Snabb återkoppling med digitala skrivtavlor

Fördelen med skrivtavlor, analoga som digitala, är att alla elever levererar sina svar samtidigt och får en omedelbar återkoppling, vilket gör att den här typen av aktiviteter mycket formativa (Dylan Wiliam). När eleverna tvingas ta ställning i en fråga och avge sitt svar, ökar deras delaktighet. Vidare gör förväntan om belöning i form av positiv bekräftelse att var och ens hjärna producerar dopamin som är ett ämne som gynnar lärande, bl a genom att vi blir mer alerta och minns bättre.

Analoga miniwhiteboards som eleverna skriver på för hand för att snabbt avge sina svar i klassrummet har funnits länge. Nu har de fått digitala kusiner för handskrift och det har sina fördelar. Att repetera och träna språket med hjälp av skrivtavlor ger undervisningen mer variation och även interaktion ökar.

Det finns en mängd olika digitala skrivtavlor att välja mellan och i det här inlägget tipsar om tre stycken.  De är enkla att använda, kräver inte nödvändigtvis några konton/inloggningar och är gratis:

 1. Classroomscreen 
 2. Educreations
 3. whiteboard.fi 


Förutom att det inte blir kladdigt när man suddar, har digitala skrivtavlor en betydande fördel jämfört med de analoga: eleverna kan samtidigt, och så att säga på köpet, utvecklar sin grundläggande digitala kompetens.

De lär sig bl.a. att

 • öppna/stänga verktygen/apparna
 • förstå och hantera ikoner på skärmen (att förstå och tolka symboler ingår i kunskapskraven och de digitala symbolerna faller dessutom under begreppet digital litteracitet)
 • att förstå och utföra enkla, digitalt relaterade instruktioner (klicka, radera, ladda om, ikon, lägga till/ta bort m.fl.)

Verktyget whiteboard.fi har ytterligare ett plus i jämförelse med analoga skrivtavlor - det kan användas interaktivt eftersom det är ett slags online whiteboard-klassrum för "engångsbruk". Det betyder att innehållet på alla elevers/gruppers individuella whiteboards kan projiceras samtidigt och i realtid på din dator så att alla kan ta del av allas svar inför återkopplingen. Eleverna kopplar upp sig med hjälp av en engångskod (ungefär som i Kahoot). När alla elever har svarat och återkoppling har getts, kan du som lärare tömma allas skrivtavlor med ett enda klick på din dator.
Se gärna en presentationsvideo om hur whiteboard.fi fungerar.


Tips på aktiviteter med skrivtavlor
Förutom att använda skrivtavlor till att skriva ner ett svarsalternativ vid återkopplingar med hjälp av flervalsfrågor, kan man skapa aktiviteter som jag kallar snabbdiktamen. Vid en snabbdiktamen handlar det inte om att skriva sammanhängande texter eller meningar, utan bara enstaka ord, enkla uttryck eller siffror.


En snabbdiktamen passar bra för snabb återkoppling efter en övning eller genomgång, som uppvärmning och repetition i början av lektionen eller som en avslutande aktivitet i slutet av en lektion när man har lite tid över. Du ställer frågan, eleverna skriver svaret och vänder sina skrivtavlor mot dig så att du kan se vad de har skrivit och ge återkoppling. Det är också möjligt att använda sig av kamratåterkoppling först. Delaktighet och interaktivitet i klassrummet ökar.

Några exempel på vad som passar för en snabbdiktamen:

 • tal 1-10, 10-100, 100-1000
 • vokalljud
 • ord som ingår i basordförrådet, t.ex. veckodagar, månader, färger osv.
 • stavning av nya ord
 • klocka och datum
 • uttryck för väder
 • rita grundläggande geometriska former
 • förkortningar för mått, längd, volym och vikt