Språkträning med Quizlet

Quizlet är ett pedagogiskt uppbyggt digitalt verktyg som jag ser som en fantastisk resurs för elevernas lärande. Det underlättar mängd- och färdighetsträning samtidigt som det är formativt och kan göra din undervisning mer varierande när det gäller att öva och repetera ord, fraser och grammatik. Det finns interaktiva uppgifter att jobba med individuellt och spel att spela i grupp. Självrättande test som genereras automatiskt finns också. Quizlet är interaktivt, multimodalt, självrättande och anpassningsbart.

Jag rekommenderar att de ord, begrepp och fraser som eleverna övar på och repeterar med hjälp av Quizlet är de samma som du och dina elever för närvarande arbetar med. Det är relevansen i innehållet som gör användandet effektivt. Det är bra om varje elever kan jobba med samma ordförråd/fraser så länge som hen behöver och göra det på ett varierat sätt. Där funkar Quizlet jättebra.

Så här funkar Quizlet
Quizlet är ett spelverktyg för språkträning, ett testverktyg och en frågesport. Eftersom det är ett s.k. skalverktyg, kan du anpassa innehåll och svårighetsgrad efter just dina elevers behov. Det finns flera olika spel/aktiviteter samt ett självrättande test inbyggda i Quizlet men för att de ska fungera, behöver du mata in de ord, begrepp eller fraser som du vill att dina elever övar på. Du måste också förse varje ord/fras med en definition antingen i form av en verbalskriftlig beskrivning eller en bild. Det finns en bildbank i Quizlet men du kan också ladda upp egna bilder.

Så snart du har skapat ett eget konto i Quizlet, kan du också börja söka efter andras färdiga spel och ordlistor och spara dem och använda dem. Där fungerar Quizlet på samma sätt som t.ex. Kahoot!.
Spel och aktiviteter i Quizlet
När du har lagt in en egen lista med ord, begrepp eller fraser, genererar Quizlet automatiskt samtliga spel - till varje enskild ordlista (se bilden ovan). Varje enskilt spel har separata inställningar där du kan ställa in vilken typ av stöttning eleven ska få, hur många ord som eleven ska öva på åt gången eller om om det är ordet eller beskrivningen som ska komma upp först. En vanlig individuell arbetsgång är att eleven börjar med att öva med hjälp av vändbara träningskort (t.ex. ord/bild med ljud), fortsätter sedan med matchningsuppgifter med flervalsalternativ, går vidare till att själv skriva definitioner (utan ljud) och slutligen övar på att lyssna och skriva (diktamen). Alla spel och uppgifter är självrättande och eleven får hela tiden en snabb korrektiv återkoppling.

Det finns alltså en talfunktion i Quizlet, vilket innebär att allt som är text läses upp när eleven använder verktyget. I gratis versionen är det vanlig talsyntes med datorröst som gäller men i betalversionen kan du läsa in allt själv med din egen röst, vilket är helt klart att föredra. Talsyntes har sina brister men kan vara bättre än ingenting.

Här nedan presenterar jag Quizlet med hjälp av ett eget spel som jag kallar Korta meningar och som passar för A- och B-nivå. Klicka på länken, så kommer du till spelet. Det går utmärkt att använda det med dina egna elever, om du vill.

1. Vändbara kort (Flashcards)
Flashcards är vändbara kort med ett ord eller en fras på ena sidan och beskrivningen/bilden/definitionen på den andra. I inställningar kan du välja att göra individuella anpassningar som handlar om vad eleven ska se: bara ordet/frasen, bara bilden/definitionen eller både och. Tack vare uppläsningsfunktionen kan eleven höra på ordet/frasen. Kortet vänds när eleven klickar på det och kan vändas fram och tillbaka hur många gånger som helst.Lärkort (Learn)
Learn går ut på att matcha bild/definition med rätt ord/fras/begrepp.


Skriva (Write)
Modulen Write är just vad namnet antyder - utifrån bilden/definitionen tränar eleven på att skriva orden/fraserna/begreppen. Om eleven inte vet, kan hen klicka fram ett visuellt stöd.  


Diktamen (Spell)
Modulen Spell brukar vara elevernas favorit. Övningen går ut på att höra "begreppet" och sedan skriva det medan man har "definitionen" som stöd. Det går att klicka på högtalaren många gånger för att höra ordet/frasen så många gånger man behöver. Om eleven skriver något felaktigt, korrigeras felet visuellt varpå eleven gör ett nytt försök. Den visuella korrigeringen fungerar samtidigt som stöttning och förklaring och ger eleven möjlighet att bli medveten om vad som blev fel och varför och hur det ska korrigeras. Det är en funktion som bidrar till att utveckla elevens förmåga till självbedömning och metakognition.


