Att delta i ett webbinarium

ALLMÄN INFORMATION

Det tekniska och det praktiska

Ett webbinarium sker online i det digitala verktyget Zoom. Deltagaren får en länk och ett lösenord mejlad till sig som man klickar in på när det är dags för webbinariet som man har anmält sig till. Utskick av länk sker alltid en arbetsdag innan. Som deltagare behöver man inte installera något, utan ansluter via webblänken. Jag rekommenderar att man använder en dator. Om man är fler från samma arbetslag som ska delta, ska var och en ansluta via sin egen dator (om ingen annan överenskommelse finns). Det är bra att använda headset och det behövs även en fungerande webbkamera.

Inför varje webbinarium kommer ett utskick med information och material. Materialet består antingen av underlag till uppgifter som ska göras under webbinariet (för utskrift) eller som förberedelse inför webbinariet för att bygga upp förförståelse (i form av 1-2 korta videoklipp). Som deltagare förväntas man att ta del av videofilmerna enligt medföljande instruktion.

Man behöver även ha sin mobiltelefon till hands för att kunna delta i omröstningar via bl. a. Mentimeter och Padlet. Då behöver man helt enkelt kunna ansluta till dessa verktyg via en annan enhet än datorn. Till omröstningarna ansluter deltagaren med hjälp av en länk och en sifferkod eller en qr-kod (app för att skanna av en qr-kod: klicka här)

Om webbinariet är 2-3 timmar långt, ingår 1-2 pauser.

Dokumentation till webbinariet ingår och skickas via mejl efter webbinariet. Dokumentationen innehåller sammanfattningar och nyckelbilder från presentationen samt en lista med referenslitteratur, länkar och tips för vidare läsning.

Som deltagare får du även automatiskt att få tillgång till nyhetsbrevet (fr.o.m. nästkommande nummer).

Under webbinariet

Under pågående webbinarium kan varje deltagare ge kommentarer och ställa frågor via chatten. Viktigt är då att chatten är inställd på ”Everyone”. Frågorna och kommentarerna besvaras antingen under webbinariet eller under en frågestund i slutet.

I Zoom finns det även en knapp som heter "Reactions" som kan användas för att ge en snabb återkoppling (ungefär som på sociala medier).

För att kunna se varandra och underlätta kommunikation under gruppdiskussionerna är det önskvärt att alla deltagare har sin webbkamera påslagen. Gärna även i början. Under pågående presentation kan man med fördel stänga av sin webbkamera, om man vill. Mikrofonen ska vara påslagen endast när man deltar i ett pågående samtal. Detta för att undvika störande bakgrundsljud och rundgång.

Diskussioner och interaktion

Under webbinariet varvas teoretiska genomgångar med gruppdiskussioner och gruppaktiviteter, ofta kopplade till användandet av externa responsverktyg som Mentimeter och Padlet

För att delta i gruppdiskussioner placeras deltagarna ibland i virtuella grupprum, s.k. ”breakout rooms”. Efter en avslutad gruppdiskussion återvänder man sedan till det gemensamma mötesrummet för återkoppling i helgrupp. 

Ibland används även whiteboard-funktionen i Zoom till gemensamma återkopplingar.


Har du frågor eller funderingar?

Mejla eller ring.

Webbinarium med Ivana Eklund Fortbildning för hela arbetslaget