Ämneskunskaper och olika ämnens specifika språkbruk hänger ihop. Det betyder att du behöver göra ämnesdidaktiska val utifrån ett språkperspektiv. Förhållningssätt, attityder och val av arbetssätt inom vuxenutbildningen är avgörande för flerspråkiga elevers kunskapsutveckling.


Uppdragsutbildningen Språkinriktad ämnesundervisning på Komvux är en heldagsutbildning och bokas via Lärarfortbildning AB. Utbildningen passar även lärare som undervisar inom yrkes-sfi.