Formativ bedömning av kommunikativa färdigheter i skrift

WEBBINARIUM

Kunskapskraven för sfi är färdighetsbaserade och betonar kommunikativa färdigheter och strategier. Hur ger vi en återkoppling som avspeglar kunskapskravens hela spektra när det gäller att skriva? Hur undviker vi den grammatiska rättningsfällan? Vi fokuserar på elevens förmåga att kommunicera i skrift och övar tillsammans på att ge återkoppling som fungerar formativt och leder elevens skrivutveckling framåt. Praktiska övningar täcker olika kursnivåer på sfi.


Innehåll

 1. Hur formulerar vi relevanta kvalitetskriterier och hur förmedlar vi dem till eleverna på ett tydligt sätt? Vi diskuterar vikten av tydligt formulerade kvalitetskriterier/lärandemål. Deltagaren får några konkreta tips på hur man kan göra rent praktiskt i undervisningen. Ett par praktiska exempel/övningar ingår.
 2. Hur undviker vi att hamna i en grammatisk rättningsfälla och i stället ger en återkoppling på kommunikativa färdigheter utifrån kunskapskraven? Vi tar upp några exempel på kommunikativa färdigheter som nämns i kunskapskraven för sfi och diskuterar även vad det innebär att ge en processinriktad återkoppling. Ett par praktiska exempel/övningar ingår.
 3. Hur ger vi en effektiv återkoppling som leder eleven framåt i skrivutvecklingen? Vi övar oss i konsten att sätta fingret på vad eleven behöver öva på och utveckla i nästa steg och utifrån det planera för adekvat stöttning. Ett par praktiska exempel/övningar ingår.

Praktisk information

Bokning för arbetslag enligt överenskommelse

Boka webbinariet när det passar er, datum och tid enligt överenskommelse. Välkommen med er förfrågan! Mejla till info@ivanaeklund.se 

Antal deltagare: För att kunna hålla interaktiv dialog under webbinariet, är antalet platser vid ett tillfälle begränsat till max 16 deltagare.

Plats: Online via mötesverktyget Zoom.

Målgrupp: lärare inom vux/sfi

Längd: 2,5 tim inkl. en rast (15 min) och ett par stående mikropauser

Upplägg: Föreläsning blandad med praktiska övningar och gruppdiskussioner.

Biljettpris: 540 kr exkl. moms/person.

Rabatt 10% vid bokning av minst 11 platser till ett och samma tillfälle.

Obs! Vid en enskild arbetslagsbokning av endast 5-6 deltagare är biljettpriset 600 kr/person exkl moms.

Önskar ni kombinera två eller flera webbinarier till ett flexibelt utbildningspaket? Se utbudet här. Kontakta mig för prisuppgift.

Anmälan

Mejla till info@ivanaeklund.se och ange följande:

 • namn på webbinariet
 • datum/tid för webbinariet
 • antal anmälda personer
 • för- och efternamn (deltagare)
 • mejladress(er)
 • faktureringsuppgifter (faktureringsadress, organisationsnummer och referens till fakturan samt uppgifter för fakturering via e-post eller e-faktura)
 • en eventuell rabattkod
 • eventuella frågor


OBS! Anmälan är bindande men ej personlig!

 

Sagt av tidigare deltagare:

"Ett mycket givande webbinarium om formativ bedömning, och som vanligt med många konkreta tips. Alla som var med var mycket nöjda och tyckte att de hade fått mer "kött på benen" och en liten knuff i rätt riktning."


..........................................

"Den här eftermiddagen löste upp lite tankar och det kändes som att saker och ting för på lite bättre plats. Jag fick flera aha-upplevelser."

Om att delta i ett webbinarium

Webbinariet sker online i det digitala verktyget Zoom. Du får en länk och ett lösenord mejlad till dig som du klickar in på när det är dags för webbinariet. Under webbinariet varvas teoretiska genomgångar med gruppdiskussioner och gruppaktiviteter.


För att delta i gruppdiskussioner placeras du i så kallade ”breakout rooms”. Efter en avslutad gruppdiskussion återvänder du till det gemensamma mötesrummet för återkoppling i helgrupp.


Under webbinariet behöver du också ha din mobiltelefon till hands för att kunna delta i omröstningar via Mentimeter. Ibland ingår även praktiska aktiviteter med hjälp av några andra externa appar. En mer konkret information kommer i samband med anmälan.


Eventuella diskussionsunderlag eller arbetsuppgifter mejlas till dig i förväg. Då förväntas du att skriva ut materialet och ha det tillgängligt under webbinariet.


Under pågående föreläsning kan du ställa frågor via chatten. Viktigt är då att chatten är inställd på ”Everyone”. Frågorna besvaras antingen under webbinariet eller under en frågestund i slutet.

Du ombeds att i samband med inloggning till webbinariet skriva ditt för- och efternamn. Detta för att kunna ha en virtuell namnskylt på dig under tiden.


För att kunna se varandra och underlätta kommunikation under gruppdiskussionerna är det önskvärt du har din webbkamera påslagen. Mikrofonen ska vara påslagen endast när du deltar i ett pågående samtal.


Dokumentation till webbinariet ingår och skickas via mejl efter avslutat webbinarium. Dokumentationen innehåller sammanfattningar och nyckelbilder från presentationer samt en läs- och länklista.