Experthjälp och rådgivning
till dig som är Skolledare inom sfi

Behov av experthjälp och stöd gällande vux/sfi?

Som skolledare eller utbildningsansvarig inom sfi har du många utmaningar – att ansvara för medarbetarnas pedagogiska kompetensutveckling är en av dem. En annan är att säkerställa effektiv genomströmning mellan kurserna och genom utbildningen. Ytterligare en utmaning är kanske att måluppfyllelsen skulle kunna bli högre.

Du önskar att fler av era elever ska klara kurserna och ta sig genom hela utbildningen, från A till D. Du känner att ni behöver bli bättre på att ge en mer adekvat stöttning till elever med kort eller ingen skolbakgrund. Kanske önskar du att dina medarbetare blir bättre på att individanpassa undervisningen. Eller så vill du motivera lärarna till att fokusera mindre på test och prov och i stället jobba mer formativt. Eller så är det något annat som du upplever som problematiskt just nu. Berätta gärna för mig.

Du vill leda den pedagogiska utvecklingen på skolan! Men det kan lätt kännas överväldigande om du upplever att det är väldigt mycket som skulle behöva göras bättre i undervisningen och i utbildningen.

Din kunskap om undervisningens kvalitet på skolan och lärarnas arbetssätt är en viktig utgångspunkt för ett utvecklingsarbete. Jag erbjuder dig min kompetens, erfarenhet och förmåga att se och skapa sammanhang. Tillsammans kan vi ta fram en hållbar plan.

Om du vill få en överblick av situationen, lista möjliga lösningar samt ta fram en plan och strategier för fortbildning utan att det tar onödigt mycket av din tid i anspråk, så ska du kontakta mig. Jag hjälper dig att bena ut problemen och prioritera bland behoven. Efter ett eller ett par samtal vet du var skon klämmer och hur ni på skolan bäst kan ta er vidare till en högre kvalitativ nivå. Med bettendeförändringar som mål.

Är du redo att göra stordåd? Jag kan peka ut riktningen åt dig. Hör av dig.

Exempel på områden där jag kan ge dig stöd inom ramen för min expertis:

 • strategier för individanpassning
 • lärarnas kompetensutveckling med fokus på att möta och undervisa vuxna elever med svenska som andraspråk
 • digitalisering och digital kompetens, lärarnas och elevernas
 • kartläggning av litteracitetserfarenheter och individuella studieplaner
 • språkutvecklande arbetssätt i ämnesundervisningen på komvux
 • tillgänglig distansundervisning på elevernas villkor

Jag heter Ivana Eklund och vuxenutbildning och i synnerhet SFI är både mitt expertområde och min passion. Jag brinner för SFI och har sedan 2007 då jag började inom vuxenutbildningen skaffat mig både en gedigen praktisk erfarenhet och en bred kunskapsbas. Om du vill, kan du läsa mer om min bakgrund längst ner på startsidan.

Vid ett par tillfällen har jag t.ex. blivit anlitad av Skolverket för att bidra med min expertis i deras olika projekt, t.ex. kring alfabetisering och kartläggning av nyanlända vuxnas litteracitetserfarenheter (Litteracitetsverkstaden). Ett pågående uppdrag jag har är att blogga om vuxenutbildning på EU:s digitala plattform för vuxnas lärande, EPALE. Det är ett uppdrag av Universitets- och högskolerådet.

Vilket stöd behöver du?

Behöver du stöd?

 • Undrar du hur du ska lägga upp och presentera ett kommande utvecklingsarbete för dina medarbetare?
 • Vet du inte var någonstans utvecklingsarbetet ska börja?
 • Är det svårt att prioritera bland behoven?
 • Vill du veta hur du kan motivera lärarna och locka fram deras nyfikenhet och inre drivkrafter?
 • Är du trött på projekt som aldrig leder till varaktiga förändringar, utan vill heller bedriva ett utvecklingsarbete som leder till beteendeförändringar i undervisningen och till bättre måluppfyllelse?

 

Också du som skolledare kan behöva stöd i ditt pedagogiska ledarskap när du ska bestämma vilka trådar du behöver dra i först gällande personalens kompetensutveckling.

Du kan få coaching av mig i samband med ert kommande eller pågående utvecklingsarbete.

Jag hjälper dig med bl. a. följande:

 • kartlägga nuläget
 • se styrkor och uppmärksamma svårigheter
 • förstå behoven och utmaningarna
 • se möjliga lösningar
 • ge dig tips gällande vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet
 • ta fram en plan och en struktur för utvecklingsarbetet

 

Mejla eller skicka ett meddelande till mig, så bokar vi ett kostnadsfritt samtal. Välkommen!