Fortbildning för lärare

SFI-LÄRARE OCH ÄMNESLÄRARE INOM VUX

Föreläsning, webbinarium, workshop, grupphandledning

PÅ PLATS HOS ER ELLER ONLINE


Jag hjälper dig och ditt arbetslag att sätta ihop en fortbildning - på plats hos er, online eller i kombination i fall ni vill vara samlade medan jag medverkar live via en skärm. Boka en föreläsning med inslag av blandat lärande, ett flexibelt webbinarium med tillfällen för interaktion, en workshop kring digitala resurser eller en längre grupphandledning för kollegialt lärande med både fysiska träffar på plats hos er och träffar online. Hör gärna av er med frågor och för mer information. Mejla eller ring.    

1. Webbinarium - ett flexibelt lärande med interaktiva inslag

Formativ bedömning i klassrummet och på distans - från teori till praktik

Höstens nyhet: en flexibel online fortbildning om formativ bedömning i sfi-undervisningen analogt och digitalt - från teori till klassrumspraktik. Perfekt för att lägga upp en fortbildning för hela arbetslaget eller enskilda lärare under en period. Paketet består av fem fristående webbinarier som kan bokas av arbetslag på överenskomna datum medan intresserade enskilda deltagare eller mindre grupper kan delta vid de publika tillfällen på bestämda datum som ges under terminen.

Webbinarierna är av varierad längd (30-180 min) och i grunden fristående men kan enkelt kombineras med varandra för att på så vis få ett mindre eller större fortbildningspaket. Den sammanlagda längden på alla fem webbinarier tillsammans är ca 2,5 dag. Samtliga webbinarier ges även i form av föreläsningar på plats, om så önskas.

Boka digital fortbildning separat eller skapa ert eget fortbildningspaket
Formativt förhållningssätt
till undervisning och lärande
 
Digital fortbildning LÄS MER OCH BOKA

Formativa strategier från teori till klassrumspraktik
 
Digital fortbildning LÄS MER OCH BOKA

Digitala resurser för formativ undervisning i klassrummet och på distans
Digital fortbildning LÄS MER OCH BOKA

Formativ bedömning
- kommunikativa färdigheter i skrift
Digital fortbildning LÄS MER OCH BOKA
 
5 digitala verktyg för formativ återkoppling
- Varför, hur och till vad?
Digital fortbildning LÄS MER OCH BOKA
Digital kompetens för lärare inom vuxenutbildning
 
Digital fortbildning LÄS MER OCH BOKA

För bokning av föreläsning på plats mejla eller ring till mig.


2. Föreläsning, workshop och uppdragsutbildning

Välj en form av fortbildning som passar ert behov och syfte

Flexibelt och blandat lärande.

 • Föreläsning och fortbildning på plats (50-90 min, halvdag, heldag. Blandat lärande. Kan kombineras med workshop)
 • Webbinarium (30-180 min, via Zoom, interaktiva inslag)
 • Förinspelad föreläsning (video 20-60 min. inkl. material för handledning och diskussionsuppgifter. Visningsrätt enligt överenskommelse.)
 • Workshop (50-90 min, halvdag. På plats.)
Välj fortbildningens innehåll efter ert behov och syfte

Jag föreläser, håller workshops och skräddarsydda uppdragsutbildningar inom ett flertal områden för sfi-lärare och ämneslärare inom vuxenutbildning. Utveckla undervisningen med eleven i fokus - jag hjälper er.

 • Digitala verktyg för distansundervisning och fjärrundervisning inom sfi/vux
 • Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i sfi-undervisningen - analogt och med digitala verktyg
 • Språkutvecklande ämnesundervisning inom yrkes-sfi och på kurser inom vuxenutbildning
 • Ökad skrivförmåga och läsförståelse med hjälp av cirkelmodellen och med digitala verktyg som stöd
 • Grundläggande litteracitetsundervisning - att undervisa sfi-elever med kort eller ingen skolbakgrund 
 • Att undervisa vuxna elever - individanpassad undervisning
 • Digital kompetens för lärare - före, under och efter undervisningen
 • Vuxenutbildningens digitalisering

Boka en uppdragsutbildning, en workshop eller en föreläsning med mig. Hör gärna av er till mig och berätta vad ni önskar och behöver för att utveckla undervisningen med eleven i fokus, så tar jag utifrån det fram ett förslag på innehåll och upplägg. Mejla eller ring. Välkommen med er förfrågan!


3. Grupphandledning för kollegialt lärande

Boka mig för en längre uppdragsutbildning i form av grupphandledning för att utveckla er undervisning med eleven i fokus. Jag handleder lärargrupper inom sfi/vux i kollegialt lärande och använder mig bl a av Helen Timperleys modell för professionellt lärande. En grupphandledning pågår vanligtvis under 6-12 månader och innehåller 5 träffar (några på plats och några online). Hör gärna av er och berätta vad ni önskar och behöver. Mejla eller ring. Välkommen!


4. Konsulttjänster

Rådgivning, skrivuppdrag, framtagande av material för intern fortbildning

Kan jag hjälpa till? Kontakta mig gärna när det gäller frågor rörande sfi-undervisning, intern fortbildning eller digitalisering och digital kompetens. Jag nås mig via mejl eller telefon. Välkommen!

Boka fortbildning för sfi-lärare och vux-lärare Ivana Eklund: föreläsare, utbildare och utbildningskonsult