Bakgrund som ämneslärare

Jag är utbildad ämneslärare på gymnasienivå med lärarlegitimation i tyska, svenska och svenska som andraspråk. En liten kuriositet är att jag tack vare min tjeckiska ursprung även har en magisterexamen i tjeckiska.


Erfarenhet från vux/sfi

Jag har en drygt tioårig erfarenhet av undervisning på olika studievägar och kurser inom sfi (inklusive grundläggande litteracitetsundervisning) och har genom åren fått mycket uppskattning och uppmärksamhet för mitt sätt att använda digitala resurser i undervisningen för att stötta eleverna i deras lärande.


Utbildare, föreläsare och sfi-expert

Sedan 2017 föreläser jag på heltid och bedriver dels en egen föreläsarverksamhet, dels arbetar jag som extern utbildningskonsult inom vux/sfi Lärarfortbildning AB. Jag samarbetar också med Gothia Fortbildning. Jag föreläser och håller workshops i hela Sverige men också i Norge, Finland och Danmark. Som sfi-expert anlitas jag för konsultuppdrag av bl a Skolverket och Nationellt centrum för svenska som andraspråk.


Författare

Jag har skrivit 2 böcker och medverkat i antologier och tidskrifter (se här).


Kommer från:
Brno i Tjeckien

Bor i:
Eskilstuna, Sörmland

Ålder:
55 år

Gillar:
Litteratur, konst, ikt