Webbinarier

ONLINE FORTBILDNING 

Webbinarium med Ivana Eklund Fortbildning för hela arbetslaget

Ett webbinarium är en flexibel form av fotbildning för ett arbetslag. Jag har skapat webbinarier utifrån ett upplägg som gör det möjligt att boka antingen bara ett enskilt webbinarium, eller två eller flera i kombination. Ämnet formativ bedömning löper som en röd tråd genom samtliga webbinarier (med undantag för webbinariet om digital kompetens). Webbinarierna behandlar formativ bedömning ur olika perspektiv, från en teoretisk grund till klassrumspraktik samtidigt som fokus riktas åt lite olika håll varje gång (t.ex. digital verktyg, distansundervisning eller formativ bedömning av texter). För info om webbinarierna och bokning, se rubrikerna nedan.

Mindre grupper och enskilda lärare kan anmäla sig till öppna tillfällen som jag anordnar då och då. Enklast håller du dig informerad via mitt nyhetsbrev eller genom att följa mig på sociala medier.

Undervisa formativt 

- ett förhållningssätt till lärande

Vad är att undervisa formativt? Formativ bedömning handlar om att synliggöra nuläget, vägen framåt och målet för att få fler elever att lyckas. Att undervisa formativt handlar om ett förhållningssätt till lärande, om teknik och om pedagogik.  Läs mer och boka ->


Digitala verktyg

för formativ bedömning

Nästa publika tillfälle: 16 feb kl 13-16. Öppet för anmälan enskild och för mindre grupper. Obs! Sista anmälningsdag 14/2.

Hur kan digitala verktyg bli ett stöd i undervisningen? Digitala verktyg har en stor potential att utgöra ett effektivt stöd i undervisningen och i elevernas lärande. De gör det även lättare att arbeta formativt. Läs mer och boka ->


5 digitala verktyg

för distansundervisning

 

Skapa värdefull distansundervisning med hjälp av digitala verktyg. Lär dig använda 5 utvalda digitala verktyg för mer interaktion, fler återkopplingstillfällen och som stöd - på distans och i klassrummet. Läs mer och boka ->

Formativa strategier i klassrummet

- och på distans

 

Utveckla din undervisning med fem formativa strategier och lär dig praktiska tekniker för tillämpning i klassrummet. Lär dig att hålla igång tre viktiga processer: klargöra, aktivera och återkopplaLäs mer och boka ->

 

Formativ bedömning
av skriftliga färdigheter

 

Nästa publika tillfälle: 17 feb kl 13-15.30. Öppet för anmälan enskild och för mindre grupper. Obs! Sista anmälningsdag 15/2.

Formativ bedömning av texter - när blir den effektiv? Att ge sfi-eleverna en bred återkoppling utifrån kunskapskraven när det gäller skriftlig färdighet kräver teknik och övning samt att undvika den grammatiska rättningsfällan. Läs mer och boka ->


Digital kompetens för lärare

inom vuxenutbildning

Digital kompetens före, under och efter undervisningen - vad innebär begreppet? För att lyckas utveckla både lärarnas och elevernas digitala kompetens, behöver man bl a skapa samsyn på skolan och fundera ut en röd tråd genom hela utbildningen. Läs mer och boka->


webbinarier