Digitala resurser för formativ undervisning

- i klassrummet och på distans

WEBBINARIUM

Digitala resurser är utan tvekan ett utmärkt stöd för formativ undervisning. Det här webbinariet ger dig förståelse för hur du med hjälp av digitala resurser kan skapa större variation och interaktion i undervisningen, främja individanpassade arbetssätt och öka elevernas delaktighet - både fysiskt i klassrummet och på distans. Du får exempel på digitaliserade arbetsätt och aktiviteter med vars hjälp du får formativ återkoppling att fungera. Det är den pedagogiska användningen av tekniken i fokus, inte tekniska färdigheter på klicknivå.

Det passar bra att kombinera detta webbinarium med webbinariet 5 digitala verktyg för formativ återkoppling: Varför, hur och till vad?


Innehåll

 1. Hur kan digitala resurser ge stöd i undervisningen och elevernas lärande? Vi sätter användandet av tekniken i ett pedagogiskt och didaktiskt perspektiv. Vi tar upp sådant som didaktisk planering för digitala resurser och pratar om varför digitala resurser och formativ bedömning är en bra kombination.
 2. Hur skapar vi interaktion och ökar elevernas delaktighet? Vi tittar på möjligheter att använda digitala resurser till aktiviteter där elever svarar samtidigt och tillsammans med alla andra och vi undersöker det formativa i att i realtid samla in alla elevers svar, olika språkliga lösningar och reflektioner och synligöra dem för efterföljande gemensam återkoppling i helgrupp.
 3. Hur bra passar självrättande uppgifter ihop med formativ bedömning? Korrektiv återkoppling är en form av formativ återkoppling och därför tittar vi på hur vi kan använda t.ex. självrättande läs- och hörförståelser i undervisningen. Vi diskuterar också varför vi gärna bör kombinera automatisk korrektiv återkoppling med formativ återkoppling i interaktion.
 4. Hur kan vi använda visualiseringar som en form av stöttning och återkoppling? Och varför? Vi tar upp skärm- och ljudinspelning som ett redskap för att spela in genomgångar och visualisera instruktioner, mål och exempel. Vi lyfter fram vikten av gradvis introduktion och digital studieteknik när det gäller video i undervisningen.
 5. Hur lyckas vi med att digitalisera undervisningen med eleven i fokus? Vi listar upp och går igenom några viktiga förutsättningar för digitalisering på skolan, som t.ex. samsyn, en röd tråd genom utbildningen och minimikrav.

Praktisk information

Kommande fasta tillfället i höst:
24 november: kl. 13.00 - 16.00

Öppet för anmälan individuellt och för arbetslag.

Plats: Online via mötesverktyget Zoom.

Bokning för arbetslag enligt överenskommelse

Boka webbinariet när det passar er, datum och tid enligt överenskommelse. Välkommen med er förfrågan! Mejla till info@ivanaeklund.se 

Målgrupp: lärare inom vux/sfi, språkstödjare

Längd: 3 tim inkl. 2 raster á 15 min och ett par stående mikropauser

Upplägg: Föreläsning blandad med gruppdiskussioner och praktiska prova-på-aktiviteter.

Biljettpris: 600 kr exkl. moms/person

Grupprabatter för arbetslag: Vid bokning av fler än 10 platser till ett och samma tillfälle utgår ett rabatterat pris. Just nu extra mycket boka-tidigt-rabatt (erbjudandet gäller t.o.m. 16 oktober):

11-20 personer: 10% rabatt (540 kr exkl. moms/person)

21-30 personer: 20% rabatt (480 kr exkl. moms/person)

Fler än 30 personer? Kontakta mig för mer info.

Önskar ni kombinera två eller flera webbinarier till ett flexibelt utbildningspaket? Se hela utbudet här. Kontakta mig för prisuppgift.


Anmälan

Mejla till info@ivanaeklund.se och ange följande:

 • namn på webbinariet
 • datum/tid för webbinariet
 • antal anmälda personer
 • för- och efternamn (deltagare)
 • mejladress(er)
 • faktureringsuppgifter (faktureringsadress, organisationsnummer och referens till fakturan samt uppgifter för fakturering via e-post eller e-faktura)
 • en eventuell rabattkod
 • eventuella frågor

OBS! Anmälan är bindande men ej personlig!

 
Om att delta i ett webbinarium

Webbinariet sker online i det digitala verktyget Zoom. Du får en länk och ett lösenord mejlad till dig som du klickar in på när det är dags för webbinariet. Under webbinariet varvas teoretiska genomgångar med gruppdiskussioner och gruppaktiviteter.

För att delta i gruppdiskussioner placeras du ibland i så kallade ”breakout rooms”. Efter en avslutad gruppdiskussion återvänder du till det gemensamma mötesrummet för återkoppling i helgrupp.

Om det ingår arbetsmaterial av något slag, mejlas det till dig i förväg. Då förväntas du att skriva ut materialet och ha det tillgängligt under webbinariet.


Under webbinariet behöver du också ha din mobiltelefon till hands för att kunna delta i omröstningar via Mentimeter. I vissa fall ingår även praktiska aktiviteter med hjälp av några andra externa appar. En mer konkret information får du i samband med anmälan.

Under pågående föreläsning kan du ställa frågor via chatten. Viktigt är då att chatten är inställd på ”Everyone”. Frågorna besvaras antingen under webbinariet eller under en frågestund i slutet.

Du ombeds att i samband med inloggning till webbinariet skriva ditt för- och efternamn. Detta för att kunna ha en virtuell namnskylt på dig under tiden.

För att kunna se varandra och underlätta kommunikation under gruppdiskussionerna är det önskvärt du har din webbkamera påslagen. Mikrofonen ska vara påslagen endast när du deltar i ett pågående samtal.


Dokumentation till webbinariet ingår och skickas ut via mejl efter webbinariet. Dokumentationen innehåller sammanfattningar och nyckelbilder från presentationen samt en läs- och länklista.