Formativ bedömning med Padlet

Padlet är en interaktiv anslagstavla och samarbetsyta där användaren kan samla alla typer av digitalt innehåll – filer, bilder, länkar till uppgifter i andra digitala resurser, webbsidor, videoklipp, ljudklipp, kartor, sökmotor mm. Allt blir klickbart. Ett rit- och handskriftsverktyg finns också, liksom möjlighet att ta bild/filma/spela in ljud direkt i verktyget. Med andra ord bjuder Padlet på många spännande möjligheter när det gäller att undervisa formativt i klassrummet och på distans, skapa variation och öka elevernas delaktighet.

Anpassa bakgrund, teckensnitt och rubriker så som det passar ditt syfte och välj en lämplig mall för sortering och placering av innehållet i Padleten. Det finns ett flertal olika alternativ för hur materialet kan sorteras/läggas upp på ”tavelytan” för bästa struktur och överskådlighet. 

Skarmklipp 2020-07-27 125744png

  • T.ex. genom att välja mallen "Hylla", skapar du avgränsade spalter enligt modellen en spalt - en fråga (som eleverna besvarar i just den spalten) eller en spalt - en viss typ av information/innehåll för att samla och kategorisera material för exempelvis ett temaarbete eller presentera lärandemål inför ett nytt arbetsområde. Mallen passar också utmärkt för att samla in olika språkliga lösningar på en uppgift (genom att eleverna själva skriver in sina svar/förslag där)
  • Med hjälp av mallen "Canvas" kan du skapa tankekartor och flödesscheman av olika slag för att synliggöra samband och sammanhang.
  • Med mallen "Map" kan du och eleverna arbeta med att placera olika länder och städer med tillhörande information på kartan och sedan presentera dessa. 
  • Med mallen "Timeline" kan du skapa tidslinjer och visualisera kronologi vid återberättande av händelser, berättelser eller filmer.
  • Med mallen "Ström" eller "Backchannel" kan du samla in elevernas kommentarer/reflektioner kring en fråga.
  • Mallen "Vägg" passar t.ex. för att samla in elevernas redovisningar som därigenom blir tillgängliga för alla att ta del av.


Padlet ett system för att få in allas svar samtidigt, vilket är ett formativt arbetssätt. Padlet användas t.ex. för reflektioner, sammanfattningar, tankekartor, händelseförlopp, olika språkliga lösningar på en uppgift, återkoppling och som exit tickets – alltså formativt. En bra vardagsfunktion – som även den kan användas formativt – är kommentarsfunktion och gilla-funktion under varje inlägg (ungefär som på Facebook).

Möjligheten att samla allt material som finns för ett arbetsområde på ett ställe är också praktiskt och kan utgöra en bra form av stöttning. Bädda in frågesporter (från t.ex. Quizlet eller Mentimeter) och självrättande uppgifter skapade i t.ex. Google Formulär (eller andra formulärverktyg). 

Ett annat bra sätt att använda Padlet är att samla förkunskaper/material inför ett temaarbete eller när man jobbar genrepedagogiskt enligt cirkelmodellen. Padlet kan också användas för att samla in elevernas redovisningar (texter, bilder, videoklipp eller röstinspelningar).

Som sagt: allt samlat på ett ställe, vilket kan vara en fördel att kunna göra vid distansundervisningen. Enklare att skicka en länk som innehåller allt än att skicka 10 länkar som eleverna ska hålla ordning på.

Så här funkar Padlet - en översikt

Flera användare kan skriva i samma Padlet samtidigt och allt som skrivs syns i realtid och sparas där tills du aktivt tar bort innehållet eller raderar din Padlet. Du är alltid administratör och det är du som med hjälp av inställningar styr vad eleverna får göra: de kan antingen bara se/läsa och ta del av en Padlet eller även själva skriva och skapa inlägg på tavelytan.

Du bäddar enkelt in din Padlet på elevernas blogg eller klassens lärplattform om det finns en sådan på skolan. Då kan eleverna läsa och/eller själva skriva in på anslagstavlan direkt via bloggen eller lärplattformen. För att eleverna ska kunna skriva, gilla och kommentera på Padleten, behöver man ge dem skrivbehörighet via inställningar.

Padlet är ett gratis webbverktyg med tillhörande app som fungerar på alla enheter. Finns även som ett Chrome-tillägg. Det behövs alltid ett konto och en inloggning. En Padlet delas till andra med hjälp av en länk eller en QR-kod som Padlet automatiskt genererar eller genom att bädda in den på lärplattformen/bloggen/hemsidan.

En betalversion av verktyget finns också och den erbjuder dels fler funktioner, dels ett större lagringsutrymme. I gratis versionen finns det en begränsning för hur många Padlets man kan ha aktiva samtidigt.

Här är en bra presentationsvideo:Se gärna även denna instruktionsvideo om Padlet i fall du lära dig mer.