Lektionsstruktur med Classroomscreen

En undervisningsstruktur som eleverna känner igen sig i, avgränsade delmoment och tydliga instruktioner inklusive genvägar till stöttning under arbetets gång bidrar till ett tryggt klassrumsklimat, effektivare undervisning och förhoppningsvis även ett bättre och mer självständigt lärande.

Classroomscreen är en webbaserad digital resurs som ger eleverna stöd i att förstå vad och hur de ska göra och hjälper dem också att hålla fokus medan de arbetar med en uppgift. Tack vare widgetar som finns inbyggda i Classroomscreen har du tillgång till ett tiotal mycket användbara funktioner för formativ undervisning. Du använder Classroomscreen i klassrummet medan lektionen pågår. Du förbereder klassrumsskärmen (eller flera) på din dator eller surfplatta och projicerar sedan sidan via en projektor. Du har den som en öppen flik i din webbläsare. Det kan se ut ungefär som på bilden längre ner. Läs mer om hur verktyget funkar här. Och här står det hur Classromscreen kan användas vid distansundervisning.

Classroomscreen fungerar på alla plattformar och "nya modellen" finns i en gratis version och i en betalversion. Och verktyget fungerar på svenska, vilket förstås är ett plus. Det är bara att ställa in svenskan som gällande språk.

Skapa ett konto med inloggning, så kan du spara dina namnlistor och vissa inställningar. I betalversionen kan man även spara sina olika skärmar, men att skapa en skärm från noll tar bara några minuter, så gratis varianten räcker gott och väl.

Det finns även en "äldre modell" av Classroomscreen (Classic) tillgänglig och den funkar utan inloggning och passar bra att använda på en surfplatta eller mobil där man kan spara länken på hemskärmen som en "app". På det viset kan t.ex. eleverna använda skrivtavlan för handskrift för snabba återkopplingar i helgrupp.

Hur används Classroomscreen?
Det är väl genomtänkt vilka typer av funktioner som finns att välja i verktyget. När du startar Classroomscreen är skärmen tom och det är endast en slumpmässigt vald bakgrundsbild som visas (som du lätt kan ändra och anpassa som du vill). Beroende på vad du är i behov av under din kommande lektion gör du dina val av funktioner och det gör du genom ett klick på respektive widget (ikon) längst ner på skärmen. Menyn ser ut som på bilden här nedan:

Skarmavbild 2020-12-01 kl 103227png

En mycket bra funktion som tillkom som en följd av ökad distansundervisning är möjlighet att använda webbkamera direkt i verktyget. Man väljer webbkamera-funktionen via knappen "media".

De verktyg du väljer hamnar på din skärm och blir tillgängliga för användning. Här är ett exempel på hur det kan se ut:

Skarmklipp 2020-07-05 114751png

Funktioner (widgetar) som du kan välja:

 • skrivruta med en enkel textredigerare inkl. möjlighet att klistra in en bild eller lägga till en klickbar länk
 • en skrivtavla för handskrift och för att rita (liten eller i skärmstorlek)
 • qr-kodgenerator med möjlighet att skapa och visa qr-koder (lär mer om qr-koder här)
 • verktyg för att kasta tärning
 • verktyg för att slumpa fram namn på elever som ska besvara en fråga (”no hands up”) 
 • trafikljus för snabb återkoppling
 • ljudnivåmätare
 • klocka och kalender
 • äggklocka/timer
 • symboler för arbetsform med fyra alternativ: var tyst, viska, fråga en granne, arbeta tillsammans
 • infoga videoklipp och bilder
 • webbkamera
 • verktyg för s.k. exit tickets (återkoppling i form av en ”utträdesbiljett”). Funktionen heter ExitPoll, nås via konto-panelen och öppnas alltid i ett nytt fönster.
Skarmklipp 2020-07-05 115836png

Classroomscreen är exempel på ett hjälpverktyg. Fast struktur, tydliga instruktioner och tillgång till stöttning är exempel på formativa strategier och Classroomscreen är ett verktyg som gör det enklare för dig att undervisa formativt.

Alla elever behöver struktur och tydliga instruktioner för att kunna lära. Men elever med koncentrationssvårigheter och sfi-elever som saknar studievana kan bli särskilt hjälpta av att tydligt se ramarna för en uppgifts genomförande: Vad ska jag göra? Hur och med vem ska jag jobba? Hur lång tid har jag på mig? När ska uppgiften vara klar? Om arbetspasset är längre, kan äggklockan t.ex. tala om när det är dags att ta en mikropaus. Sådant är jätteviktigt för elever i behov av struktur.

Vilka pedagogiska fördelar har Classroomscreen?

 • främjar ökad delaktighet och elevens ansvar för sitt eget lärande
 • gör det möjligt att tydliggöra mål för arbetsområdet
 • förtydligar både ett VAD och ett HUR för eleven
 • främjar kamratstöd
 • främjar utveckling av elevens förmåga till självbedömning
 • fungerar för snabba återkopplingar i klassrummet (skrivtavlan, exit tickets, namnslumpare)
 • bidrar till digitaliseringen av undervisningen och möjliggör nya arbetssätt i klassrummet
 • främjar elevernas digitala kompetens
 • främjar formativ undervisning