Experthjälp och coaching

Konsulttjänster och textuppdrag

Du som är skolledare eller utbildningsansvarig inom vux/sfi kan få hjälp eller rådgivning inom ramen för min sfi-expertis.

Jag tar emot följande typer av uppdrag rörande sfi:

 • Projektledning (ikt, språkutvecklande arbetssätt, individanpassning)
 • Konsultationer i samband med anbudsskrivning
 • Stöd i arbetet med att utveckla digital kompetens
 • Skriv- och textuppdrag

Coaching av skolledare

Hej rektor, behöver du stöd?

 • Undrar du hur du ska lägga upp och presentera ett kommande utvecklingsarbete för dina medarbetare?
 • Vet du inte var någonstans utvecklingsarbetet ska börja?
 • Är det svårt att prioritera bland behoven?
 • Är det svårt att motivera lärarna och få dem att aktivt delta i utvecklingsarbetet?
 • Vill du förstå skillnaden mellan projekt och utvecklingsarbete

Också du som skolledare kan behöva stöd i ditt pedagogiska ledarskap när du ska bestämma vilka trådar du behöver dra i först gällande personalens kompetensutveckling.

Du kan få coaching av mig i samband med ert kommande eller pågående utvecklingsarbete.

Jag hjälper dig med bl. a. följande:

 • kartlägga nuläget
 • se styrkor och uppmärksamma svårigheter
 • förstå behoven och utmaningarna
 • se möjliga lösningar
 • ge dig tips gällande vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet
 • ta fram en plan och en struktur för utvecklingsarbetet

 

Mejla eller skicka ett meddelande till mig, så bokar vi ett kostnadsfritt samtal. Välkommen!