Digitala resurser

för formativ undervisning

i klassrummet och på distans

WEBBINARIUM

Med tanke på att de tre viktigaste principerna för formativ bedömning är att tydliggöra, aktivera och återkoppla, så är det lätt att inse att digitala resurser har en stor potential att fungera som ett effektivt stöd i arbetet.

I det här webbinariet får du tips och inspiration för hur du med hjälp av digitala resurser skapar större variation och mer interaktion, ökar elevernas delaktighet och gör individanpassningar. Du lär dig hur du kan använda tekniken för att undervisa mer formativt och engagera eleverna mer i sitt eget lärande - i klassrummet och på distans.

Först pedagogik, sedan teknik! Fokus i det här webbinariet ligger på den pedagogiska användningen av tekniken - inte på hur de verktyg som visas som exempel fungerar på klicknivå. Därför passar det bra att vid behov kombinera detta webbinarium med webbinariet 5 digitala verktyg för formativ återkoppling: Varför, hur och till vad?


Innehåll
 1. Hur kan digitala resurser ge stöd i undervisningen och elevernas lärande? Vi sätter användandet av tekniken i ett pedagogiskt och didaktiskt perspektiv. Vi tar upp sådant som didaktisk planering för digitala resurser och pratar om varför digitala resurser och formativ bedömning är en framgångsrik kombination.
 2. Hur skapar vi interaktion och ökar elevernas delaktighet och förmåga till metakognition? Vi tittar på möjligheter att använda digitala resurser till aktiviteter där elever svarar samtidigt och tillsammans med alla andra och vi undersöker det formativa i att i realtid samla in alla elevers svar, olika språkliga lösningar och reflektioner och synligöra dem för efterföljande gemensam återkoppling i helgrupp. Hur påverkas elevens förmåga att ge och ta emot återkoppling? Vi lyfter även fram betydelsen av digitalt läs- och skrivstöd för språkutveckling och pratar i samband med det om självbedömning.
 3. Hur kan vi använda visualiseringar som en form av stöttning och återkoppling? Och varför? Vi tar upp skärm- och ljudinspelning som ett redskap för att spela in genomgångar och visualisera instruktioner, mål och exempel. I samband med det kan vi inte undgå att även prata om digital studieteknik.
 4. Hur lyckas vi med att digitalisera undervisningen med eleven i fokus? Sammanfattningsvis listar vi upp några viktiga förutsättningar för att lyckas med digitala resurser i undervisningen, som t.ex. samsyn och en röd tråd genom utbildningen.

Praktisk information

Kommande fasta tillfället i höst:
24 november: kl. 13.00 - 16.00

Öppet för anmälan individuellt och för arbetslag.

Plats: Online via mötesverktyget Zoom.

Bokning för arbetslag enligt överenskommelse

Boka webbinariet när det passar er, datum och tid enligt överenskommelse. Välkommen med er förfrågan! Mejla till info@ivanaeklund.se 

Målgrupp: lärare inom vux/sfi, språkstödjare

Längd: 3 tim inkl. 2 raster á 15 min och ett par stående mikropauser

Upplägg: Föreläsning blandad med gruppdiskussioner och praktiska prova-på-aktiviteter. En kort förberedande uppgift ingår.

Biljettpris: 600 kr exkl. moms/person

Grupprabatter för arbetslag: Vid bokning av minst 15 platser till ett och samma tillfälle utgår ett rabatterat pris.

15-30 personer: 10% rabatt (540 kr exkl. moms/person)

Fler än 30 personer? Kontakta mig för mer info.

Önskar ni kombinera två eller flera webbinarier till ett flexibelt utbildningspaket? Se utbudet här. Kontakta mig för prisuppgift.

Anmälan

Mejla till info@ivanaeklund.se och ange följande:

 • namn på webbinariet
 • datum/tid för webbinariet
 • antal anmälda personer
 • för- och efternamn (deltagare)
 • mejladress(er)
 • faktureringsuppgifter (faktureringsadress, organisationsnummer och referens till fakturan samt uppgifter för fakturering via e-post eller e-faktura)
 • en eventuell rabattkod
 • eventuella frågor

OBS! Anmälan är bindande men ej personlig!

 
Boka idag!

Är ni intresserade av fortbildningen Digitala resurser för formativ undervisning i klassrummet och på distans men önskar hellre en föreläsning på platsKontakta mig.

Om att delta i ett webbinarium

Webbinariet sker online i det digitala verktyget Zoom. Du får en länk och ett lösenord mejlad till dig som du klickar in på när det är dags för webbinariet. Under webbinariet varvas teoretiska genomgångar med gruppdiskussioner och gruppaktiviteter.

För att delta i gruppdiskussioner placeras du ibland i så kallade ”breakout rooms”. Efter en avslutad gruppdiskussion återvänder du till det gemensamma mötesrummet för återkoppling i helgrupp.

Om det ingår arbetsmaterial av något slag, mejlas det till dig i förväg. Då förväntas du att skriva ut materialet och ha det tillgängligt under webbinariet.

Under webbinariet behöver du också ha din mobiltelefon till hands för att kunna delta i omröstningar via Mentimeter. I vissa fall ingår även praktiska aktiviteter med hjälp av några andra externa appar. En mer konkret information får du i samband med anmälan.

Under pågående föreläsning kan du ställa frågor via chatten. Viktigt är då att chatten är inställd på ”Everyone”. Frågorna besvaras antingen under webbinariet eller under en frågestund i slutet.

Du ombeds att i samband med inloggning till webbinariet skriva ditt för- och efternamn. Detta för att kunna ha en virtuell namnskylt på dig under tiden.

För att kunna se varandra och underlätta kommunikation under gruppdiskussionerna är det önskvärt du har din webbkamera påslagen. Mikrofonen ska vara påslagen endast när du deltar i ett pågående samtal.

Dokumentation till webbinariet ingår och skickas ut via mejl efter webbinariet. Dokumentationen innehåller sammanfattningar och nyckelbilder från presentationen samt en läs- och länklista. 

Boka webbinarium eller föreläsning