Mallar för pedagogisk utveckling

OBSERVATION, REFLEKTION, ÅTERKOPPLING


Mall 1: Fyrfältare för observation och reflektion

Mall 2: Självcoaching 

Mall 3: Ambivalenskorset