Mallar för pedagogisk utveckling

OBSERVATION, REFLEKTION, ÅTERKOPPLING

 
Mall 1: Fyrfältare för observation och reflektion
 
Mall 2: Självcoaching 
 
Mall 3: Ambivalenskorset
 
Mall 4: Reflektion och summering efter en fortbildning
 
Mall 5: Kvalitetsarbete