Färdigpaketerade webbinarier 

- en fortbildning om formativ bedömning

Jag erbjuder fyra webbinarier om formativ bedömning. Webbinarierna bygger innehålls- och nivåmässigt på varandra men varje webbinarium fungerar även som en fristående online föreläsning.

Praktisk info:

  • Målgrupp: sfi-lärare, studiehandledare, modersmålslärare, skolledare
  • Längd 2,5-3 timmar inkl. 2 raster á 15 min
  • Plats: via länk i Zoom
  • Datum: enligt överenskommelse
  • Pris: mejla för info och ev. offert
  • Upplägg: presentation, diskussioner, aktiviteter som innefattar snabb återkoppling
  • En kort förberedande uppgift ingår, återkoppling i helgrupp i samband med webbinariet
  • Deltagaranteckningar från presentationen ingår
  • En observations- och reflektionsmall att använda enskilt och i kollegiet ingår


Titlar:

1. Formativ bedömning - ett förhållningssätt till undervisning och lärande
(grundnivå, teoretisk bakgrund och genomgång)

2. Greppa formativ bedömning - omvandla formativa strategier till klassrumspraktik

(fördjupning, konkretisering och praktiska exempel på formativa tekniker)

3. Digitala verktyg för formativ undervisning i klassrummet och på distans

(fördjupning, fokus på digitala verktyg för hög elevaktivitet och återkoppling)

4. Formativ bedömning av skriftlig färdighet på sfi

(fördjupning och övning: en praktisk workshop)

Vill du veta mer?

Mejla för mer info och beskrivningar av syfte och innehåll.