Undervisa mer formativt: Använd verktyget för att förtydliga innehåll i videoklipp, aktivera eleverna under tiden de tittar och få samtidigt in återkoppling.

Läs mer