Experthjälp och coaching Vux/Sfi

Konsulttjänster och rådgivning

Har ni behov av experthjälp eller rådgivning i frågor gällande sfi-undervisning?

Jag tar emot följande typer av uppdrag rörande sfi:

  • Projektledning (ikt, språkutvecklande arbetssätt, individanpassning)
  • Konsultationer i samband med anbudsskrivning
  • Stöd i arbetet med att utveckla digital kompetens
  • Skriv- och textuppdrag

Coaching av skolledare

Är du rektor och önskar få individuell coaching i samband med ett kommande eller ett pågående utvecklingsarbete på skolan? Jag kan hjälpa dig att kartlägga nuläget, behoven och utmaningarna. Jag kan ge dig tips på relevant forskning och stödmaterial från t.ex. Skolverket. Jag hjälper dig helt enkelt att ta fram en plan och en struktur för utvecklingsarbetet. Mejla till mig, så bokar vi ett presentationssamtal.

Välkommen med er förfrågan!