Vuxenutbildningen – och särskilt sfi – behöver utgå från elevernas tidigare kunskaper och erfarenheter. Hämta information, inspiration och stöd kring kartläggning och litteracitet när det gäller vuxna andraspråksinlärare.

Läs mer