Grupphandledning

PROFESSIONELLT LÄRANDE

Utveckla er undervisning tillsammans. Boka grupphandledning idag.
Utveckla undervisningen med eleven i fokus

Ska ditt arbetslag komma igång med ett mer långsiktigt utvecklingsarbete? Jag kan ge er ett stöd som går utöver enskilda föreläsningar.

Jag stödjer lärargrupper inom sfi/vux och kan hjälpa er med följande:

  • kartlägga era kompetenser och hitta era styrkor
  • lokalisera svagheter och precisera ert utvecklingsbehov
  • se mönster och strukturer i undervisningen
  • utveckla ert gemensamma språkbruk
  • ge er verktyg för reflektion
  • ge er verktyg för kollegialt lärande
  • ta fram evidensbaserade strategier för undervisningsförbättring
  • sätta upp mål med eleven i fokus

Grupphandledning i professionellt (kollegialt) lärande innebär en effektiv fortbildningsinsats i syfte att förbättra undervisningen på skolan så att alla elever får bättre förutsättningar att lära sig.

Oavsett behov kan jag fungera som bollplank.

Hör gärna av dig via mejl eller telefon och berätta om ert nuläge och vad ni önskar och behöver, så berättar jag mer om metod och möjligt upplägg. Jag kan hjälpa er framåt. Välkommen med er förfrågan!


grupphandledning