Formativ bedömning

av skriftliga färdigheter på sfi

WEBBINARIUM

Formativ bedömning som leder skrivutvecklingen framåt

Formativ bedömning av skriftliga färdigheter på sfi behöver utgå från sfi:s kunskapskrav. Dessa är färdighetsbaserade och betonar kommunikativa färdigheter och strategier. Att ge en återkoppling som avspeglar kunskapskravens hela spektra när det gäller aspekten skriva och undvika att hamna i den grammatiska rättningsfällan kräver både teknik och övning och det är ibland lättare sagt än gjort. I det här webbinariet fokuserar vi på elevens förmåga att kommunicera i skrift och övar tillsammans på att ge återkoppling som fungerar formativt och leder elevens skrivutveckling framåt.

Lär dig att ge formativ bedömning på skriftliga färdigheter

I webbinariet ingår flera praktiska övningar som täcker olika kursnivåer på sfi. Underlag till övningarna mejlas i förväg.


Innehåll
  1. Hur formulerar vi relevanta kvalitetskriterier och hur förmedlar vi dem till eleverna på ett tydligt sätt? Vi diskuterar vikten av tydligt formulerade kvalitetskriterier/lärandemål. Deltagaren får några konkreta tips på hur man kan göra rent praktiskt i undervisningen. Ett par praktiska exempel/övningar ingår.
  2. Hur undviker vi att hamna i en grammatisk rättningsfälla och i stället ger en återkoppling på kommunikativa färdigheter utifrån kunskapskraven? Vi tar upp några exempel på kommunikativa färdigheter som nämns i kunskapskraven för sfi och diskuterar även vad det innebär att ge en processinriktad återkoppling. Ett par praktiska exempel/övningar ingår.
  3. Hur ger vi en effektiv återkoppling som leder eleven framåt i skrivutvecklingen? Vi övar oss i konsten att sätta fingret på vad eleven behöver öva på och utveckla i nästa steg och utifrån det planera för adekvat stöttning. Ett par praktiska exempel/övningar ingår.


Sagt av tidigare deltagare:

"Ett mycket givande webbinarium om formativ bedömning, och som vanligt med många konkreta tips. Alla som var med var mycket nöjda och tyckte att de hade fått mer "kött på benen" och en liten knuff i rätt riktning."


"Den här eftermiddagen löste upp lite tankar och det kändes som att saker och ting för på lite bättre plats. Jag fick flera aha-upplevelser."

Praktisk information

Nästa publika tillfälle: 17 feb kl 13-15.30. Öppet för anmälan enskild och för mindre grupper. Obs! Sista anmälningsdag 15/2.

Plats: Online via mötesverktyget Zoom. Läs mer om hur ett webbinarium går till HÄR.

Bokning för arbetslag enligt överenskommelse.

Målgrupp: lärare inom vux/sfi

Längd: 2,5 tim inkl. en rast (15 min) och ett par stående mikropauser

Biljettpris: 540 kr exkl. moms/person. Vid bokning av minst 16 platser till ett och samma tillfälle utgår 10% rabatt. Obs! Vid en enskild gruppbokning av endast 5-6 deltagare är biljettpriset 600 kr/person exkl moms.

Övrigt: Begränsat antal deltagare. Är ni fler än 20 personer? Kontakta mig för mer info.

Anmälan

Mejla till info@ivanaeklund.se och ange följande:

  • namn på webbinariet
  • datum/tid för webbinariet
  • antal anmälda personer
  • för- och efternamn (deltagare)
  • mejladress(er)
  • faktureringsuppgifter (faktureringsadress, organisationsnummer och referens till fakturan samt uppgifter för fakturering via e-post eller e-faktura)

OBS! Anmälan är bindande men ej personlig!

Webbinarium med Ivana Eklund Fortbildning för hela arbetslaget

formativ bedömning