WEBBINAR: Formativ bedömning av kommunikativa förmågor i skrift

Kunskapskraven för sfi är färdighetsbaserade och betonar kommunikativa färdigheter och strategier. Hur ger vi en återkoppling som avspeglar kunskapskravens hela spektra när det gäller att skriva? Hur undviker vi den grammatiska rättningsfällan? Vi fokuserar på elevens förmåga att kommunicera i skrift och övar tillsammans på att ge återkoppling som fungerar formativt och leder elevens skrivutveckling framåt. Praktiska övningar täcker olika kursnivåer på sfi.

Innehåll

  • Hur formulerar vi relevanta kvalitetskriterier och hur förmedlar vi dem till eleverna på ett tydligt sätt? Vi diskuterar vikten av tydligt formulerade kvalitetskriterier/lärandemål. Deltagaren får några konkreta tips på hur man kan göra rent praktiskt i undervisningen. Ett par praktiska exempel/övningar ingår.
  • Hur undviker vi att hamna i en grammatisk rättningsfälla och i stället ger en återkoppling på kommunikativa färdigheter utifrån kunskapskraven? Vi tar upp några exempel på kommunikativa färdigheter som nämns i kunskapskraven för sfi och diskuterar även vad det innebär att ge en processinriktad återkoppling. Ett par praktiska exempel/övningar ingår.
  • Hur ger vi en effektiv återkoppling som leder eleven framåt i skrivutvecklingen? Vi övar oss i konsten att sätta fingret på vad eleven behöver öva på och utveckla i nästa steg och utifrån det planera för adekvat stöttning. Ett par praktiska exempel/övningar ingår.

Upplägg
Webbinariet sker online i det digitala verktyget Zoom. Du får en länk och ett lösenord mejlad till dig som du klickar in på när det är dags för webbinariet. Under webbinariet varvas teoretiska genomgångar med praktiska övningar.

Övningar och gruppdiskussioner
För att arbeta med övningarna och delta i gruppdiskussioner placeras deltagarna vid flera tillfällen i så kallade ”breakout rooms”. Efter en avslutad gruppdiskussion återvänder man till det gemensamma mötesrummet för återkoppling i helgrupp.
 
Arbetsmaterial
Arbetsmaterial till två av gruppuppgifterna kommer att mejlas till deltagarna i förväg. Varje enskild deltagare förväntas att skriva ut materialet och ha det tillgängligt under webbinariet. Vidare behöver varje deltagare ha ett tomt A4-papper och en penna till hands.

Chatt
Under pågående föreläsning kan deltagare ställa frågor via chatten. Viktigt är då att chatten är inställd på ”Everyone”. Frågorna besvaras antingen under eller efter föreläsningen.

Namn, röst och bild
Deltagarna ombeds att i samband med anslutning till webbinariet skriva sitt för- och efternamn. Detta kommer att fungera som en virtuell namnskylt under webbinariet.

För att kunna se varandra och underlätta kommunikation under webbinariet är det önskvärt att varje deltagare har sin webbkamera påslagen. Mikrofonen ska däremot vara avstängd så länge man inte deltar i ett pågående samtal.

Info och anmälan

Kommande tillfällen i augusti
25 augusti:  kl 9.00-11.00
25 augusti: kl 14.00-16.00
Öppet för anmälan individuellt och för arbetslag.

Är ni ett arbetslag och önskar en annan tid?

Välkommen med er förfrågan! Datum och tid enligt överenskommelse. Mejla till info@ivanaeklund.se

Målgrupp: sfi-lärare och språkstödjare

Längd: ca 2 tim inkl. rast (10 min) och ett par stående mikropauser

Antal deltagare: För att kunna hålla interaktiv dialog under webbinariet, är antalet platser vid ett tillfälle begränsat till max 12-14 personer.

Pris: Normalpriset är 480 kr per person exkl. moms.

Vid en enskild arbetslagsbokning av endast 5-6 deltagare är priset 580 kr per person exkl moms.

Arbetslag som bokar fler än 10 platser får mängdrabatt på 10% av det sammanlagda priset.

Plats: Online via mötesverktyget Zoom. Deltagaren ansluter enkelt via en länk och ett lösenord.

Anmälan:
Mejla till info@ivanaeklund.se
Ange följande uppgifter:

  • datum/tid för webbinariet
  • antal anmälda personer
  • för- och efternamn (deltagare)
  • mejladress(er)
  • faktureringsuppgifter (faktureringsadress, organisationsnummer och referens till fakturan samt ev. uppgifter för fakturering via e-post eller e-faktura)
  • en eventuell rabattkod
  • eventuella frågor
OBS! Anmälan är bindande!

 
 

Sagt av tidigare deltagare:
"Ett mycket givande webbinarium om formativ bedömning, och som vanligt med många konkreta tips. Alla som var med var mycket nöjda och tyckte att de hade fått mer "kött på benen" och en liten knuff i rätt riktning."


..........................................

"Den här eftermiddagen löste upp lite tankar och det kändes som att saker och ting för på lite bättre plats. Jag fick flera aha-upplevelser."