Litteracitetsverkstaden: blogg om kartläggning

Vuxenutbildningen – och särskilt sfi – behöver utgå från elevernas tidigare kunskaper och erfarenheter. Hämta information, inspiration och stöd kring kartläggning och litteracitet när det gäller vuxna andraspråksinlärare.

Läs mer
Självrättande appar och formativ bedömning

Hur vet du att eleven lär sig det du vill att hen lär sig? Vet eleven själv vad hen ska lära sig? Få tips för hur du kan undervisa mer formativt även när eleverna tränar språket med hjälp av självrättande språkträningsappar. Snabbast är inte bäst!

Läs mer
SnapType: ett verktyg för skrivstöd

Snaptype är ett effektivt skrivstöd för elever som har svårt att skriva för hand och riskerar att misslyckas eller inte hinna med när de måste måste skriva svar för hand i en tryckt textuppgift. Perfekt även vid distansundervisning.

Läs mer
Det analoga i det digitala

20 tips i ord och bild till dig som vill planera kunskapande distanslektioner och mänskliga videomöten genom att utnyttja kraften av det analoga i det digitala.

Läs mer
YouTube: spellistor och prenumeration

YouTube är mer än en plattform där du kan hitta och se andras videoklipp eller publicera egna. I det här inlägget berättar jag lite om varför det är praktiskt att skapa spellistor på YouTube och att prenumerera på videokanaler som du vill hålla koll på.

Läs mer
Formativ bedömning med Padlet

Samla material och få ett system för insamling av svar. Använd Padlet för reflektioner, sammanfattningar, tankekartor, översikter och tidslinjer. Dela material och uppgifter till ett arbetsområde eller presentera lärandemål.

Läs mer
Formativ bedömning med Mentimeter

Med Mentimeter kan du att skapa mycket variation och interaktion i undervisningen. Låt eleverna svara tillsammans och samtidigt som alla andra på en fråga/uppgift och synliggör olika språkliga lösningar innan de diskuteras i klassrummet.

Läs mer
Tillgänglighet med QR-koder

Ett av de mest oumbärliga verktygen i den digitala verktygslådan är det med vars hjälp du kan skapa och avläsa qr-koder. De är den perfekta bryggan mellan det analoga och det digitala.

Läs mer
Snabb återkoppling med digitala skrivtavlor

Analoga miniwhiteboards som eleverna skriver på för hand för att snabbt avge sina svar i klassrummet har funnits länge. Nu har de fått digitala kusiner för handskrift och det har sina fördelar.

Läs mer
Lektionsstruktur med Classroomscreen

En struktur som eleverna känner igen, avgränsade delmoment, tydliga instruktioner och genvägar till stöttning bidrar till ett tryggt klassrumsklimat och effektivare undervisning.

Läs mer
Digitalt läs- och skrivstöd med Skolstil

Skrivverktyget Skolstil med funktioner för bokstavsljud, talsyntes och uppläsning har enligt mig en självklar placering på en 5-topp-lista över de mest oumbärliga digitala resurserna i sfi-undervisningen.

Läs mer
Språkträning med Quizlet

Quizlet är en digital resurs med pedagogiska kvaliteter. Din undervisning blir mer formativ och du får in mer variation när det gäller att ge eleverna rikliga möjligheter att öva och repetera ord, fraser och grammatik - interaktivt och multimodalt.

Läs mer
Skrivverktyget Pages

Låt eleverna lägga in bilder, skriva för hand/digitalt och spela in sin röst direkt i gratis appen Pages. Du kan använda Pages för att visualisera genomgångar och för snabba återkopplingar.

Läs mer
Självrättande appar för sfi

Det finns 3 digitala självrättande språkträningsverktyg för sfi-undervisning som jag rekommenderar att ha i verktygslådan: Alfavux, Läskod och Hej svenska. De är vuxenanpassade, multimodala, interaktiva och har en inbyggd progression.

Läs mer
Avancerad läsare i Word Online

Avancerad läsare och är ett utbildningsverktyg för hjälp med skrivning, läsning och läsförståelse. Med andra ord: ett digitalt verktyg för läs- och skrivstöd med en del praktiska finesser och funktioner.

Läs mer
Frågesport med Plickers

Plickers är ett mycket användbart digitalt-analogt responsverktyg med vars hjälp du kan skapa variation i undervisningen och göra den mer formativ. Bra komplement till t.ex. Kahoot och Mentimeter.

Läs mer
Självrättande uppgifter med Google formulär

Vill du göra självrättande uppgifter och/eller tester som du delar med eleverna via en länk eller qr-kod så att eleverna enkelt kan göra uppgiften/testet på sina egna mobiler? Prova Google Formulär.

Läs mer