webbinarier och onlinekurser
flexibel och effektiv fortbildning
VUX/sfi, GY/gr

Live webbinarier för vux- och sfi-lärare

Söker du en snabb och effektiv lösning för arbetslagets kompetensutveckling? Jämfört med t.ex. en heldagsfortbildning på plats är ett färdigpaketerat webbinarium möjligt att genomföra med betydligt kortare varsel – utan att tumma på kvaliteten
 
Jag erbjuder flera olika webbinarier. Välj ett webbinarium eller flera. Varje webbinarium fungerar helt fristående, men de kan även med fördel kombineras med varandra till ett fortbildningspaket som passar era behov av kompetensutveckling, beroende var någonstans ni befinner er i ert arbete med att utveckla undervisningen.
 
Varje online föreläsning innehåller teoretiska genomgångar, praktiska exempel och olika typer av interaktivitet. I sann formativ anda och utifrån flippat-klassrum-tänket ingår det alltid en kort förberedande uppgift att göra i förväg. Efter webbinariet får varje deltagare också en observations- och reflektionsmall att använda enskilt, men mallarna passar även utmärkt som underlag för fortsatta diskussioner i kollegiet. Läs mer om vad som ingår och om prissättning i avsnittet Bra att veta om webbinarierna.

Bra att veta om webbinarierna

 • Målgrupp: lärare sfi/sva-grund, studiehandledare, modersmålslärare, skolledare sfi
 • Längd 2-3 timmar inkl. 1-2 raster á 15 min
 • Plats: online, via länk i Zoom
 • Datum: enligt överenskommelse
 • Utskick av inbjudan, länk och instruktioner en vecka innan
 • Pris: kostnaden beror på antalet deltagare och eventuella extra tillägg, mejla mig för info och offert
 • Kort förberedande uppgift och en avslutande reflektion ingår
 • Deltagaranteckningar från presentationen inkl. referenslista ingår
 • Observations- och reflektionsmall ingår
 • Stödmaterial med reflektions- och diskussionsfrågor som ett extra tillägg
 • Grupphandledning i kollegialt lärande (2 timmar, online) som extra tillägg

 

Kontakta mig för mer information, beskrivningar och offert.

Ett webbinarium om motivation

Att undervisa vuxna – grundstenar för ett motivationsarbete i sfi/sva-grund

Webbinariet ger en kortfattad baskunskap om vilka faktorer som påverkar vuxna elevers vilja att lära och utvecklas. Innehållet bottnar i skärningspunkten mellan vuxenpedagogik, litteracitetsutveckling, andraspråksinlärning och formativa strategier. Fokus ligger på framför allt 3 begrepp: motivation, investering och identitetsutveckling. Längd: 2 timmar inkl. paus 15 min.

 • Vuxenperspektiv och resursperspektiv: Varför är det så viktigt?
 • Lärande, motivation, språk och identitet: Vad har de med varandra att göra och vad spelar det för roll?
 • Professionell kunskap: framgångsfaktorer och verktyg för ett motivationsarbete

Sagt av tidigare deltagare:

”Mycket intressant föreläsning! Tar med mig hur identitetsprocessen för de vuxna eleverna påverkar deras inlärning.”

”Mycket intressant föreläsning. Tar med mig hur viktigt det är att ha i tanken om elevernas identitet i undervisningen.”

”Många tankar. Mycket inspiration. Jag vill lära mig mer.”

Fyra webbinarier om formativ bedömning

Jag erbjuder 4 webbinarier om formativa arbetssätt i undervisningen på sfi/sva-grund. Webbinarierna bygger innehålls- och nivåmässigt på varandra men varje webbinarium fungerar även som en fristående online föreläsning. Boka ett eller flera i kombination utifrån er aktuella kompetensnivå och behov av utveckling. Mejla för mer info och beskrivningar.

Sagt av tidigare deltagare:

"Jättebra, jag hade inte tråkigt en enda sekund för webbinariet var så varierande. Du gör som du lär och man känner sig väldigt inspirerad av hela upplägget."

"Ett mycket givande webbinarium om formativ bedömning, och som vanligt med många konkreta tips. Alla som var med var mycket nöjda och tyckte att de hade fått mer "kött på benen" och en liten knuff i rätt riktning."

"Den här eftermiddagen löste upp lite tankar och det kändes som att saker och ting föll på lite bättre plats. Jag fick flera aha-upplevelser."

