Återgå till blogg
Självrättande appar och formativ bedömning

Hur vet du att eleven lär sig det du vill att hen lär sig? Vet eleven själv vad hen ska lära sig? Få tips för hur du kan undervisa mer formativt även när eleverna tränar språket med hjälp av självrättande språkträningsappar. Snabbast är inte bäst!

Läs mer
Självrättande appar för sfi

Det finns 3 digitala självrättande språkträningsverktyg för sfi-undervisning som jag rekommenderar att ha i verktygslådan: Alfavux, Läskod och Hej svenska. De är vuxenanpassade, multimodala, interaktiva och har en inbyggd progression.

Läs mer