Böcker och artiklar

NoK 2016

Boken Webbaserad alfabetisering är en praktisk och inspirerande handbok för sfi-lärare som undervisar elever med kort eller ingen skolbakgrund. Jag bjuder på exempel för webbaserade arbetssätt som fungerar och där forskning och beprövad erfarenhet ligger till grund.


Boken innehåller konkreta arbetsgångar och lärprocesser där jag visar tydligt vad som sker med språkinlärningen när eleverna lär sig att använda sig av webbaserade verktyg och multimodalt material.

Natur och kultur, 2016

Gothia fortbildning 2018

Boken Digital kompetens för sfi-lärare har jag skrivit tillsammans med Annsofie Thörnroth Engborg. Vi synar begreppen digitalisering och digital kompetens utifrån forskning och erfarenhetsbaserad kunskap om sfi och vuxenutbildningen. Vi identifierar utmaningar och fallgropar i samband med digitaliseringen – och presenterar vägvisare för det fortsatta digitaliseringsarbetet.


Boken innehåller ett flertal användbara frågeställningar som kan vara till hjälp för att mäta verksamhetens digitala mognad, listor med relevanta steg i digitaliseringsprocessen, samt en checklista med exempel på vad du bör känna till för att vara en digitalt kompetent sfi-lärare.


Gothia Fortbildning, 2018

Liber 2019

Antologin Litteraciteter och flerspråkighet innehåller artiklar av forskare och verksamma lärare som medverkade vid konferensen Symposium 2018.

Jag medverkar med kapitlet Digitala resurser och flerspråkighet - teori möter praktik som jag har skrivit tillsammans med litteracitetsforskaren Annika Norlund Shaswar.

Liber, 2019

 
3 artiklar i tidskriften Lisetten

Nr 4 2016:
Fördelar och utmaningar med webbaserad alfabetiseringsundervisning på sfi

Nr 1 2019
Digital kompetens bor granne med digital litteracitet

Nr 4 2019
​​​​​​Hur bedömer vi rätt saker på rätt sätt? Några frågor och svar om formativ bedömning