Formativa strategier i klassrummet

WEBBINARIUM

Hur fungerar formativa strategier i klassrummet?

Dylan Wiliams fem formativa strategier är ganska abstrakta begrepp men i detta webbinarium kokar vi ner dem till tre konkreta och hanterbara processer: att klargöra, aktivera och återkoppla. Boka detta inspirationswebbinarium och få konkreta tips på formativa arbetssätt och tekniker med vars hjälp du kan få de formativa strategierna att fungera i ditt eget klassrum (även på distans).

Lär dig att använda formativa strategier

I webbinariet varvas en teoretisk genomgång utifrån klassrumsnära exempel med interaktiva inslag och diskussioner. En kort förberedelseuppgift att göra innan ingår.


Innehåll

  1. Hur kan Dylan Wiliams fem formativa strategier hjälpa oss att få ett helhetsgrepp om undervisningen och elevernas lärande och hur får vi dem att fungera i praktiken? Eftersom det är lättare att hålla reda på tre saker än fem, diskuterar vi i stället utifrån rubrikerna klargöra, aktivera och återkoppla.
  2. Hur klargör vi mål så att eleverna förstår vad som förväntas av dem? Vi tar upp några konkreta exempel på tekniker och du får också flera handfasta tips att direkt ta med dig till din undervisning. Vi diskuterar varför det kan vara bättre att prata om kvalitetskriterier i stället för mål och varför tydliga kvalitetskriterier är grunden till att återkoppling överhuvudtaget ska kunna fungera och vara effektiv - på alla nivåer.
  3. Hur skapar vi en klassrumsmiljö där eleverna är aktiva och känner sig trygga med att ge och få återkoppling? Du får med dig tekniker för att ställa språk- och kunskapsutvecklande frågor och vi går igenom ett flertal exempel på konkreta arbetssätt som aktiverar och engagerar elever och med vars hjälp de även lär sig att ge återkoppling till varandra och utvecklar förmågan till självbedömning.


Sagt av tidigare deltagare
"Jättebra, jag hade inte tråkigt en enda sekund för webbinariet var så varierande. Du gör som du lär och man känner sig väldigt inspirerad av hela upplägget."

"Mycket inspirerande och lärorikt. Bra att bli påmind om vissa saker också."

Praktisk information

Plats: Online via mötesverktyget Zoom. Läs mer om hur ett webbinarium det går till HÄR.

Bokning för arbetslag enligt överenskommelse.

Målgrupp: lärare inom vux/sfi, skolledare

Längd: 3 tim inkl. två raster á 10-15 min och ett par stående mikropauser.

Biljettpris: 600 kr exkl. moms/person. Vid bokning av minst 16 platser till ett och samma tillfälle utgår 10% rabatt.

Övrigt: Begränsat antal deltagare. Är ni fler än 25 personer? Kontakta mig för prisuppgift.

Anmälan

Mejla till info@ivanaeklund.se och ange följande:

  • namn på webbinariet
  • datum/tid för webbinariet
  • antal anmälda personer
  • för- och efternamn (deltagare)
  • mejladress(er)
  • faktureringsuppgifter (faktureringsadress, organisationsnummer och referens till fakturan samt uppgifter för fakturering via e-post eller e-faktura)

OBS! Anmälan är bindande men ej personlig!

 
Webbinarium med Ivana Eklund Fortbildning för hela arbetslaget

formativa strategier