EdPuzzle: infoga förtydliganden och frågor i videoklipp

När du flippar klassrummet (dvs använder videoinspelade genomgångar) som förberedelse inför en lektion och/eller som repetition efter genomgången i klassrummet eller på distans, är det ur lärandesynpunkt viktigt att hitta sätt att skapa interaktion och få in återkoppling i samband med att eleverna tar del av videomaterialet. Där kan verktyget EdPuzzle vara till hjälp. Se gärna en presentationsvideo här.

Med EdPuzzle kan du nämligen pausa videoklippet och lägga in en anteckning (även röst) eller en bild för att uppmärksamma/förtydliga något viktigt och du kan även ställa en fråga som eleverna ska svara på. Frågorna kan vara t.ex. flervalsfrågor eller öppna frågor som eleverna måste besvara innan de kan fortsätta att titta på videon. På det viset har du möjlighet att stämma av att/om eleverna har förstått genomgången. I verktyget ser du hur många som har svarat och vad. Om eleverna har en egen inloggning, ser du hela historiken, annars blir översikten endast anonym.

EdPuzzel funkar självklart ihop med videoklipp hämtade från Youtube – både dina egna och andras. Bilden nedan visar hur det ser ut i verktyget när man har lagt in avstämningar.

Skarmavbild 2021-01-25 kl 115142png

För att använda EdPuzzle behöver du antingen skapa ett konto där eller logga in med ditt Google-konto. Som lärare är det en fördel om du har ett konto för att kunna spara ditt material, men det går att använda EdPuzzle även utan konto (s.k. open class).

Om du väljer att använda tjänsten med en inloggning, har du möjlighet att samla alla färdiga videoklipp i ”kurser” som dina elever kan logga in på (med en inloggningskod). I fall eleverna också har egna inloggningar, kan du som lärare få historik över deras tittande och svar och på så viss följa deras lärande och aktivitet mer noga. Men det är inte nödvändigt att eleverna har egna konton för att kunna ta del av det innehåll som du skapar med hjälp av verktyget. I så fall ansluter eleverna till videon via en enkel kod (t.ex. som i Kahoot) som de knappar in i appen. Appen finns både för iPad/iPhone och Android. 

När det gäller konton och inloggningar kan det vara bra att veta att EdPuzzle informerar tydligt om att de följer GDPR-lagstiftningen, så det borde inte vara något problem att kunna använda tjänsten fullt ut i undervisningen.


Pedagogiska fördelar:

Att visualisera lärandemål, kvalitetskriterier, exempel och instruktioner bidrar till att klargöra och tydliggöra för eleverna vad och hur de ska göra, vilket är en av tre huvudprocesser inom formativ bedömning. Filmade genomgångar är en form av visualisering och att filma sina genomgångar är också grunden i flippat klassrum (det "omvända klassrummet"). De två andra processerna inom formativ bedömning är att aktivera och att återkoppla. Genom att använda ett verktyg som EdPuzzle kan du alltså få ett praktiskt stöd i att aktivera eleverna under tiden de tar del av ett audivisuellt material i form av video och samtidigt jobba med återkoppling.

Se gärna min videopresentation om flippat klassrum:________________________________________________________________________________________ 
Tips att gå vidare på egen hand: Öppna Youtube och skriv "edpuzzle tutorial for teachers" i sökfältet. Du kommer att få en upp en mängd olika manualer om verktyget.