Ivana Eklund

Bakgrund och yrkeserfarenheter
 
Bakgrund som ämneslärare

Jag är utbildad ämneslärare på gymnasienivå med lärarlegitimation i tyska, svenska och svenska som andraspråk.

Erfarenhet från vux/sfi

Jag har en drygt tioårig erfarenhet av undervisning på olika studievägar och kurser inom sfi (inklusive grundläggande litteracitetsundervisning) och har genom åren fått mycket uppskattning och uppmärksamhet för mitt sätt att använda digitala verktyg i undervisningen för att stötta eleverna i deras lärande.

Utbildare, föreläsare och konsult

Sedan 2017 föreläser jag och fortbildar som frilans på heltid och min målgrupp är lärare inom vuxenutbildning och då särskilt sfi-lärare. Som utbildningskonsult inom vux/sfi har jag genom åren samarbetat med utbildningsföretag som Integrationsforum, Gothia kompetens och Lärarfortbildning AB.

Förutom i Sverige har jag föreläst, hållit workshops och medverkat vid konferenser i Norge, Finland och Danmark.

Vidare har jag även samarbetat en hel del med Skolverket, Nationellt centrum för svenska som andraspråk på Stockholms Universitet och med Mälardalens högskola

Författare och skribent

Jag har skrivit 2 böcker och medverkat i antologier och tidskrifter och det finns även mycket publicerat på webben.

Korta fakta om mig

Kommer från:
Brno i Tjeckien

Bor i:
Eskilstuna, Sörmland

Ålder:
56 år

Gillar:
Litteratur, konst, ikt