Formativ bedömning med Mentimeter

Mentimeter är en digital resurs som gör det möjligt att bedriva en formativ undervisning med bra variation och mycket interaktion. Med hjälp av responsverktyget Mentimeter kan du skapa aktiviteter där elever svarar tillsammans och samtidigt på en och samma fråga, fast de egentligen gör det enskilt, i par eller gruppvis. Resultatet och alla svaren blir synliga i realtid och kan genast diskuteras och återkopplas. Eleverna kan få en länk till resultatsidan för att själva kunna ta del av svaren, i fall du inte tänker visa den direkt.

Både omröstningar och resultatsidan kan bäddas in på skolans lärplattformen, din blogg eller integreras direkt i en PowerPoint.

Pedagogiska vinster med Mentimeter
Den viktigaste pedagogiska vinsten med Mentimeter i undervisningen är DELAKTIGHET, INTERAKTION och ÅTERKOPPLING. När du använder Mentimeter, får du delaktiga elever och du får också igång samtal och gemensamt tänkande kring exempelvis olika språkliga lösningar. Jag betraktar Mentimeter som ett verktyg för att utmana elever språkligt och kognitivt och det bör absolut finnas i din digitala verktygslåda.

I jämförelse med t.ex. frågesportsverktyget Kahoot fyller Mentimeter en annan funktion i undervisningen och bidrar på det viset till ökad variation av arbetsformer. Visserligen har även Mentimeter en funktion för att skapa quiz/frågesport, men i gratis versionen finns det begränsningar som gör att just det inte är någon större idé. Jag rekommenderar att i stället betrakta Mentimeter som en resurs för att synliggöra olika sätt att tänka och lösa en uppgift eller för att ta reda på om eleverna har förstått en del i en genomgång innan man går vidare.

Här nedan följer några tips på hur du kan använda Mentimeter i din sfi-undervisning, dvs. vilka aktiviteter du kan skapa så att dina elever både utmanas kognitivt och utvecklar sitt språk, metaspråk och metakognition.

Språkutveckling och utveckling av metaspråket
För att göra aktiviteter med Mentimeter så formativa och språkutvecklande som möjligt, är det viktigt att alltid ha ett efterföljande (återkopplande) samtal och under det låta eleverna motivera sina svar och förklara hur de har tänkt. Vi minns bara det vi har tänkt och klätt i ord, så det är därför det är viktigt. Särskilt betydelsefullt blir det när frågorna handlar om språkliga aspekter eller bildtolkning eller text-och-bild-matchning. Det är också viktigt att eleverna tidigt övar upp sin förmåga att använda ett metaspråk (språk om språket) när ni resonerar kring olika språkliga lösningar. Där kan ett verktyg som Mentimeter vara ett bra stöd i arbetet för dig.

Exempel på olika typer av frågor/aktiviteter i Mentimeter:

Skarmklipp 2020-07-27 103728png

1. Skapa ordmoln (Word Cloud)
 • Ta reda på vilka ord/begrepp eleverna känner till inför ett arbetsområde (förförståelse, förkunskaper).
 • Ta reda på vad eleverna är intresserade av att lära sig.

2. Skapa flervalsfrågor (Multiple Choise)

 • Du ställer en fråga och eleverna väljer ett svarsalternativ som passar. Svarsfördelningen visualiseras med hjälp av staplar. Rätt/fel kan ställas in om du vill.
 • Frågetypen passar för utvärdering, lägeskoll, återkoppling, associationsövningar mm.

3. Skapa bildvalsfrågor (Multiple Choise)

 • Du ställer en fråga och eleverna svarar genom att välja en passande bild.
 • Den här frågetypen passar bra för associationsövning, matchning av text och bild, beskrivning av ett känsloläge inför/under/efter ett arbetsområde (med vanliga bilder eller med emojis).

