Tillgänglighet med QR-koder

Några av de mest oumbärliga verktygen i den digitala verktygslådan är de med vars hjälp du kan skapa och avläsa qr-koder

Vad är en qr-kod?
En qr-kod är en tvådimensionell streckkod i form av en kvadratisk bild som fungerar som ett slags ”adresskort” eller ”motorväg” till ett specifikt digitalt innehåll som antingen finns publicerat någonstans på webben eller ligger sparat i en molntjänst. Det digitala innehållet blir liksom inbäddat i själva qr-koden. Genom att skanna in qr-koder med sin mobil eller surfplatta, laddas det inbäddade innehållet upp och blir synligt/läsbart/hörbart. För att avläsa/skanna in qr-koder behövs antingen en mobilkamera med en avläsningsfunktion (på iPad/iPhone, läs mer här) eller en speciell app (en qr-kodläsare) som man behöver ladda ner från AppStore eller GooglePlay (t.ex. en som heter Cloud QR Skanner).

IMG_0710jpg

Bryggan mellan det analoga och det digitala
Vinsten med att använda qr-koder i undervisningen är att du kan göra digitalt och multimodalt innehåll på ett mycket smidigt sätt tillgängligt för dina elever, även analogt. Eleverna kommer åt digitalt undervisningsmaterial via sina egna mobiler och kan därmed öva och repetera när som helst och var som helst det passar dem, i och utanför klassrummet.

Eleverna får fler möjligheter att öva språket med hjälp av multimodalt material men de får samtidigt ett större ansvar, vilket är helt i linje med läroplanen och vuxenpedagogiska principer. (Förklaring: Multimodalt material = ett material som kombinerar text, bild, rörlig bild och ljud.)

I klassrummet räcker det ofta att visa en qr-kod på tavlan för att eleverna ska kunna skanna in den (t.ex. med hjälp av Classroomscreen). Sedan gör de uppgiften. Uppgifter, instruktioner och material som görs tillgängliga med hjälp av qr-koder behöver således inte alltid finnas analogt på papper också. På det viset är qr-koder snälla mot miljön, du slipper stå i kö vid kopiatorn och eleverna slipper få en massa papper utdelade i onödan.

De pedagogiska vinsterna med qr-koder har även de med tillgänglighet och multimodalitet att göra. När du ger eleven ett analogt material att arbeta med på lektionen eller som läxa och det finns en qr-kod på pappret alldeles bredvid ordlistan, texten eller den grammatik som eleven ska öva på, utgör qr-koden en brygga mellan det analoga och det digitala. Eleven arbetar analogt, men har samtidigt tillgång till ordlistan/texten/grammatiken även i en multimodal form och kan på så vis få multimodalt stöd och repetition när helst hen behöver: se, läsa och höra genomgången, inläsningen och exemplen.

En inläst ordlista/text/grammatik fungerar också som en form av återkoppling eftersom eleven kan ju jämföra sitt arbete/resultat/läsning/uttal med förlagan. På så vis utvecklar eleven sin studieteknik samt förmågan till självbedömning och metakognition.

Enligt vuxenutbildningens läroplan ska eleverna lära sig att använda digitala verktyg och medier för eget lärande. Där kan qr-koder absolut vara ett steg på vägen.

Tre kreativa tips på användning av qr-koder

 • En tipspromenad med frågor inbäddade i qr-koder. Då kan frågorna bestå av video och ljud också.
 • Det är vanligt med allehanda bilder på väggarna i klassrummet. Dessa bilder kan med fördel kombineras med qr-koder som gömmer illustrerande, förklarande och utifrån vardags- och vuxenperspektivet intressanta videoklipp. Det finns mycket användbart att hitta på Youtube som kan väcka elevernas nyfikenhet och öka motivation.
 • Vid grupparbeten. När eleverna gruppvis ska arbeta med lite olika ämnen, bilder eller frågor, kan du skapa qr-koder med de olika ämnena/frågorna/bilderna och helt enkelt låta eleverna välja en qr-kod. Då blir uppgiften hemlig tills de har skannat in "sin" qr-kod.

Hur gör man en qr-kod?
På datorn använder jag alltid ett superenkelt webbaserat verktyg som heter skapaqrkod.nu. Det enda jag behöver är en url-länk att bädda in i qr-koden. En färdig qr-kod fungerar på samma sätt som en jpg-bild och därför kan du högerklicka på qr-koden för att kopiera den (som en bild) och sedan klistra in "bilden" där du vill ha den, t.ex. i ett Word-dokument.

Jag har också en app att skapa qr-koder med och den använder jag när jag vill bädda in digitalt innehåll som inte ligger på webben, dvs. sådant som det från början inte finns en url-länk till. Appen som jag rekommenderar heter Cloud QR och kostar 50 kr men är absolut värt det (fördel: svensk, många funktioner, reklamfri, enkel). Det är faktiskt en stor fördel att kunna skapa qr-koder från flera källor som du initialt bara har lokalt på din egen mobil/surfplatta. Innehållet laddas först upp till molnet som appen är kopplad till (därför behövs ett konto med inloggning och betalning). Därefter skapas en qr-kod av url-länken som appen automatiskt genererar (inget du själv behöver tänka på).

Exempel på innehåll som du generellt kan lägga in i en qr-kod:

 • Videoklipp (t.ex. från Youtube eller SvtPlay)
 • Självrättande läs- och hörförståelser (t.ex. från Google Formulär eller Forms i Office365)
 • Bilder och bildspel som bildstöd
 • Ord/text eller teckning
 • Dokument
 • Röst- och ljudinspelning (t.ex. uttal av ett svårt ord)
 • Auditivt stöd för skriftliga instruktioner
 • Url-länkar till hemsidor
 • För mer inspiration klicka här

Till denna Cloud QR-app finns även en tillhörande tvillingapp som heter Cloud QR Skanner och den är gratis (fördel: svensk och reklamfri). Den kan eleverna gärna ladda ner till sina mobiler och använda för att skanna alla slags qr-koder.

Om du vill veta mer om appen Cloud QR, titta gärna på www.cloud-qr.se .