Formativa strategier: omvandla teori till klassrumspraktik

WEBBINARIUM

Vi vet idag att formativ bedömning stödjer lärandet. I praktiken handlar det om att skapa rutiner och en klassrumsmiljö där elever vågar visa både vad de kan och vad de ännu inte kan och där du som lärare har fungerande pedagogiska verktyg för att kunna se och analysera hur det är med elevernas lärande och därefter anpassa din undervisning i nästa steg. Professor Dylan Wiliam har genom sin forskning gett oss fem nyckelstrategier för formativ bedömning men för att kunna använda sig av de strategierna, dvs för att omsätta dem till daglig klassrumspraktik, behövs det några handfasta tekniker.

I detta webbinarium fokuserar vi på några konkreta tekniker för formativa strategier kring tydliga mål, tryggt klassrumsklimat, fungerande återkoppling, kamratstöd och självbedömning. Webbinariet innehåller teoretiska genomgångar och interaktivitet.


Innehåll

 1. Hur kan Dylan Wiliams formativa strategier hjälpa oss att få ett helhetsgrepp om undervisningen och elevernas lärande? Vi diskuterar hur de fem strategierna kan vara ett praktiskt stöd för att få fram en en tydlig röd tråd genom kursen - så att även eleverna ser den. 
 2. Hur tydliggör vi målen så att eleverna förstår och vad menas med effektiv återkoppling? Vi tar upp några enkla exempel på tekniker för att tydliggöra för eleverna vad som förväntas av dem. Vi diskuterar varför det kan vara bättre att prata om kvalitetskriterier i stället för mål och varför tydliga kvalitetskriterier är grunden till att återkoppling överhuvudtaget ska kunna fungera och vara effektiv.
 3. Hur skapar vi en klassrumsmiljö där det känns tryggt att ge och få återkoppling? Vi tar upp exempel på tekniker för att ställa kunskapsutvecklande frågor som både skapar engagemang och innefattar återkoppling.
 4. Hur kommer vi igång med självbedömning och kamratrespons? Vi diskuterar vilka typer av uppgifter som främjar kamratrespons och tittar på vad och hur vi kan göra för att utveckla elevernas förmåga till självbedömning.
 5. Hur får vi ihop allting utan att jobba ihjäl oss? En arbetsgång i 7 steg kan vara räddningen.


Praktisk information

Kommande fasta tillfället i höst:
19 oktober: kl. 13.00 - 16.00

Öppet för anmälan individuellt och för arbetslag.

Plats: Online via mötesverktyget Zoom.

Bokning för arbetslag enligt överenskommelse

Boka webbinariet när det passar er, datum och tid enligt överenskommelse. Välkommen med er förfrågan! Mejla till info@ivanaeklund.se 

Målgrupp: lärare inom vux/sfi, språkstödjare

Längd: 3 tim inkl. 2 raster á 15 min och ett par stående mikropauser

Upplägg: Föreläsning blandad med gruppdiskussioner och praktiska prova-på-aktiviteter.

Biljettpris: 600 kr exkl. moms/person

Grupprabatter för arbetslag: Vid bokning av fler än 10 platser till ett och samma tillfälle utgår ett rabatterat pris. Just nu extra mycket boka-tidigt-rabatt (erbjudandet gäller t.o.m. 16 oktober):

11-20 personer: 10% rabatt (540 kr exkl. moms/person)

21-30 personer: 20% rabatt (480 kr exkl. moms/person)

Fler än 30 personer? Kontakta mig för mer info.

Önskar ni kombinera två eller flera webbinarier till ett flexibelt utbildningspaket? Se hela utbudet här. Kontakta mig för prisuppgift.

Anmälan

Mejla till info@ivanaeklund.se och ange följande:

 • namn på webbinariet
 • datum/tid för webbinariet
 • antal anmälda personer
 • för- och efternamn (deltagare)
 • mejladress(er)
 • faktureringsuppgifter (faktureringsadress, organisationsnummer och referens till fakturan samt uppgifter för fakturering via e-post eller e-faktura)
 • en eventuell rabattkod
 • eventuella frågor


OBS! Anmälan är bindande men ej personlig!

 
Om att delta i ett webbinarium

Webbinariet sker online i det digitala verktyget Zoom. Du får en länk och ett lösenord mejlad till dig som du klickar in på när det är dags för webbinariet. Under webbinariet varvas teoretiska genomgångar med gruppdiskussioner och gruppaktiviteter.

För att delta i gruppdiskussioner placeras du i så kallade ”breakout rooms”. Efter en avslutad gruppdiskussion återvänder du till det gemensamma mötesrummet för återkoppling i helgrupp.


Under webbinariet behöver du också ha din mobiltelefon till hands för att kunna delta i omröstningar via Mentimeter. Ibland ingår även praktiska aktiviteter med hjälp av några andra externa appar. En mer konkret information kommer i samband med anmälan.

Om det ingår arbetsmaterial av något slag, mejlas det till dig i förväg. Då förväntas du att skriva ut materialet och ha det tillgängligt under webbinariet.

Under pågående föreläsning kan du ställa frågor via chatten. Viktigt är då att chatten är inställd på ”Everyone”. Frågorna besvaras antingen under webbinariet eller under en frågestund i slutet.

Du ombeds att i samband med inloggning till webbinariet skriva ditt för- och efternamn. Detta för att kunna ha en virtuell namnskylt på dig under tiden.

För att kunna se varandra och underlätta kommunikation under gruppdiskussionerna är det önskvärt du har din webbkamera påslagen. Mikrofonen ska vara påslagen endast när du deltar i ett pågående samtal.


Dokumentation till webbinariet ingår och skickas via mejl efter webbinariet. Dokumentationen innehåller sammanfattningar och nyckelbilder från presentationen samt en läs- och länklista.