Skrivverktyget Pages

Appen Pages är ett förträffligt skrivverktyg/ordbehandlingsprogram och en interaktiv skrivtavla. Pages är Apples motsvarighet till Microsofts Word och ingår gratis i basutbudet på iPad och iPhone. Appen är alltså ett skrivverktyg med med ett flertal fiffiga funktioner som kan användas formativt i sfi-undervisningen och stötta eleverna i deras läs- och skrivutveckling.

Skriva, spela in, lyssna
Eleverna kan använda Pages för att lägga in bilder och symboler och skriva ord och texter både för hand och digitalt. Sedan, genom att också spela in sin röst direkt i appen, kan de lyssna på sig själva och på ett formativt sätt utveckla sin läsning, uttal och metakognition. För bra för att inte utnyttja, tycker jag. Eller?

Skrivtavla för formativ återkoppling i grupp
Tack vare ritfunktionen som gör det möjligt att skriva för hand fungerar Pages utmärkt som en skrivtavla för snabba formativa återkopplingar i helgrupp - du ställer en fråga, eleverna skriver svaret och vänder skrivtavlan mot dig varpå du ger/får återkoppling.

Flippa klassrummet
Genom att använda funktionerna i Pages och kombinera dem med appen Röstmemo (som även den ingår på iPad och iPhone) och den likaså inbyggda funktionen skärminspelning kan du flippa klassrummet och visualisera dina genomgångar och instruktioner utan att behöva skaffa extra appar som ofta kostar pengar. För att därefter redigera och klippa ihop film och ljud funkar iMovie perfekt. Och iMovie ingår också i basutbudet på iPhone och iPad. Med lite kreativitet och uppfinningsrikedom kan du alltså börja flippa klassrummet utan en massa specialverktyg.


Se min videomanual Appen Pages - en multimodal skrivtavla:Se min videomanual Skärminspelning med en rörlig musmarkör på iPad: