Publicering på webben

Här har jag samlat länkar till texter, videofilmer och poddar som jag medverkar i. Materialet som finns här i portfolion har gjorts i samarbete med bl.a. Skolverket, Nationellt centrum för svenska som andraspråk, Lärarnas riksförbund, UR, Gothia fortbildning och Anna och Philips lärarpodcast.

Längst ner hittar du även länkar till mina egna digitala plattformar med en mängd fritt material för sfi-undervisning.


Videoinspelade presentationer
Att använda digitala verktyg: presentation. Skolverket (2016).
Länk: https://youtu.be/Zer31HjWNmw 

Att använda digitala verktyg: resursperspektiv i undervisningen. Skolverket, video (2016).
Länk: https://youtu.be/JuvvpsOnqsM

Digitala resurser i sfi-undervisningen: så väljer du rätt. Lärarnas riksförbund (2018)
Länk: https://www.lr.se/inspiration/titta/digitala-resurser-i-sfi-undervisningen---sa-valjer-du-ratt

Digitala verktyg och flerspråkighet – teori möter praktik. Nationellt centrum för svenska som andraspråk, SU (2018)
Länk: https://youtu.be/nlwJljJEvz8 

Effektiv webbaserad alfabetisering. Lärarnas riksförbund (2017)
Länk: https://www.lr.se/inspiration/titta/effektiv-webbaserad-alfabetisering 

Språkinriktad ämnesundervisning på Komvux. Lärarfortbildning AB (2020)
Länk: https://vimeo.com/417173087

Bilder i sfi-undervisningen. Miniwebbinar (2020)
Länk: https://youtu.be/DSeBTEwzJhc 

Artiklar & intervjuer
Flexibelt så det förslår - fortsättning. Blogginlägg på Sfi-bloggen (2016)
Länk: http://sfibloggen.se/flexibelt-sa-det-forslar-fortsattning/

Kolumner & intervjuer. Sfi-lärartidningen (från oktober 2018 och framåt)
Länk: http://www.textpalatset.se/tag/ivanaeklund/

Sfi: formativ bedömning stärker lärande. Integrationsforum (2017)
Länk: https://integrationsforum.se/sfi-formativ-bedomning-starker-larande/ 

Växla uttrycksformer och nå bättre resultat. Skolvärlden (2017)
Länk: https://skolvarlden.se/artiklar/vaxla-uttrycksformer-och-na-battre-resultat 

Ämnesspaningar (blogg). Lärarnas riksförbund, LR-bloggar (2017)
Länk: https://bit.ly/2KroQIV

Om eleverna ska kunna utveckla sin digitala kompetens måste lärarna få rätt förutsättningar. Nationellt centrum för svenska som andraspråk (2019)
Länk: https://bit.ly/2LtUXHl 

Digitala resurser med fokus på lärande. Fokus - på dansk som andetsprog fo voksne (nr 73, 2019, sid 32)
Länk: http://bit.ly/36UKMnp 

Intervju i SVT Sörmland om distansundervisning på sfi (200521)
Länk: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/sormland/experten-infrastrukturen-inom-sfi-maste-byggas-upp

Podcaster
Analfabetisk genväg. Lärarpodden Didaktorn. Utbildningsradion (2017)
Länk: https://urskola.se/Produkter/199075-Didaktorn-Analfabetisk-genvag 

Digital kompetens för sfi-lärare. På ren svenska - en podcast för sfi-lärare. Gothia fortbildning (2018)
Länk: http://parensvenska.libsyn.com/digital-kompetens-fr-sfi-lrare 

Digitala resurser och sfi. På ren svenska - en podcast för sfi-lärare. Gothia fortbildning (2018)
Länk: http://parensvenska.libsyn.com/jjehvi1g7nr4 

SFI-läraren som sprider digital och pedagogisk kompetens i och utanför Sverige. Anna och Philips Lärarpodcast. (2018)
Länk: https://bit.ly/2XYb97n 

Material för nedladdning
Digitala verktyg för litteracitetsundervisning. Nationellt centrum för svenska som andraspråk, SU (2018)
Länk till pdf:en: https://bit.ly/2MLxJen

Mina egna plattformar
Ivana Eklund, sfi-lärare (videokanal på Youtube). Videomaterial för sfi-undervisning (kurs A och B)

Ivana Eklund, utbildare (videokanal på Youtube). Pedagogiska tips för sfi-lärare

Sfi med Ivana, lektionsblogg med webbaserad undervisningsmaterial, fritt för lärare att använda

Ivana Eklund föreläsare (professionell facebook-sida). Kommunikationskanal med tips och inspiration
Ta del av mitt arbete som finns på webben