Digitala verktyg för formativ bedömning

WEBBINARIUM

Hur kan digitala verktyg bli ett stöd i undervisningen?

Digitala verktyg har en stor potential att fungera som ett effektivt stöd i undervisningen och i elevernas lärande. De gör det lättare att arbeta enligt principer för formativ bedömning, d.v.s. för att klargöra, aktivera och återkoppla.

I det här webbinariet får du tips och inspiration för hur du med hjälp av digitala verktyg skapar större variation och mer interaktion, ökar elevernas delaktighet och gör individanpassningar. Du lär dig hur du kan använda tekniken för att undervisa mer formativt och engagera eleverna mer i sitt eget lärande - i klassrummet och på distans.

Lär dig formativ bedömning med hjälp av digitala verktyg

Först pedagogik, sedan teknik! Fokus i det här webbinariet ligger på formativ bedömning och den pedagogiska användningen av tekniken - inte på hur de verktyg som visas som exempel fungerar på klicknivå.

I webbinariet varvas en viss teoretisk genomgång med klassrumsnära exempel, interaktiva inslag och diskussioner. En kort förberedande uppgift att göra innan ingår.


Innehåll
  1. Hur kan digitala resurser ge stöd i undervisningen och i elevernas lärande? Vi sätter användandet av tekniken i ett pedagogiskt och didaktiskt perspektiv. Vi tar upp sådant som didaktisk planering för digitala resurser och pratar om varför digitala resurser och formativ bedömning är en framgångsrik kombination.
  2. Hur skapar vi interaktion och ökar elevernas delaktighet och förmåga till metakognition? Vi tittar på möjligheter att använda digitala resurser till aktiviteter där elever svarar samtidigt och tillsammans med alla andra och vi undersöker det formativa i att i realtid samla in alla elevers svar, olika språkliga lösningar och reflektioner och synligöra dem för efterföljande gemensam återkoppling i helgrupp. Hur påverkas elevens förmåga att ge och ta emot återkoppling? Vi lyfter även fram betydelsen av digitalt läs- och skrivstöd för språkutveckling och pratar i samband med det om självbedömning.
  3. Hur kan vi använda visualiseringar som en form av stöttning och återkoppling? Och varför? Vi tar upp skärm- och ljudinspelning som ett redskap för att spela in genomgångar och visualisera instruktioner, mål och exempel. I samband med det kan vi inte undgå att även prata om digital studieteknik.
  4. Hur lyckas vi med att digitalisera undervisningen med eleven i fokus? Sammanfattningsvis listar vi upp några viktiga förutsättningar för att lyckas med digitala resurser i undervisningen, som t.ex. samsyn och en röd tråd genom utbildningen.


Sagt av tidigare deltagare

"Har fått inspiration och nya tankar hur jag kan jobba i klassrummet. Ska börja pröva mer i min grupp med alla förmågor. Även visualisera kursmålen.

"Intressanta tips på verktyg som kan göra det lite roligare och enklare för både läraren och eleverna att se svaren direkt." 

Praktisk information

Nästa publika tillfälle: 16 feb kl 13-16. Öppet för anmälan enskild och för mindre grupper. Obs! Sista anmälningsdag 14/2.

Plats: Online via mötesverktyget Zoom. Läs mer om hur ett webbinarium det går till HÄR.

Bokning för arbetslag enligt överenskommelse.

Målgrupp: lärare inom vux/sfi, skolledare

Längd: 3 tim inkl. två raster á 10-15 min och ett par stående mikropauser.

Biljettpris: 600 kr exkl. moms/person. Vid bokning av minst 16 platser till ett och samma tillfälle utgår 10% rabatt.

Övrigt: Begränsat antal deltagare. Är ni fler än 25 personer? Kontakta mig för prisuppgift.

Anmälan

Mejla till info@ivanaeklund.se och ange följande:

  • namn på webbinariet
  • datum/tid för webbinariet
  • antal anmälda personer
  • för- och efternamn (deltagare)
  • mejladress(er)
  • faktureringsuppgifter (faktureringsadress, organisationsnummer och referens till fakturan samt uppgifter för fakturering via e-post eller e-faktura)

OBS! Anmälan är bindande men ej personlig!

Webbinarium med Ivana Eklund Fortbildning för hela arbetslaget

digitala verktyg