om mig

Kommer från: Brno i Tjeckien

Bor i: Eskilstuna, Sörmland

Ålder: 56 år

Gillar: Litteratur, konst, ikt

Bakgrund och yrkeserfarenheter

Bakgrund som ämneslärare

Jag är utbildad ämneslärare på gymnasienivå med lärarlegitimation i tyska, svenska och svenska som andraspråk.

Erfarenhet från vux/sfi

Jag har en drygt tioårig erfarenhet av undervisning på olika studievägar och kurser inom sfi (inklusive grundläggande litteracitetsundervisning) och har genom åren fått mycket uppskattning och uppmärksamhet för mitt sätt att använda digitala verktyg i undervisningen för att stötta eleverna i deras lärande.

Utbildare, föreläsare och konsult

Sedan 2017 föreläser jag och fortbildar som frilans på heltid och min målgrupp är lärare inom vuxenutbildning och då särskilt sfi-lärare. Som utbildningskonsult inom vux/sfi har jag genom åren samarbetat med utbildningsföretag som IntegrationsforumGothia kompetens och Lärarfortbildning AB.

Förutom i Sverige har jag föreläst, hållit workshops och medverkat vid konferenser i Norge, Finland och Danmark.

Vidare har jag även samarbetat en hel del med Skolverket, Nationellt centrum för svenska som andraspråk på Stockholms Universitet och med Mälardalens högskola

Författare och skribent

Jag har skrivit 2 böcker och medverkat i antologier och tidskrifter och det finns även mycket publicerat på webben.

Böcker och artiklar

NoK 2016

Boken Webbaserad alfabetisering är en praktisk och inspirerande handbok för sfi-lärare som undervisar elever med kort eller ingen skolbakgrund. Jag bjuder på exempel för webbaserade arbetssätt som fungerar och där forskning och beprövad erfarenhet ligger till grund.

Boken innehåller konkreta arbetsgångar och lärprocesser där jag visar tydligt vad som sker med språkinlärningen när eleverna lär sig att använda sig av webbaserade verktyg och multimodalt material.

Natur och kultur, 2016

Gothia fortbildning 2018

Boken Digital kompetens för sfi-lärare har jag skrivit tillsammans med Annsofie Thörnroth Engborg. Vi synar begreppen digitalisering och digital kompetens utifrån forskning och erfarenhetsbaserad kunskap om sfi och vuxenutbildningen. Vi identifierar utmaningar och fallgropar i samband med digitaliseringen – och presenterar vägvisare för det fortsatta digitaliseringsarbetet.

Boken innehåller ett flertal användbara frågeställningar som kan vara till hjälp för att mäta verksamhetens digitala mognad, listor med relevanta steg i digitaliseringsprocessen, samt en checklista med exempel på vad du bör känna till för att vara en digitalt kompetent sfi-lärare.

Gothia Fortbildning, 2018

Gothia fortbildning 2018

Antologin Litteraciteter och flerspråkighet innehåller artiklar av forskare och verksamma lärare som medverkade vid konferensen Symposium 2018.

Jag medverkar med kapitlet Digitala resurser och flerspråkighet - teori möter praktik som jag har skrivit tillsammans med litteracitetsforskaren Annika Norlund Shaswar.

Liber, 2019

Nr 4 2016

Fördelar och utmaningar med webbaserad alfabetiseringsundervisning på sfi

Nr 1 2019

Digital kompetens bor granne med digital litteracitet

Nr 4 2019

Hur bedömer vi rätt saker på rätt sätt? Några frågor och svar om formativ bedömning