Självrättande test
Testmodulen generas automatiskt för varje lista med ord/fraser men du både kan och bör göra lämpliga inställningar av olika slag, inte minst som en form av individanpassning. Testuppgifterna kan också skrivas ut och göras av eleverna analogt med efterföljande manuell rättning.Quizlet Live
Modulen Quizlet Live är en interaktiv och kollaborativ frågesport att använda i helklass (minst 4 deltagare krävs). Eleverna ansluter sig till spelet med hjälp av en kod, skriver in sina namn och blir automatiskt uppdelade i grupper. De som är i samma grupp måste samarbeta för att kunna svara på frågorna i frågesporten. Obs! Samtliga elever i gruppen måste ha tillgång till en egen digital enhet under spelets gång eftersom man letar efter rätt svar tillsammans och det rätta svaret finns bara på en av enheterna. Eleverna i gruppen ser alltså olika svarsalternativ på olika enheter och det är därför aktiviteten är kollaborativ och interaktiv. Hur roligt, effektivt och formativt som helst.

Under Corona-pandemin har Quizlet lanserat en variant av Live-spelet som inte kräver att eleverna sitter fysiskt samlade i klassrummet, utan kan delta i gruppspelet via egna enheter på distans. Dessutom har det kommit en integration med videomötesverktyget Zoom.

Pedagogiska fördelar med Quizlet - sammanfattning

 • multimodalitet (text, bild och ljud i samspel)
 • interaktivitet (eleven övar språket aktivt, individuellt eller i grupp)
 • variation av uttrycksformer (läsa, skriva, lyssna, säga efter)
 • inbyggd progression (från presentation till övningar av olika svårighetsgrad)
 • individanpassning (vad, hur, när, var, hur länge, på vilket sätt)
 • stöttning (bildstöd, visuell och auditiv hjälp)
 • formativ återkoppling (självbedömning, snabb korrektiv återkoppling)
 • repetitivt, bra för mängd- och färdighetsträning
 • tillgänglighet via webb eller app (länk, qr-kod, bädda in)
 • variation (samma innehåll men olika aktiviteter)
 • innehållet kan kopplas till ett aktuellt lärandemål
 • ökad elevdelaktighet
 • möjlighet att dela spelen med varandra och att söka efter färdiga spel som andra har gjort

Att göra Quizlet tillgängligt för eleverna - tre alternativ
 1. Ge eleverna en länk
 2. Använd länken, skapa en qr-kod och ge den till eleverna. På så vis kan du skapa planscher som lätt blir tillgängliga i klassrummet och eleverna kan använda sig av dem vid behov. Qr-koder gör spelen tillgängliga även utanför klassrummet och det funkar alldeles utmärkt att spela på mobilen.


3. Bädda in ("embed") ett spel på skolans lärplattform eller klassens blogg enligt exemplet här under. I nedre högra hörn ser du en knapp, en rullmeny (choose a study mode). Där väljer man vilket spel man vill spela.

Nackdelar med Quizlet?
Den största nackdelen är möjligen att verktyget är på engelska men å andra sidan kan det motverkas genom en noggrann introduktion och presentation av varje spel, så att eleverna lär sig funktionerna och sättet att jobba med de olika aktiviteterna. Det brukar inte vara något problem. I början spelar ni tillsammans, sedan introducerar gamla elever de nya och allt rullar på. Jag har goda erfarenheter av arbetssättet redan på A-nivå och engelskan har aldrig varit något problem.

En annan nackdel är den begränsning som finns i gratis versionen av Quizlet - datorröst för uppläsning. Om du vill kunna spela in din egen röst för uppläsning av orden och fraserna, måste du ha en prenumeration på Quizlet. Som jag redan har antytt kan det vara värt att satsa på en prenumeration. Kostnaden är låg (knappt 300 kr/år). Då slipper du reklam också. Och det finns faktiskt inget som hindrar att skolan köper ett abonnemang som delas av ett arbetslag. Jag rekommenderar absolut att satsa på abonnemanget för Quizlet är värt det.

Konto och inloggning
Oavsett man väljer att ha en gratis version eller en betalversion av Quizlet, måste läraren/lärarna skapa ett konto med inloggning till sig själv/själva. Eleverna behöver varken konto eller inloggning. De deltar via länk/kod.


Varsågod, några färdiga spel att testa
Avslutningsvis bjuder jag på mitt eget Quizlet-material för A- och B-nivå. Det handlar om grundläggande ordförråd och grundläggande läs- och skrivinlärning.

Prepositioner (på, i, bredvid, bakom...)
Yrken
Färger
Mat och dryck
Kroppen
Frukt och grönsaker
Min, din, hans, hennes, vår, er, deras
Familj
Bokstäver
Rum
Månader​​​​​​​
​​​​​​​Höger - vänster​​​​​​​
​​​​​​​Hus​​​​​​​