nu är drömmen verklighet!

Kursen Flippat klassrum – din väg till elevernas lärande är en interaktiv onlinekurs för enskilda lärare och arbetslag som vill lära sig – eller bli bättre på – att använda videogenomgångar i undervisningen på ett strukturerat och metodiskt sätt, både som en form av stöttning och ett formativt arbetssätt.

Genom att gå min kurs, får du effektiva strategier och praktiska modeller för att använda videogenomgångar och organisera din undervisning utifrån flippat-klassrum-metoden.

Flippat klassrum
- din väg till elevernas lärande

Onlinekursen passar dig som:

 • undervisar i grundskolan, på gymnasiet eller inom vux/sfi
 • vill börja använda videogenomgångar och genom det utveckla sin undervisning men som inte vet var och hur man ska börja
 • använder redan filmade genomgångar mer eller mindre, men önskar jobba mer strukturerat och med en större pedagogisk medvetenhet
 • är nyfiken på metoden flippat klassrum (det omvända klassrummet) och sugen på att prova den i undervisningen

 

Till din hjälp får du 39 videoavsnitt i portionsstorlek (á 3-7 min) fördelade på 8 kapitel med en genomtänkt struktur. Sammanlagt får du ca 3,5 timme med videomaterial.  Kursen innehåller även uppföljnings- och reflektionsfrågor samt stödmaterial och fram till årskiftet också 2×30 min med individuellt stöd online med mig.