Fortbildningar 

SFI-LÄRARE OCH ÄMNESLÄRARE INOM VUX

Föreläsning, webbinarium, workshop, grupphandledning


Jag erbjuder ett brett utbud av fortbildningar. Utifrån mina kompetensområden hjälper jag arbetslag att sätta ihop en fortbildning efter sina egna behov och önskemål - på plats, online eller i kombination i fall man vill vara samlade medan jag medverkar live via en skärm.

Boka en föreläsning med inslag av blandat lärande, ett flexibelt webbinarium med tillfällen för interaktion, en workshop kring digitala resurser eller en längre grupphandledning för kollegialt lärande med både fysiska träffar på plats hos er och träffar online. Det finns många möjligheter och ett stort utbud.

Hör gärna av er med frågor och för mer information, via mejl eller telefon.    

Utbud av fortbildningar och konsulttjänster

1. Grupphandledning för kollegialt lärande

Anlita mig för en längre fortbildningsinsats i form av grupphandledning för att utveckla er undervisning med eleven i fokus. Jag handleder lärargrupper inom sfi/vux i kollegialt lärande och använder mig bl a av Helen Timperleys modell för professionellt lärande. En grupphandledning pågår vanligtvis under ca 4-10 månader och innehåller förutom en inledande föreläsning 3-5 träffar (några på plats och några online). Hör gärna av er via mejl eller telefon och berätta vad ni önskar och behöver. Jag kan hjälpa er framåt. 


2. Föreläsning, workshop och heldagsutbildning

Välj fortbildningens innehåll efter ert behov och syfte

Jag föreläser, håller workshops och skräddarsyr heldagsutbildningar inom ett flertal områden för sfi-lärare och ämnes- och yrkeslärare inom vuxenutbildning:

 • Digitala verktyg för formativ bedömning i klassrummet och på distans
 • Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i sfi-undervisningen
 • Språkinriktad ämnesundervisning på Komvux och inom yrkes-sfi
 • Läs- och skrivutveckling med hjälp av cirkelmodellen och med digitala verktyg som stöd
 • Grundläggande litteracitetsundervisning: att undervisa sfi-elever med kort eller ingen skolbakgrund 
 • Att undervisa vuxna och vuxnas lärande
 • Digital kompetens för lärare - före, under och efter undervisningen
 • Vuxenutbildningens digitalisering

Hör gärna av er till mig och berätta vad ni önskar och behöver för att utveckla er undervisning med eleven i fokus, så tar jag utifrån det fram ett förslag på innehåll och upplägg. Mejla eller ring.

Välj en form av lärarfortbildning som passar ert behov och syfte

Flexibelt och blandat lärande.

 • Föreläsning och fortbildning på plats (50-90 min, halvdag, heldag. Blandat lärande. Kan kombineras med workshop)
 • Webbinarium (30-180 min, via Zoom, interaktiva inslag)
 • Förinspelad föreläsning (video 20-60 min. inkl. material för handledning och diskussionsuppgifter. Visningsrätt enligt överenskommelse.)
 • Workshop (50-90 min, halvdag. På plats.)

3. Webbinarium - ett flexibelt lärande med interaktiva inslag

Formativ bedömning i klassrummet och på distans - från teori till praktik
Boka ett separat webbinarium eller flera i kombination

Ett webbinarium är en flexibel form av online fortbildning och jag erbjuder fem färdigt paketerade webbinarier om olika aspekter av formativ bedömning i klassrummet och på distans. Webbinarierna kan bokas av arbetslag på överenskomna datum medan intresserade enskilda deltagare eller mindre grupper kan delta vid speciella publika tillfällen som jag anordnar då och då (håll utkik efter datum).

Webbinarierna är i grunden fristående men följer samtidigt en viss progression. Därmed kan ni med fördel kombinera två eller fler webbinarier med varandra och på så vis få ett fortbildningspaket.

Allmän information om hur ett webbinarium går till finns här.

För information om webbinarierna, priser och hur ni bokar, se nedan:

Undervisa formativt
- ett förhållningssätt
 
Läs mer och boka

Formativ bedömning: skriftliga färdigheter
 
Läs mer och boka
Formativa strategier i klassrummet
 
Läs mer och boka

5 digitala verktyg för formativ bedömning
Läs mer och boka
Digitala verktyg för formativ bedömning
Läs mer och boka

Digital kompetens för lärare inom vux
Gothia Fortbildning

För bokning av föreläsning på plats mejla eller ring till mig.


4. Rådgivning och pedagogisk material för lärare/elever

Kan jag hjälpa till? Kontakta mig gärna när det gäller frågor rörande sfi-undervisning och kunskapskrav samt digital kompetens och undervisningens digitalisering.

Behöver ni pedagogiskt material för intern fortbildning på skolan eller stödmaterial för nyanställda lärare? Jag kan också hjälpa er med att ta fram pedagogiskt stödmaterial med instruktioner till era elever, t.ex. för distansundervisning. 

Jag nås mig via mejl eller telefon.

Boka lärarfortbildning: lärare sfi och vux Ivana Eklund: föreläsare, utbildningskonsult