Experthjälp och stöd

VUX/SFI

Konsulttjänster, rådgivning och stöd i utvecklingsarbetet

Kontakta mig gärna när det gäller experthjälp/rådgivning i frågor rörande:

  • individanpassad sfi-undervisning
  • bedömning i sfi
  • digitalisering, digital kompetens

Mallar för pedagogisk utveckling

Ladda ner mallar för observation, analys och återkoppling - enskilt och i arbetslaget. Fler mallar tillkommer under våren.