Undervisa formativt

- ett förhållningssätt till lärande

WEBBINARIUM

Vad är att undervisa formativt?

Att undervisa formativt handlar om att ge återkoppling som fungerar och är effektiv. Det är också mycket fråga om vilket förhållningssätt till lärande man har, både som lärare och elev. Vilken återkoppling är då effektivt? Svaret är egentligen enkelt. Bara den som eleven tillämpar och som därmed leder till fortsatt lärande. Sedan är det viktigt med rätt timing och att återkopplingen handlar om rätt saker och är på flera nivåer så att den täcker flera olika aspekter av lärandet.

Att undervisa formativt innebär kort sagt att få ett helhetsgrepp kring vad som sker i klassrummet och hur det sker. Formativ bedömning påverkar - och utmanar - synen på vad undervisning och lärande kan vara.

Lär dig att undervisa formativt

Detta är ett webbinarium som på en grundläggande nivå presenterar, förklarar och konkretiserar de viktigaste delarna i formativ bedömning: 3 former av interaktion, 3 grundläggande processer och 5 avgörande strategier. Du lär dig hur du kan skapa en mer formativ undervisning.

Webbinariet innehåller teoretiska genomgångar, exempel och interaktivitet. Det ingår även en kort förberedande uppgift att göra i förväg.


Innehåll

  1. Om en elev inte lyckats, hur kan vi ta reda på varför hen inte gör det? Vi undersöker 5 möjliga förklaringar till varför elever inte altid lyckas i skolan och diskuterar vilka faktorer som vi kan påverka genom vårt sätt att lägga upp undervisningen.
  2. Hur hänger Dylan Wiliams formativa strategier ihop med John Hatties synliga dimensioner för lärande? Vi tittar på och diskuterar hur strategierna hjälper oss att synliggöra om eleverna lär sig något, vad de i så fall lär sig och hur de helst kan lära sig ännu mer.
  3. Hur gör vi de 3 s.k. formativa frågorna till våra egna? Och hur får vi även eleverna att äga frågorna? Frågorna handlar om nuläget, vägen framåt och målet - som att gå över en bro. Vi diskuterar varför det kan vara bättre att prata med eleverna om kvalitetskriterier i stället för att använda ett så svårt och abstrakt ord som lärandemål och varför det är avgörande att tydliggöra dessa för eleverna.
  4. Hur ger vi återkoppling och vad ska vi återkoppla på och när? Vi fördjupar oss i 4 nivåer av återkoppling - återkoppling på uppgiftsnivå, processnivå, självregleringsnivå och berömnivå. Hur är det egentligen med att ge beröm? Och varför är det bra med exit tickets?


Sagt av tidigare deltagare

"Genom att ha fått mer kunskap om detta, kan jag nu utveckla min undervisning. Ska börja med Exit tickets."

"Jag känner mig stärkt i att jag jobbar formativt, skönt! Behöver jobba mer med att inte kognitivt överbelasta eleverna, stanna längre i processerna och bli bättre på att låta eleverna göra kopplingar till tidigare erfarenheter."

"Det var intressant med svaren på frågan Varför lyckas inte eleven? Ger en bra tankeställare. Jag finner även de fyra återkopplingsnivåerna och kvalitetskriterierna användbara. Bra med whiteboarden!"

Praktisk information

Plats: Online via mötesverktyget Zoom. Läs mer om hur ett webbinarium det går till HÄR.

Bokning för arbetslag enligt överenskommelse.

Målgrupp: lärare inom vux/sfi, skolledare

Längd: 3 tim inkl. två raster á 10-15 min och ett par stående mikropauser.

Biljettpris: 600 kr exkl. moms/person. Vid bokning av minst 16 platser till ett och samma tillfälle utgår 10% rabatt.

Övrigt: Begränsat antal deltagare. Är ni fler än 25 personer? Kontakta mig för mer info.

Anmälan

Mejla till info@ivanaeklund.se och ange följande:

  • namn på webbinariet
  • datum/tid för webbinariet
  • antal anmälda personer
  • för- och efternamn (deltagare)
  • mejladress(er)
  • faktureringsuppgifter (faktureringsadress, organisationsnummer och referens till fakturan samt uppgifter för fakturering via e-post eller e-faktura)

OBS! Anmälan är bindande men ej personlig!

 
Webbinarium med Ivana Eklund Fortbildning för hela arbetslaget

undervisa formativt