Grundläggande litteracitetsundervisning

ONLINE FÖRELÄSNING: 2 HALVDAGAR

Målgrupp: sfi-lärare A-D, sva-lärare, modersmålslärare, skolledare

Vuxna andraspråkselever med kort eller ingen skolbakgrund behöver mötas av en sfi-undervisning som tar vara på deras tidigare erfarenheter och kunskaper, är kognitivt utmanande och präglas av ett funktionellt perspektiv på språket. Att bli funktionellt litterat handlar om mycket mer än att knäcka läskoden och lära sig forma latinska bokstäver. 

Processen tar många år. Därför behöver grundläggande läs- och skrivundervisning pågå under hela sfi-utbildningen, från kurs A till kurs D. Det i sin tur ställer krav på din förmåga att anpassa din pedagogik, göra relevanta ämnesdidaktiska val och individanpassa stöttningen.

Förhållningssätt, attityder, vuxenrelevant innehåll och anpassade arbetssätt är avgörande om alla sfi-elever ska ha en likvärdig chans att klara hela utbildningen.

FÖRELÄSNINGEN GER DIG:

  • förståelse för och förhållningssätt till begreppet litteracitet(er)
  • insikter kring vad det innebär att lära sig läsa och skriva först i vuxen ålder
  • teoretiska och praktiska verktyg för att både ge kognitiva utmaningar och stöd
  • tips på hur du skapar en undervisning som eleverna upplever som relevant, meningsfull och användbar

UPPLÄGG:

  • Teoretiska genomgångar varvas med praktiska exempel på arbetssätt, diskussioner och övningar/aktiviteter.

DATUM OCH TID
1:a delen av heldagsföreläsningen: 15 april kl 9-12
2:a delen av heldagsföreläsningen: 16 april kl 9-12

Eftersom jag är mån om att du som deltagare ska kunna hålla din energi och engagemang på en hög nivå genom hela föreläsningen även när den genomförs via en skärm, har jag valt att dela upp den i två halvdagar online. Då får du också lite extra tid för eftertanke där emellan och kan få svar på dina frågor nästkommande förmiddag. Du förväntas delta båda dagarna.

PLATS:
Online, via Zoom

GRUNDLÄGGANDE LITTERACITETSUNDERVISNING

PRIS:
2 800,- kr/person exkl moms, fakturabetalning

INFO & ANMÄLAN till den 15-16 april:
Mejla till info@ivanaeklund.se.FORTBILDNING FÖR HELA ARBETSLAG
Arbetslag kan boka föreläsningen på datum enligt överenskommelse och till ett fast pris. Mejla eller ring för mer info


GRUNDLÄGGANDE LITTERACITETSUNDERVISNING Föreläsning med Ivana Eklund

Grundläggande ltteracitetsundervisning