Mallar för pedagogisk utveckling

OBSERVATION, REFLEKTION, ÅTERKOPPLING


Mall 1: Fyrfältare för observation och reflektion

Mall 2: Självcoaching 

Mall 3: Ambivalenskorset

Mall 4: Reflektion och summering efter en fortbildning

Mall 5: Kvalitetsarbete