Språkinriktad ämnesundervisning 

- från vardagsspråk till ämnesspråk

ONLINE FÖRELÄSNING: 2 HALVDAGAR

Målgrupp: ämnes- och yrkeslärare inom Komvux, folkhögskola och yrkes-sfi

Språkets roll i kunskapsutvecklingen är stor. Enligt forskning kring andraspråksutveckling är det svårt att skilja kunskaper i ett ämne från det specifika språkbruk som är karakteristiskt för ämnet.

Förhållningssätt, attityder och val av arbetssätt inom vuxenutbildningen är avgörande för flerspråkiga elevers kunskapsutveckling. Detta särskilt med tanke på att idag är ca varannan elev inom Komvux född utomlands och har följaktligen svenska som sitt andraspråk - utan att vi räknar in sfi! 

Utan språklig förståelse blir det ingen ämnesförståelse och kunskapsinhämtningen försämras avsevärt. Eleven som kommer till vuxenutbildningen med ett konkret vardagsspråk förväntas plötsligt att förstå och hantera ett betydligt mer abstrakt skol- och ämnesspråk. Eftersom vardagsspråket saknar det djup och den bredd som krävs för att inhämta ämneskunskaper, uppstår det ett glapp som behöver överbryggas. 

Därför behöver du skapa en språkinriktad undervisning som pedagogiskt och didaktiskt fokuserar på att hjälpa dina elever att packa upp det ofta svårgenomträngliga ämnesspråket och göra det tillgängligt för kunskapsinhämtning. I den här föreläsningen kan du lära dig hur du gör det. 


FÖRELÄSNINGEN GER DIG:

  • förhållningssätt för en mer tydlig språkinriktad undervisning
  • grundläggande teoretiska kunskaper kring språkutvecklande arbetssätt
  • praktiska verktyg för att packa upp ämnesspråket

UPPLÄGG:

  • Teoretiska genomgångar varvas med praktiska exempel på arbetssätt, diskussioner och övningar/aktiviteter. 
DATUM OCH TID
1:a delen av heldagsföreläsningen: 25 mars kl 9-12
2:a delen av heldagsföreläsningen: 26 mars kl 9-12

Eftersom jag är mån om att du som deltagare ska kunna hålla din energi och engagemang på en hög nivå genom hela föreläsningen även när den genomförs via en skärm, har jag valt att dela upp den i två halvdagar online. Då får du också lite extra tid för eftertanke där emellan och kan få svar på dina frågor nästkommande förmiddag.

PLATS:
Online, via Zoom

SPRÅKINRIKTAD ÄMNESUNDERVISNING


PRIS:
2 800,- kr/person exkl moms, fakturabetalning

INFO & ANMÄLAN till den 25-26 mars:
Mejla till info@ivanaeklund.se.FORTBILDNING FÖR HELA ARBETSLAG
Arbetslag kan boka föreläsningen på datum enligt överenskommelse och till ett fast pris. Mejla eller ring för mer info.

Anmärkning: Denna mycket uppskattade föreläsning har jag ursprungligen skapat och hållit för Lärarfortbildning AB, men håller den nu i egen regi. Välkommen med din anmälan! 

SPRÅKINRIKTAD ÄMNESUNDERVISNING Föreläsning med Ivana Eklund

Språkinriktad ämnesundervisning Komvux