1. Formativ bedömning – ett förhållningssätt till undervisning och lärande

Detta är ett webbinarium som på en grundläggande nivå presenterar, förklarar och konkretiserar de viktigaste delarna i formativ bedömning. Syftet är att klargöra vad formativ undervisning är men också vad den inte är. Längd: 3 timmar inkl. 2 pauser á 15 min.

 • 5 möjliga förklaringar till varför elever inte lyckas
 • de 5 formativa strategierna
 • de 3 formativa frågorna
 • 4 nivåer av återkoppling

2. Greppa formativ undervisning – omvandla teori till undervisning

Det här webbinariet ger en fördjupad förståelse för vad det innebär att undervisa formativt och vilka arbetssätt och arbetsformer som fungerar. Webbinariet innehåller flera exempel på konkreta formativa tekniker att direkt använda i klassrummet. Längd: 3 timmar inkl. 2 pauser á 15 min.

 • 3 nyckelprocesser: klargöra, aktivera och återkoppla
 • 3 nyckelroller: läraren, kamraterna och den enskilda eleven
 • klargöra mål/kvalitetskriterier – exempel på formativa tekniker
 • ställa språk- och kunskapsutvecklande frågor – exempel på formativa tekniker
 • kamratstöd och självbedömning – så kommer man igång

3. Digitala verktyg för formativ undervisning

I det här webbinariet ligger fokus på digitala verktyg. Deltagarna får exempel och inspiration för hur man med hjälp av digitala verktyg som stöd kan undervisa mer formativt, dvs. skapa aktiviteter som innebär interaktion, innefattar återkoppling och leder till ökad elevdelaktighet. Längd: 3 timmar inkl. 2 pauser á 15 min.

 • visualisering – att klargöra mål, kvalitetskriterier, instruktioner, exempel mm
 • skapa system för svar från alla samtidigt – digitala frågesporter och responssystem
 • digitalt läs- och skrivstöd – självbedömning
 • didaktisk planering för digitala verktyg

4. Formativ bedömning av skriftlig färdighet i SFI

Detta webbinarium är en praktisk workshop. Vi fokuserar vi på elevens förmåga att kommunicera i skrift och lär oss att klargöra kvalitetskriterier och ge varierad återkoppling på olika nivåer och utifrån kunskapskraven. Längd: 3 timmar inkl. 2 pauser á 15 min.

 • tydliga kvalitetskriterier – grunden för fungerande återkoppling
 • enkla matriser och checklistor
 • återkoppling som leder elevens lärande framåt
 • formativ återkoppling på skriftlig färdighet – mer än att rätta grammatik

Onlinekurs för vux/sfi och gy/gr

Som utbildare har jag länge drömt om att kunna erbjuda en fortbildning även till enskilda lärare som är intresserade av individuell kompetensutveckling för att utveckla sina arbetssätt – oavsett skolform. Från och med september 2023 är drömmen verklighet. Nu finn min heltäckande onlinekurs om flippat klassrum som metod tillgänglig för varje lärare som är redo att utmana sig själv och lyfta sin undervisning med hjälp av metoden.

Flippat klassrum
- din väg till elevernas lärande

NYHET ht23!

Onlinekursen Flippat klassrum: din väg till elevernas lärande är en interaktiv kurs för enskilda lärare som vill ta sin undervisning och sina elevers lärande till en ny nivå.

Onlinekursen passar dig som:

 • undervisar i grundskolan, på gymnasiet eller inom vux/sfi
 • vill börja flippa klassrummet och genom det utveckla sin undervisning men som inte vet var och hur man ska börja
 • använder redan filmade genomgångar mer eller mindre, men önskar jobba mer strukturerat och med en större pedagogisk medvetenhet
 • är nyfiken på metoden och redo att omvärdera sin föreställning om att den skulle vara tidskrävande och kräva hög digital kompetens

 

Kursen ger dig effektiva strategier och praktiska modeller för att organisera din undervisning i först samband med läxan före lektionen och sedan under den gemensamma lektionstiden efteråt.

Till din hjälp får du 39 videoavsnitt i portionsstorlek (á 3-7 minuter) fördelade på 8 kapitel med en genomtänkt struktur. Sammanlagt får du ca 3,5 timme med videomaterial.  Kursen innehåller även uppföljnings- och reflektionsfrågor samt stödmaterial och 2×30 min med personlig handledning/frågestund online med mig. 

Vi ses väl på Instagram?

Häng med: @ivanaeklund