Grupphandledning

PROFESSIONELLT LÄRANDE

Utveckla er undervisning tillsammans.
Utveckla undervisningen med eleven i fokus

Ska ditt arbetslag komma igång med ett mer långsiktigt processinriktat utvecklingsarbete? Jag kan ge er ett stöd som går utöver enskilda föreläsningar.

Jag stödjer lärargrupper inom sfi/vux och kan hjälpa er med följande:

  • kartlägga era kompetenser och hitta era styrkor
  • lokalisera svagheter och precisera ert utvecklingsbehov
  • se mönster och strukturer i undervisningen
  • ta fram praktiska uppgifter och diskussionsunderlag
  • utveckla ert gemensamma språkbruk
  • ge er verktyg för reflektion
  • ge er verktyg för kollegialt lärande
  • ta fram strategier för undervisningsförbättring
  • sätta upp mål med eleven i fokus
  • ge er feedback, råd och vägledning 

Grupphandledning i professionellt (kollegialt) lärande innebär en effektiv fortbildningsinsats i syfte att förbättra undervisningen på skolan så att alla elever får bättre förutsättningar att lära sig.

Hör gärna av dig och berätta om ert nuläge och vad ni önskar och behöver, så kan vi hitta en lämplig form och omfattning för fortbildningsinsatsen. Jag kan hjälpa er framåt, i stort som i smått. Jag kan t.ex. närvara på era möten när pedagogik och didaktik diskuteras och ge feedback, råd, tips och vägledning. Oavsett behov kan jag fungera som bollplank. Även på distans*.

Välkommen med er förfrågan och önskemål om offert, mejla eller ring. Paketpris eller timtaxa.


Mallar för observation, reflektion och återkoppling

Ladda ner gratis mallar för observation, analys och återkoppling - enskilt och i arbetslaget. Fler mallar tillkommer under våren.


grupphandledning