4. Öppna frågor (Open Ended)

 • Genom den här aktiviteten där eleverna t.ex. skriver egna fortsättningar på början av en mening kan alla se allas språkliga lösningar på uppgiften. Elevernas "slut" dyker upp på skärmen i realtid och kan därefter bearbetas och diskuteras tillsammans. Varje inlägg syns i en separat ruta. Dessa svarsrutor kan synas en och en eller alla på en gång och rulla automatiskt eller klickas fram manuellt. Det ställer man in i inställningar för frågetypen.
 • Alternativet open ended passar också för reflektioner, sammanfattningar, beskrivningar, förutsägelser och, förstås, för öppna frågor av olika slag.

5. Rösta fram en vinnare (Ranking)

 • Med den här funktioner kan man rösta fram en vinnare. Det kan vara en person, en företeelse, en film eller en maträtt.

6. Opinionsmätning med en skala (Scales)

 • Skriv ett påstående per mätlinje. Välj en skala där t.ex. 1 är "håller inte med" och 5 är "håller helt med". Eleverna drar i reglaget för att lämna sitt svar på skalan. Du kan se nivåfördelningen i gruppen samt ett medelvärde.
 • Perfekt för diskussioner, debatter, argumentation och lägesbeskrivning.
7. Rangordna begrepp (Ranking)
 • Skriv ett antal begrepp, frågor eller påståenden och låt eleverna anordna/ranka dem efter betydelse. Diskutera eftersåt.

_________________________________________________________ 

Så funkar Mentimeter i gratis versionen

För att kunna använda Mentimeter, måste du skaffa dig ett konto med inloggning. Det finns en gratis version av verktyget men som alltid innebär gratisversionen vissa begränsningar. I Mentimeter är begränsningen den att du endast kan skapa två s.k. slides med frågor i varje presentation/frågeserie (se bild) men du kan ha hur många presentationer/frågeserier som helst i ditt bibliotek i Mentimeter. Dessa presentationer/frågeserier som det heter hanterar du som vilka andra "dokument" som helst: du kan redigera, kopiera, duplicera, radera, ladda ner eller dela innehåll precis som du vill.

Du kan alltid spara resultat av en omröstning och elevernas svar som pdf-fil och det går följaktligen även att skriva ut sammanställningen.

Låt dig inte begränsas av den ovan nämnda begränsningen i form av max två slides per omgång. Enligt min erfarenhet har den faktiskt ingen som helst betydelse. Varför? Därför att du gör annat med Mentimeter än att spela frågesporter (de kan du spela med Kahoot! eller Plickers) och därför behöver du inte skapa en serie med tio frågor i. För den typen av frågor som Mentimeter passar för är det alldeles tillräckligt med två frågeslides per presentation/frågeserie. Det behövs inte tio frågor för att få en snabb återkoppling före, under eller efter en genomgång eller för att få igång en diskussion kring olika språkliga lösningar. Det räcker med en eller två.

Att komma underfund med hur Mentimeter fungerar på klicknivå är ganska enkelt och intuitivt. När du har skapat ett konto och loggat in, rekommenderar jag dig att ta en liten rundtur i verktyget och sedan prova och testa lite olika inställningar i frågorna. Det finns också en del matnyttigt i form av korta videomanualer under "?" uppe till höger när du är inloggad i Mentimeter.

Hur "spelar" man?
Eleverna behöver en egen digital enhet med internetuppkoppling för att kunna delta (egen mobil funkar utmärkt). Eleverna ansluter sig till omröstningen och det finns två sätt att göra det på:

 1. Med hjälp av en kod (ungefär som i Kahoot!) som de skriver in i en ruta på www.menti.com. Du har dina slides öppna på datorn och projicerar dem på tavlan via en projektor (via Present-läge). Elevernas svar poppar upp i realtid allteftersom de skickas in.
 2. Via en klickbar länk. Du hämtar länken till respektive omröstning (via Share-knappen) och delar den med eleverna, antingen klickbar som den är eller i form av en qr-kod.

Mentimeter + PowerPoint = sant

Ett hett tips till dig som brukar använda PowerPoint är att det finns ett litet Mentimeter-tillägg till PowerPoint som gör att du kan bädda in en omröstning direkt in i din presentation och följa resultatet live utan att behöva lämna presentationen. Mycket smidigt och bra.

Se en video om hur det funkar här: