1. Webbinarier - en flexibel fortbildning online

Formativ bedömning i klassrummet och på distans - från teori till praktik

Under hösten 2020 och våren 2021 erbjuder jag en flexibel online fortbildning om formativ bedömning i sfi-undervisningen i form av 5 stycken fasta webbinarier. Dessa kan bokas av arbetslag på överenskomna datum medan intresserade enskilda deltagare eller mindre grupper kan delta vid de publika tillfällen på bestämda datum som ges under terminen.

Webbinarierna är av varierad längd (30-180 min) och i grunden fristående men kan med fördel kombineras med varandra för att på så vis få ett mindre eller större fortbildningspaket. Perfekt för att lägga upp en fortbildning för hela arbetslaget eller enskilda lärare under en termin eller ett läsår. Den sammanlagda längden på alla fem webbinarier tillsammans är 2,5 dag.

För information om innehåll, upplägg, priser och ev. datum för enskilda webbinarier - se under respektive rubrik/webbinarium i utbudet nedan. Om du därefter har frågor angående ett webbinariepaket, kontakta mig via mejl eller telefon.

Utbudet av webbinarier - boka separat eller skapa ert eget paket
Formativt förhållningssätt
till undervisning och lärande
 

HÖSTENS NYHET

Formativa strategier
- omvandla teori till klassrumspraktik

HÖSTENS NYHET

Digitala resurser för formativ undervisning
- i klassrummet och på distans

HÖSTENS NYHET

Formativ bedömning
- kommunikativa färdigheter i skrift
 
5 digitala verktyg för formativ återkoppling
- Varför, hur och till vad?
ÖVRIGT:
Digital kompetens för lärare inom vuxenutbildning

Info och bokning av webbinarium via Gothia fortbildning

- För info och bokning av föreläsning på plats, kontakta mig.


2. Övriga typer av uppdrag

Är du lärare eller skolledare inom vux/sfi?

Planerar ni en studiedag på skolan eller i arbetslaget och vill bjuda in mig som föreläsare/utbildare? Jag föreläser och håller workshops och webbinarier (se utbudet ovan). Jag erbjuder även grupphandledning för proffesionellt lärande i kollegiet. Välj en uppdragsform som passar ert behov och syfte (se längre ner på sidan).


Ämnesområden:

 • Språkutvecklande och formativ sfi-undervisning
 • Digitala resurser som stöd i sfi-undervisningen
 • Digital kompetens för lärare inom vuxenutbildning
 • Vuxenutbildningens digitalisering

Vill du veta mer eller komma med en förfrågan?

Välkommen att kontakta mig.

E-post: info@ivanaeklund.se.


Är du konferensarrangör?

Är du konferensarrangör och vill bjuda in mig som talare till er kommande konferens? Jag kan föreläsa på plats eller hålla en föreläsning online. I speciella fall - om kunden så önskar - kan jag även leverera en förinspelad föreläsning. Välj en uppdragsform som passar ert behov och syfte (se längre ner).


Ämnesområden:

 • Språkutvecklande sfi-undervisning
 • Digitala resurser som stöd i sfi-undervisningen
 • Digitalisering och digital kompetens


Vill du veta mer eller komma med en förfrågan? Välkommen att kontakta mig på info@ivanaeklund.se.


Välj en uppdragsform som passar ert behov och syfte:

 • Föreläsning på plats (50-90 min, halvdag, heldag. Kan kombineras med workshop)
 • Webbinarium (30-180 min, via Zoom)
 • Förinspelad föreläsning (20-60 min, video)
 • Webbinarium i kombination med gruppaktiviteter för lärare på på plats med återkoppling online (halvdag, heldag)
 • Workshop (50-90 min, halvdag. På plats.)
 • Grupphandledning för proffesionellt lärande i kollegiet (5 tillfällen, kombination av träffar på plats/online)


Önskas experthjälp rörande vux/sfi?

Jag erbjuder rådgivning och tar även skrivuppdrag när det gäller sfi-utbildning/undervisning och digitalisering/digital kompetens.


3. Boka mig via andra utbildningsaktörer

Gothia fortbildning: Digital kompetens för lärare inom vuxenutbildning (webbinarium, 2 tim)
Lärarfortbildning AB: Språkinriktad ämnesundervisning på komvux (uppdragsutbildning, heldag)