SnapType: ett verktyg för skrivstöd

Appen SnapType är det perfekta stödverktyget för elever som har svårt att skriva för hand och riskerar att misslyckas eller inte hinna med en uppgift som de har framför sig i tryckt form på papper eller i en lärobok. Sfi-elever som har grundläggande läs- och skrivundervisning kan ibland behöva fokusera mer på själva språket och hur man formulerar sig i skrift, än på hur man formar bokstäver. Handskrift kräver mycket energi och är tidskrävande och om syftet med uppgiften inte är att just forma bokstäver, så är digitalt skrivande att föredra.

Med stöd av verktyget SnapType kan eleven som antingen har svårigheter att skriva för hand eller är i början av sin läs- och skrivutveckling känna sig mer motiverad och våga skriva. Detta just för att man flyttar fokus från att mödosamt forma bokstäver med en penna till att ägna sig åt uppgiftens kärna och jobba med språkutveckling. På det viset kan SnapType fungera som ett verktyg för skrivstöd och hjälpa läraren att individanpassa undervisningen. 

Skarmavbild 2021-04-06 kl 152938png

Snaptype - en bro mellan analogt och digitalt

Med SnapType tar man ett foto av uppgiften i läroboken/på pappret eller laddar upp en pdf-fil så att eleven kan skriva in sina svar digitalt direkt i pdf-dokumentet. Det går att placera skrivrutor och skriva var som helst på skärmen och man kan även t.ex. rita streck mellan två saker som ska paras/matchas ihop eller ringa in ord med fingret. För att lättare läsa/se texten/bilden på skärmen kan eleven zooma in den. När eleven är klar med uppgiften, delar hen den trådlöst eller via mejl med läraren.

Verktyget kan vara mycket praktiskt att använda inte minst vid distansundervisning


Verktyget passar alla åldersgrupper och finns både i gratisversion och i en pro-version för såväl iPad/iPhone som Android. Läs mer om SnapType genom att klicka på länken högst upp i inlägget.