Frågesport med Plickers

Digitalt och analogt samtidigt
Det digitala responsverktyget Plickers kräver inte att eleverna har tillgång till egna digitala enheter för att kunna spela. De använder nämligen analoga svarskort, vilket är en fördel när det inte finns 1:1 utrustning. Därför är Plickers ett av mina favoritverktyg verktyg att använda.

Plickers är ett mycket användbart digitalt responsverktyg med vars hjälp du kan skapa variation i undervisningen och göra den mer formativ. Verktyget lämpar sig för flervalsfrågor (med 2- 4 alternativa svar), rätt-/fel-frågor och s.k. opinionsmätningar för att ta reda på hur eleverna tänker i en viss fråga. Tack vare dessa frågetyper fungerar Plickers som komplement till andra typer av responsverktyg så som t.ex. Kahoot! eller Mentimeter.

Plickers skiljer sig från Mentimeter och Kahoot! och därför kan undervisningen bli mer varierad om du använder alla tre verktygen - vid olika tillfällen och för olika syften före, under och efter t.ex. en genomgång. 

Så funkar Plickers
Du behöver öppna ett (gratis) konto på plickers.com och sedan också ladda ner en tillhörande app till din mobil/surfplatta. Du behöver alltså båda delarna för att kunna använda Plickers i klassrummet.

I webbverktyget skapas set med flervalsfrågor med 2-4 svarsalternativ (bildfrågor funkar) och här administreras också grupper och svarskort, noteras och sparas resultat mm. Ett set kan ha max 5 frågor. Du kan skapa många olika set.

Via webben hämtar du också och skriver ut de analoga svarskorten med unika tvådimensionella koder på som eleverna ska använda för att leverera sina svar (se bilden nedan). Du hittar svarskorten i menyn under ”help”. I klasslistan tilldelar du varje elev ett unikt, numrerat kort. Därmed kan du också följa svarshistoriken för formativ bedömning.

plickers_kortpng

Som sagt laddar du också ner gratis appen Plickers och loggar in på ditt konto. Appen behövs för att kunna göra följande:

 • styra spelet
 • skanna elevernas analoga svarskort

Appen och datorn kommunicerar med varandra. Det är via Plickers på datorn som är uppkopplad mot projektor som klassen ser frågorna och svarsalternativen när man spelar. För att svara, använder eleverna de svarskorten.

Så här går det till:

 • Eleverna avger ett svarsalternativ (A, B, C, D) genom att vända kortet och den fyrkantiga koden med ”rätt svarssida” uppåt (sida A, sida B osv).
 • Du skannar in koderna med appen i mobilen/surfplattan och ser direkt vem som svarar vad.
 • Med ett klick i appen visar du svarsfördelningen och det korrekta svaret på datorn (via projektorn).
 • Via appen styr du manuellt när nästa fråga ska komma upp.

Vinster och fördelar:

 • Alla svarar samtidigt och tillsammans = formativt
 • Omedelbar återkoppling = formativt
 • Tid mellan frågorna för motivering av svaren = tillfälle för interaktion
 • Blandning av digitalt och analogt = tillgänglighet
 • Svarshistorik per elev = underlag för bedömning/återkoppling över tid
 • Ingen uppstartstid inför spelet eftersom ingen behöver logga in någonstans

Att tänka på:

 • Ställ frågor som är språkutvecklande och kognitivt utmanande. Be alltid eleverna att motivera/förklara sina svar - det är då lärande, språkutveckling och återkoppling sker.
 • Plickers passar för avstämning/lägeskoll/återkoppling före/under/efter en genomgång - ingen vanlig "frågesport".